Παρακολούθηση
Ofer Dekel
Ofer Dekel
Microsoft Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα microsoft.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Online passive aggressive algorithms
K Crammer, O Dekel, J Keshet, S Shalev-Shwartz, Y Singer
22612006
Optimal Distributed Online Prediction Using Mini-Batches.
O Dekel, R Gilad-Bachrach, O Shamir, L Xiao
Journal of Machine Learning Research 13 (1), 2012
6332012
Optimal Algorithms for Online Convex Optimization with Multi-Point Bandit Feedback.
A Agarwal, O Dekel, L Xiao
Colt, 28-40, 2010
3092010
Large margin hierarchical classification
O Dekel, J Keshet, Y Singer
Proceedings of the twenty-first international conference on Machine learning, 27, 2004
3002004
Log-linear models for label ranking
O Dekel, Y Singer, CD Manning
Advances in neural information processing systems 16, 2003
2272003
Adaptive neural networks for efficient inference
T Bolukbasi, J Wang, O Dekel, V Saligrama
International Conference on Machine Learning, 527-536, 2017
2252017
The forgetron: A kernel-based perceptron on a budget
O Dekel, S Shalev-Shwartz, Y Singer
SIAM Journal on Computing 37 (5), 1342-1372, 2008
2122008
Learning to classify with missing and corrupted features
O Dekel, O Shamir, L Xiao
Machine learning 81 (2), 149-178, 2010
1872010
Incentive compatible regression learning
O Dekel, F Fischer, AD Procaccia
Journal of Computer and System Sciences 76 (8), 759-777, 2010
1682010
Vox Populi: Collecting High-Quality Labels from a Crowd.
O Dekel, O Shamir
COLT, 2009
1642009
Online bandit learning against an adaptive adversary: from regret to policy regret
R Arora, O Dekel, A Tewari
arXiv preprint arXiv:1206.6400, 2012
1602012
The Forgetron: A kernel-based perceptron on a fixed budget
O Dekel, S Shalev-Shwartz, Y Singer
Advances in neural information processing systems 18, 2005
1332005
Online learning with feedback graphs: Beyond bandits
N Alon, N Cesa-Bianchi, O Dekel, T Koren
Conference on Learning Theory, 23-35, 2015
1292015
Good learners for evil teachers
O Dekel, O Shamir
Proceedings of the 26th annual international conference on machine learning …, 2009
1052009
Selective sampling and active learning from single and multiple teachers
O Dekel, C Gentile, K Sridharan
The Journal of Machine Learning Research 13 (1), 2655-2697, 2012
982012
Online learning with switching costs and other adaptive adversaries
N Cesa-Bianchi, O Dekel, O Shamir
Advances in Neural Information Processing Systems 26, 2013
862013
Bandits with switching costs: T2/3 regret
O Dekel, J Ding, T Koren, Y Peres
Proceedings of the forty-sixth annual ACM symposium on Theory of computing …, 2014
792014
An online algorithm for hierarchical phoneme classification
O Dekel, J Keshet, Y Singer
International workshop on machine learning for multimodal interaction, 146-158, 2004
742004
Multiclass-multilabel classification with more classes than examples
O Dekel, O Shamir
Proceedings of the Thirteenth International Conference on Artificial …, 2010
692010
Optimal distributed online prediction
O Dekel, R Gilad-Bachrach, O Shamir, L Xiao
ICML, 2011
642011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20