Παρακολούθηση
Shiv Sharma [orcid.org/0000-0002-5676-7572]
Shiv Sharma [orcid.org/0000-0002-5676-7572]
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hawaii.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The structure of high-silica alkali-silicate glasses. A Raman spectroscopic investigation
DW Matson, SK Sharma, JA Philpotts
Journal of non-crystalline solids 58 (2-3), 323-352, 1983
6071983
Raman investigation of ring configurations in vitreous silica
SK Sharma, JF Mammone, MF Nicol
Nature 292 (5819), 140-141, 1981
4011981
Influence of processing variables on the structure and properties of ZnO films
GJ Exarhos, SK Sharma
Thin Solid Films 270 (1-2), 27-32, 1995
3571995
Carbonate ion disorder in synthetic and biogenic magnesian calcites: a Raman spectral study
WD Bischoff, SK Sharma, FT MacKenzie
American Mineralogist 70 (5-6), 581-589, 1985
3491985
Characterization of some biogenic carbonates with Raman spectroscopy
J Urmos, SK Sharma, FT Mackenzie
American Mineralogist 76 (3-4), 641-646, 1991
3291991
Stand-off Raman spectroscopic detection of minerals on planetary surfaces
SK Sharma, PG Lucey, M Ghosh, HW Hubble, KA Horton
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 59 (10 …, 2003
2602003
Identification and filtering of uncharacteristic noise in the CMS hadron calorimeter
CMS collaboration
Journal of Instrumentation 5 (03), T03014, 2010
2532010
Raman study of anorthite, calcium Tschermak's pyroxene, and gehlenite in crystalline and glassy states
SK Sharma, B Simons, HS Yoder
American Mineralogist 68 (11-12), 1113-1125, 1983
2411983
The SuperCam instrument suite on the NASA Mars 2020 rover: Body unit and combined system tests
RC Wiens, S Maurice, SH Robinson, AE Nelson, P Cais, P Bernardi, ...
Space Science Reviews 217, 1-87, 2021
2302021
Raman spectra of some tectosilicates and of glasses along the orthoclase-anorthite and nepheline-anorthite joins
DW Matson, SK Sharma, JA Philpotts
American Mineralogist 71 (5-6), 694-704, 1986
2231986
The SuperCam instrument suite on the Mars 2020 rover: science objectives and mast-unit description
S Maurice, RC Wiens, P Bernardi, P Caïs, S Robinson, T Nelson, ...
Space Science Reviews 217, 1-108, 2021
1982021
Raman spectra of methanol and ethanol at pressures up to 100 kbar
JF Mammone, SK Sharma, M Nicol
The Journal of Physical Chemistry 84 (23), 3130-3134, 1980
1971980
Onset and progression of serpentinization and magnetite formation in olivine-rich troctolite from IODP Hole U1309D
JS Beard, BR Frost, P Fryer, A McCaig, R Searle, B Ildefonse, P Zinin, ...
Journal of Petrology 50 (3), 387-403, 2009
1962009
High-temperature Raman investigation of order-disorder behavior in the MgAl 2 O 4 spinel
H Cynn, SK Sharma, TF Cooney, M Nicol
Physical Review B 45 (1), 500, 1992
1861992
Raman measurements of hydrogen in the pressure range 0.2-630 kbar at room temperature
SK Sharma, HK Mao, PM Bell
Physical Review Letters 44 (13), 886, 1980
1751980
Joint analyses by laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) and Raman spectroscopy at stand-off distances
RC Wiens, SK Sharma, J Thompson, A Misra, PG Lucey
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 61 (10 …, 2005
1742005
Ultraviolet and near-infrared Raman spectroscopy of graphitic C3N4 phase
PV Zinin, LC Ming, SK Sharma, VN Khabashesku, X Liu, S Hong, S Endo, ...
Chemical Physics Letters 472 (1-3), 69-73, 2009
1602009
Portable remote Raman system for monitoring hydrocarbon, gas hydrates and explosives in the environment
SK Sharma, AK Misra, B Sharma
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 61 (10 …, 2005
1592005
Raman study of the structure of glasses along the join SiO2 GeO2
SK Sharma, DW Matson, JA Philpotts, TL Roush
Journal of non-crystalline solids 68 (1), 99-114, 1984
1591984
Near-Infrared Micro-Raman Spectroscopy for in Vitro Detection of Cervical Cancer
LE Kamemoto, AK Misra, SK Sharma, MT Goodman, H Luk, AC Dykes, ...
Applied spectroscopy 64 (3), 255-261, 2010
1502010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20