Παρακολούθηση
Odysseas Sekkas
Odysseas Sekkas
Head of R&D, Mobics S.A.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mobics.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Multisensor data fusion for fire detection
E Zervas, A Mpimpoudis, C Anagnostopoulos, O Sekkas, ...
Information Fusion 12 (3), 150-159, 2011
1232011
Sensation: A middleware integration platform for pervasive applications in wireless sensor networks
T Hasiotis, G Alyfantis, V Tsetsos, O Sekkas, S Hadjiefthymiades
Proceeedings of the Second European Workshop on Wireless Sensor Networks …, 2005
482005
Commercial wireless sensor networks: technical and business issues
V Tsetsos, G Alyfantis, T Hasiotis, O Sekkas, S Hadjiefthymiades
Second Annual Conference on Wireless On-demand Network Systems and Services …, 2005
422005
Integrating a trust framework with a distributed certificate validation scheme for manets
GF Marias, K Papapanagiotou, V Tsetsos, O Sekkas, P Georgiadis
EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking 2006, 1-18, 2006
272006
MNISIKLIS: Indoor location based services for all
V Papataxiarhis, V Riga, V Nomikos, O Sekkas, K Kolomvatsos, V Tsetsos, ...
Location based services and telecartography ii, 263-282, 2009
262009
Fire detection in the urban rural interface through fusion techniques
E Zervas, O Sekkas, S Hadjieftymiades, C Anagnostopoulos
2007 IEEE International Conference on Mobile Adhoc and Sensor Systems, 1-6, 2007
262007
Performance evaluation of a self-evolving trust building framework
GF Marias, V Tsetsos, O Sekkas, P Georgiadis
Workshop of the 1st International Conference on Security and Privacy for …, 2005
252005
A multi-level data fusion approach for early fire detection
O Sekkas, S Hadjiefthymiades, E Zervas
2010 International Conference on Intelligent Networking and Collaborative …, 2010
232010
Context fusion: Dealing with sensor reliability
C Anagnostopoulos, O Sekkas, S Hadjiefthymiades
2007 IEEE International Conference on Mobile Adhoc and Sensor Systems, 1-6, 2007
192007
Context fusion through imprecise reasoning
O Sekkas, CB Anagnostopoulos, S Hadjiefthymiades
IEEE international conference on pervasive services, 88-91, 2007
192007
Probabilistic information dissemination for MANETs: the IPAC approach
O Sekkas, D Piguet, C Anagnostopoulos, D Kotsakos, G Alyfantis, ...
The Internet of Things, 375-385, 2010
172010
An adaptive epidemic information dissemination model for wireless sensor networks
C Anagnostopoulos, O Sekkas, S Hadjiefthymiades
Pervasive and Mobile Computing 8 (5), 751-763, 2012
162012
A forest fire detection system: The Meleager approach
V Tsetsos, O Sekkas, G Tsoublekas, S Hadjieythymiades, E Zervas
2012 16th Panhellenic Conference on Informatics, 320-326, 2012
132012
Enhancing location estimation through data fusion
O Sekkas, S Hadjiefthymiades, E Zervas
2006 IEEE 17th international symposium on personal, indoor and mobile radio …, 2006
92006
A multi-antenna approach for UAV's attitude determination
A Consoli, J Ayadi, G Bianchi, S Pluchino, F Piazza, R Baddour, ME Parés, ...
2015 IEEE Metrology for Aerospace (MetroAeroSpace), 401-405, 2015
62015
Towards Commercial Wireless Sensor Networks: Business and Technology Architecture.
V Tsetsos, G Alyfantis, T Hasiotis, O Sekkas, S Hadjiefthymiades
Ad Hoc Sens. Wirel. Networks 2 (1), 59-80, 2006
62006
Sensor and Computing Infrastructure for Environmental Risks: The SCIER System
O Sekkas, DV Manatakis, ES Manolakos, S Hadjiefthymiades
Advanced ICTs for Disaster Management and Threat Detection: Collaborative …, 2010
52010
A scheduling framework for enterprise services
V Tsetsos, O Sekkas, I Priggouris, S Hadjiefthymiades
Journal of Systems and Software 79 (2), 259-272, 2006
42006
A redundant GNSS-INS low-cost UAV navigation solution for professional applications
J Navarro
Deutsche Nationalbibliothek, 2015
32015
MobiXeyes: Real-time stereo vision technology for racket sports
O Sekkas, V Tsetsos, A Biboudis, E Zervas, N Silvestros, ...
Procedia Engineering 112, 546-551, 2015
22015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20