Παρακολούθηση
Xiangnan He
Xiangnan He
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ustc.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Neural collaborative filtering
X He, L Liao, H Zhang, L Nie, X Hu, TS Chua
Proceedings of the 26th international conference on world wide web, 173-182, 2017
42842017
Neural Graph Collaborative Filtering
X Wang, X He, M Wang, F Feng, TS Chua
Proceedings of the 42th international ACM SIGIR conference on Research …, 2019
12882019
Neural Factorization Machines for Sparse Predictive Analytics
X He, TS Chua
Proceedings of the 40th international ACM SIGIR conference on Research …, 2017
10452017
LightGCN: Simplifying and Powering Graph Convolution Network for Recommendation
X He, K Deng, X Wang, Y Li, Y Zhang, M Wang
Proceedings of the 43rd international ACM SIGIR conference on Research …, 2020
9972020
KGAT: Knowledge Graph Attention Network for Recommendation
X Wang, X He, Y Cao, M Liu, TS Chua
Proceedings of the 25th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge …, 2019
9122019
Fast Matrix Factorization for Online Recommendation with Implicit Feedback
X He, H Zhang, MY Kan, C Tat-Seng
Proceedings of the 39th international ACM SIGIR conference on Research …, 2016
9102016
Attentive Collaborative Filtering: Multimedia Recommendation with Item- and Component-Level Attention
J Chen, H Zhang, X He, L Nie, W Liu, TS Chua
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR conference on Research and …, 2017
6952017
Attentional Factorization Machines: Learning the Weight of Feature Interactions via Attention Networks
J Xiao, H Ye, X He, H Zhang, F Wu, TS Chua
Proceedings of the Twenty-Sixth International Joint Conference on Artificial …, 2017
6562017
Explainable Reasoning over Knowledge Graphs for Recommendation
X Wang, D Wang, C Xu, X He, Y Cao, TS Chua
Proceedings of the Thirty-Third AAAI Conference on Artificial Intelligence …, 2019
4552019
TriRank: Review-Aware Explainable Recommendation By Modeling Aspects
X He, T Chen, MY Kan, X Chen
Proceedings of the 24th ACM International Conference on Information and …, 2015
4432015
Nais: Neural attentive item similarity model for recommendation
X He, Z He, J Song, Z Liu, YG Jiang, TS Chua
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 30 (12), 2354-2366, 2018
3862018
Attributed social network embedding
L Liao, X He, H Zhang, TS Chua
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2018
3572018
Unifying Knowledge Graph Learning and Recommendation: Towards a Better Understanding of User Preferences
Y Cao, X Wang, X He, TS Chua
The World Wide Web Conference (WWW'19), 2019
3102019
Adversarial personalized ranking for recommendation
X He, Z He, X Du, TS Chua
The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in …, 2018
3052018
Sequicity: Simplifying Task-oriented Dialogue Systems with Single Sequence-to-Sequence Architectures
W Lei, X Jin, Z Ren, X He, MY Kan, D Yin
Proceedings of the 56th Annual Meeting of the Association for Computational …, 2018
2982018
A Simple Convolutional Generative Network for Next Item Recommendation
F Yuan, A Karatzoglou, I Arapakis, JM Jose, X He
Proceedings of the 12th ACM International Conference on Web Search and Data …, 2019
2912019
Outer Product-based Neural Collaborative Filtering
TSC Xiangnan He, Xiaoyu Du, Xiang Wang, Feng Tian, Jinhui Tang
Proceedings of the Twenty-Seventh International Joint Conference on …, 2018
283*2018
Discrete collaborative filtering
H Zhang, F Shen, W Liu, X He, H Luan, TS Chua
Proceedings of the 39th international ACM SIGIR conference on Research …, 2016
2572016
Bias and debias in recommender system: A survey and future directions
J Chen, H Dong, X Wang, F Feng, M Wang, X He
ACM Transactions on Information Systems (TOIS 2022), 2022
2402022
Item Silk Road: Recommending Items from Information Domains to Social Users
X Wang, X He, L Nie, TS Chua
Proceedings of the 40th international ACM SIGIR conference on Research …, 2017
2302017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20