Παρακολούθηση
Shiv Sharma [orcid.org/0000-0002-5676-7572]
Shiv Sharma [orcid.org/0000-0002-5676-7572]
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hawaii.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The structure of high-silica alkali-silicate glasses. A Raman spectroscopic investigation
DW Matson, SK Sharma, JA Philpotts
Journal of non-crystalline solids 58 (2-3), 323-352, 1983
5581983
Raman investigation of ring configurations in vitreous silica
SK Sharma, JF Mammone, MF Nicol
Nature 292 (5819), 140-141, 1981
3791981
Influence of processing variables on the structure and properties of ZnO films
GJ Exarhos, SK Sharma
Thin Solid Films 270 (1-2), 27-32, 1995
3491995
Carbonate ion disorder in synthetic and biogenic magnesian calcites: a Raman spectral study
WD Bischoff, SK Sharma, FT MacKenzie
American Mineralogist 70 (5-6), 581-589, 1985
3251985
Characterization of some biogenic carbonates with Raman spectroscopy
J Urmos, SK Sharma, FT Mackenzie
American Mineralogist 76 (3-4), 641-646, 1991
3071991
Stand-off Raman spectroscopic detection of minerals on planetary surfaces
SK Sharma, PG Lucey, M Ghosh, HW Hubble, KA Horton
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 59 (10 …, 2003
2422003
Raman study of anorthite, calcium Tschermak's pyroxene, and gehlenite in crystalline and glassy states
SK Sharma, B Simons, HS Yoder
American Mineralogist 68 (11-12), 1113-1125, 1983
2241983
Raman spectra of some tectosilicates and of glasses along the orthoclase-anorthite and nepheline-anorthite joins
DW Matson, SK Sharma, JA Philpotts
American Mineralogist 71 (5-6), 694-704, 1986
2161986
Raman spectra of methanol and ethanol at pressures up to 100 kbar
JF Mammone, SK Sharma, M Nicol
The Journal of Physical Chemistry 84 (23), 3130-3134, 1980
1941980
Onset and progression of serpentinization and magnetite formation in olivine-rich troctolite from IODP Hole U1309D
JS Beard, BR Frost, P Fryer, A McCaig, R Searle, B Ildefonse, P Zinin, ...
Journal of Petrology 50 (3), 387-403, 2009
1812009
High-temperature Raman investigation of order-disorder behavior in the MgAl 2 O 4 spinel
H Cynn, SK Sharma, TF Cooney, M Nicol
Physical Review B 45 (1), 500, 1992
1741992
Raman measurements of hydrogen in the pressure range 0.2-630 kbar at room temperature
SK Sharma, HK Mao, PM Bell
Physical Review Letters 44 (13), 886, 1980
1681980
Joint analyses by laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) and Raman spectroscopy at stand-off distances
RC Wiens, SK Sharma, J Thompson, A Misra, PG Lucey
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 61 (10 …, 2005
1652005
The SuperCam instrument suite on the NASA Mars 2020 rover: Body unit and combined system tests
RC Wiens, S Maurice, SH Robinson, AE Nelson, P Cais, P Bernardi, ...
Space Science Reviews 217, 1-87, 2021
1572021
Raman study of the structure of glasses along the join SiO2 GeO2
SK Sharma, DW Matson, JA Philpotts, TL Roush
Journal of non-crystalline solids 68 (1), 99-114, 1984
1531984
Portable remote Raman system for monitoring hydrocarbon, gas hydrates and explosives in the environment
SK Sharma, AK Misra, B Sharma
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 61 (10 …, 2005
1492005
Measurement of stress in diamond anvils with micro‐Raman spectroscopy
SK Sharma, HK Mao, PM Bell, JA Xu
Journal of Raman Spectroscopy 16 (5), 350-352, 1985
1411985
Ultraviolet and near-infrared Raman spectroscopy of graphitic C3N4 phase
PV Zinin, LC Ming, SK Sharma, VN Khabashesku, X Liu, S Hong, S Endo, ...
Chemical Physics Letters 472 (1-3), 69-73, 2009
1372009
Combined remote LIBS and Raman spectroscopy at 8.6 m of sulfur-containing minerals, and minerals coated with hematite or covered with basaltic dust
SK Sharma, AK Misra, PG Lucey, RC Wiens, SM Clegg
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 68 (4 …, 2007
1362007
Near-Infrared Micro-Raman Spectroscopy for in Vitro Detection of Cervical Cancer
LE Kamemoto, AK Misra, SK Sharma, MT Goodman, H Luk, AC Dykes, ...
Applied spectroscopy 64 (3), 255-261, 2010
1352010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20