Παρακολούθηση
Konstantinos Kosmidis
Konstantinos Kosmidis
PhD Candidate
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα student.uwl.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Machine Learning and Images for Malware Detection and Classification
K Kosmidis
542017
Machine Learning and Images for Malware Detection and Classification
K Kosmidis
PCI 2017 Proceedings of the 21st Pan-Hellenic Conference on Informatics …, 2017
542017
Reproducibility of experiments in recommender systems evaluation
N Polatidis, S Kapetanakis, E Pimenidis, K Kosmidis
Artificial Intelligence Applications and Innovations: 14th IFIP WG 12.5 …, 2018
102018
Machine Learning and Images for Malware Classification
K Kosmidis
BSides Athens 2017, 2017
2017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–4