Παρακολούθηση
Weifa Liang
Weifa Liang
Professor of Computer Science, City University of Hong Kong
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cityu.edu.hk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Optimal cloudlet placement and user to cloudlet allocation in wireless metropolitan area networks
M Jia, J Cao, W Liang
IEEE Transactions on Cloud Computing 5 (4), 725-737, 2017
4112017
Constructing minimum-energy broadcast trees in wireless ad hoc networks
W Liang
Proceedings of the 3rd ACM international symposium on Mobile ad hoc …, 2002
3852002
Prolonging network lifetime via a controlled mobile sink in wireless sensor networks
W Liang, J Luo, X Xu
2010 IEEE global telecommunications conference GLOBECOM 2010, 1-6, 2010
2392010
Efficient Algorithms for Capacitated Cloudlet Placements
Z Xu, W Liang, W Xu, M Jia, S Guo
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 27 (10), 2866-2880, 2016
2282016
Online data gathering for maximizing network lifetime in sensor networks
W Liang, Y Liu
IEEE Transactions on Mobile Computing 6 (1), 2-11, 2006
2112006
Cloudlet load balancing in wireless metropolitan area networks
M Jia, W Liang, Z Xu, M Huang
IEEE INFOCOM 2016-The 35th Annual IEEE International Conference on Computer …, 2016
1992016
Capacity of cooperative vehicular networks with infrastructure support: Multiuser case
J Chen, G Mao, C Li, W Liang, D Zhang
IEEE Transactions on Vehicular Technology 67 (2), 1546-1560, 2017
1562017
Efficiently computing k-edge connected components via graph decomposition
L Chang, JX Yu, L Qin, X Lin, C Liu, W Liang
Proceedings of the 2013 ACM SIGMOD international conference on management of …, 2013
1332013
Charging utility maximization in wireless rechargeable sensor networks by charging multiple sensors simultaneously
Y Ma, W Liang, W Xu
IEEE/ACM Transactions on Networking 26 (4), 1591-1604, 2018
1072018
Finding maximal k-edge-connected subgraphs from a large graph
R Zhou, C Liu, JX Yu, W Liang, B Chen, J Li
Proceedings of the 15th international conference on extending database …, 2012
1062012
Approximate coverage in wireless sensor networks
Y Liu, W Liang
The IEEE Conference on Local Computer Networks 30th Anniversary (LCN'05) l …, 2005
1052005
Approximate minimum-energy multicasting in wireless ad hoc networks
W Liang
IEEE Transactions on Mobile Computing 5 (4), 377-387, 2006
992006
Maintaining large-scale rechargeable sensor networks perpetually via multiple mobile charging vehicles
W Liang, W Xu, X Ren, X Jia, X Lin
ACM Transactions on Sensor Networks (TOSN) 12 (2), 1-26, 2016
962016
Throughput maximization for online request admissions in mobile cloudlets
Q Xia, W Liang, W Xu
38th Annual IEEE Conference on Local Computer Networks, 589-596, 2013
952013
Approximation algorithms for charging reward maximization in rechargeable sensor networks via a mobile charger
W Liang, Z Xu, W Xu, J Shi, G Mao, SK Das
IEEE/ACM Transactions on Networking (TON) 25 (5), 3161-3174, 2017
902017
Efficient Scheduling of Multiple Mobile Chargers for Wireless Sensor Networks
W Xu, W Liang, X Lin, G Mao
IEEE Transactions on Vehicular Technology 65 (9), 7670-7683, 2016
882016
Near-optimal deployment of service chains by exploiting correlations between network functions
H Huang, P Li, S Guo, W Liang, K Wang
IEEE Transactions on Cloud Computing 8 (2), 585--595, 2020
84*2020
A unified spatio-temporal model for short-term traffic flow prediction
P Duan, G Mao, W Liang, D Zhang
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 20 (9), 3212-3223, 2018
792018
Maximizing sensor lifetime with the minimal service cost of a mobile charger in wireless sensor networks
W Xu, W Liang, X Jia, Z Xu, Z Li, Y Liu
IEEE Transactions on Mobile Computing 17 (11), 2564-2577, 2018
792018
Capacitated cloudlet placements in wireless metropolitan area networks
Z Xu, W Liang, W Xu, M Jia, S Guo
2015 IEEE 40Th conference on local computer networks (LCN), 570-578, 2015
792015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20