Christopher Xiang Ren
Christopher Xiang Ren
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lanl.gov - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Graphene based plasmonic terahertz amplitude modulator operating above 100 MHz
DS Jessop, SJ Kindness, L Xiao, P Braeuninger-Weimer, H Lin, Y Ren, ...
Applied Physics Letters 108 (17), 171101, 2016
502016
Wafer-scale Fabrication of Non-Polar Mesoporous GaN Distributed Bragg Reflectors via Electrochemical Porosification
T Zhu, Y Liu, T Ding, WY Fu, J Jarman, CX Ren, RV Kumar, RA Oliver
Scientific Reports 7, 45344, 2017
362017
Carrier localization in the vicinity of dislocations in InGaN
FCP Massabuau, P Chen, MK Horton, SL Rhode, CX Ren, TJ O'Hanlon, ...
Journal of Applied Physics 121 (1), 013104, 2017
322017
Polarisation fields in III-nitrides: effects and control
CX Ren
Materials Science and Technology, 2015
322015
Similarity of fast and slow earthquakes illuminated by machine learning
C Hulbert, B Rouet-Leduc, PA Johnson, CX Ren, J Rivière, DC Bolton, ...
Nature Geoscience 12 (1), 69-74, 2019
302019
Estimating fault friction from seismic signals in the laboratory
B Rouet‐Leduc, C Hulbert, DC Bolton, CX Ren, J Riviere, C Marone, ...
Geophysical Research Letters 45 (3), 1321-1329, 2018
302018
Ultrafast, polarized, single-photon emission from m-plane InGaN Quantum Dots on GaN nanowires
TJ Puchtler, T Wang, CX Ren, F Tang, RA Oliver, RA Taylor, T Zhu
Nano letters 16 (12), 7779-7785, 2016
272016
Electrophysiological models for the heterogeneous canine atria: Computational platform for studying rapid atrial arrhythmias
OV Aslanidi, TD Butters, CX Ren, G Ryecroft, H Zhang
Engineering in Medicine and Biology Society, EMBC, 2011 Annual International …, 2011
172011
Multi-sensor anomalous change detection at scale
A Ziemann, CX Ren, J Theiler
Algorithms, Technologies, and Applications for Multispectral and …, 2019
142019
Machine Learning Reveals the State of Intermittent Frictional Dynamics in a Sheared Granular Fault
CX Ren, O Dorostkar, B Rouet‐Leduc, C Hulbert, D Strebel, RA Guyer, ...
Geophysical Research Letters, 2019
142019
Structural impact on the nanoscale optical properties of InGaN core-shell nanorods
JT Griffiths, CX Ren, PM Coulon, ED Le Boulbar, CG Bryce, I Girgel, ...
Applied Physics Letters 110 (17), 172105, 2017
132017
From Stress Chains to Acoustic Emission
K Gao, R Guyer, E Rougier, CX Ren, PA Johnson
Physical review letters 123 (4), 048003, 2019
102019
Analysis of defect-related inhomogeneous electroluminescence in InGaN/GaN QW LEDs
CX Ren, B Rouet-Leduc, JT Griffiths, E Bohacek, MJ Wallace, ...
Superlattices and Microstructures 99, 118-124, 2016
82016
Vertical leakage mechanism in GaN on Si high electron mobility transistor buffer layers
FS Choi, JT Griffiths, C Ren, KB Lee, ZH Zaidi, PA Houston, I Guiney, ...
Journal of Applied Physics 124 (5), 055702, 2018
72018
Nanoscopic insights into the effect of silicon on core-shell InGaN/GaN nanorods: Luminescence, composition, and structure
CX Ren, F Tang, RA Oliver, T Zhu
Journal of Applied Physics 123 (4), 045103, 2018
62018
Machine learning reveals the seismic signature of eruptive behavior at piton de la fournaise volcano
CX Ren, A Peltier, V Ferrazzini, B Rouet‐Leduc, PA Johnson, F Brenguier
Geophysical Research Letters 47 (3), e2019GL085523, 2020
32020
Estimating the Physical State of a Laboratory Slow Slipping Fault from Seismic Signals
C Hulbert, B Rouet-Leduc, CX Ren, J Riviere, DC Bolton, C Marone, ...
arXiv preprint arXiv:1801.07806, 2018
32018
Defects in III-nitride microdisk cavities
CX Ren, TJ Puchtler, T Zhu, JT Griffiths, RA Oliver
Semiconductor Science and Technology 32 (3), 033002, 2017
32017
Fast terahertz optoelectronic amplitude modulator based on plasmonic metamaterial antenna arrays and graphene
DS Jessop, CWO Sol, L Xiao, SJ Kindness, P Braeuninger-Weimer, H Lin, ...
Terahertz, RF, Millimeter, and Submillimeter-Wave Technology and …, 2016
32016
Cycle-Consistent Adversarial Networks for Realistic Pervasive Change Generation in Remote Sensing Imagery
CX Ren, A Ziemann, J Theiler, AMS Durieux
2020 IEEE Southwest Symposium on Image Analysis and Interpretation (SSIAI …, 2020
22020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20