Παρακολούθηση
Konstantinos Papoulakos
Konstantinos Papoulakos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mail.ntua.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Simulation of water-energy fluxes through small-scale reservoir systems under limited data availability
K Papoulakos, G Pollakis, Y Moustakis, A Markopoulos, T Iliopoulou, ...
Energy Procedia 125, 405-414, 2017
182017
Stochastic characteristics of flood impacts for agricultural insurance practices
T Goulianou, K Papoulakos, T Iliopoulou, P Dimitriadis, D Koutsoyiannis
EGU General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts 21, 5891, 2019
52019
Clustering mechanisms of flood occurrence; modelling and relevance to insurance practices
GT Manolis, K Papoulakos, T Iliopoulou, P Dimitriadis, D Tsaknias, ...
EGU General Assembly Conference Abstracts, 9357, 2020
32020
Investigating the impacts of clustering of floods on insurance practices; a spatiotemporal analysis in the USA
K Papoulakos, T Iliopoulou, P Dimitriadis, D Tsaknias, D Koutsoyiannis
EGU General Assembly Conference Abstracts, 8667, 2020
32020
The uncertainty of atmospheric processes in planning a hybrid renewable energy system for a non-connected island
V Daniil, M Chalakatevaki, S Karali, E Hadjimitsis, G Koudouris, ...
EGU General Assembly Conference Abstracts 19, 16781, 2017
12017
Χωροχρονική ομαδοποίηση των ακραίων παροχών και η σημασία της στην ασφάλιση έναντι πλημμυρών
Κ Παπουλάκος
2022
Spatiotemporal clustering of streamflow extremes and relevance for flood insurance
K Papoulakos
National Technical University of Athens, 2021
2021
Reformulation of Agricultural Sustainability
N Pelekanos, K Papoulakos, GT Manolis, D Panagoulia
EGU General Assembly Conference Abstracts, 2586, 2019
2019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–8