Παρακολούθηση
Philippe Ciuciu
Philippe Ciuciu
Research Director (CEA/NeuroSpin and Inria MIND)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cea.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Letter binding and invariant recognition of masked words: behavioral and neuroimaging evidence
S Dehaene, A Jobert, L Naccache, P Ciuciu, JB Poline, D Le Bihan, ...
Psychological science 15 (5), 307-313, 2004
4762004
Dealing with the shortcomings of spatial normalization: Multi‐subject parcellation of fMRI datasets
B Thirion, G Flandin, P Pinel, A Roche, P Ciuciu, JB Poline
Human brain mapping 27 (8), 678-693, 2006
2392006
Unsupervised robust nonparametric estimation of the hemodynamic response function for any fMRI experiment
P Ciuciu, JB Poline, G Marrelec, J Idier, C Pallier, H Benali
IEEE Transactions on medical imaging 22 (10), 1235-1251, 2003
1842003
Scale-free and multifractal time dynamics of fMRI signals during rest and task
P Ciuciu, G Varoquaux, P Abry, S Sadaghiani, A Kleinschmidt
Frontiers in physiology 3, 186, 2012
1812012
Functional segregation of cortical language areas by sentence repetition
G Dehaene‐Lambertz, S Dehaene, JL Anton, A Campagne, P Ciuciu, ...
Human brain mapping 27 (5), 360-371, 2006
1792006
Robust Bayesian estimation of the hemodynamic response function in event‐related BOLD fMRI using basic physiological information
G Marrelec, H Benali, P Ciuciu, M Pélégrini‐Issac, JB Poline
Human brain mapping 19 (1), 1-17, 2003
1692003
Spatially adaptive mixture modeling for analysis of fMRI time series
T Vincent, L Risser, P Ciuciu
IEEE transactions on medical imaging 29 (4), 1059-1074, 2010
1272010
A fully Bayesian approach to the parcel-based detection-estimation of brain activity in fMRI
S Makni, J Idier, T Vincent, B Thirion, G Dehaene-Lambertz, P Ciuciu
Neuroimage 41 (3), 941-969, 2008
1242008
Results of the 2020 fastMRI challenge for machine learning MR image reconstruction
MJ Muckley, B Riemenschneider, A Radmanesh, S Kim, G Jeong, J Ko, ...
IEEE transactions on medical imaging 40 (9), 2306-2317, 2021
122*2021
A wavelet-based regularized reconstruction algorithm for SENSE parallel MRI with applications to neuroimaging
L Chaâri, JC Pesquet, A Benazza-Benyahia, P Ciuciu
Medical image analysis 15 (2), 185-201, 2011
1122011
Interplay between functional connectivity and scale-free dynamics in intrinsic fMRI networks
P Ciuciu, P Abry, BJ He
Neuroimage 95, 248-263, 2014
1092014
Variable density sampling with continuous sampling trajectories
N Chauffert, P Ciuciu, J Kahn, P Weiss
SIAM Journal on Imaging Sciences 7 (4), 1962-1992, 2014
1002014
Joint detection-estimation of brain activity in functional MRI: a multichannel deconvolution solution
S Makni, P Ciuciu, J Idier, JB Poline
IEEE Transactions on Signal Processing 53 (9), 3488-3502, 2005
902005
Fast joint detection-estimation of evoked brain activity in event-related fMRI using a variational approach
L Chaari, T Vincent, F Forbes, M Dojat, P Ciuciu
IEEE transactions on Medical Imaging 32 (5), 821-837, 2012
862012
On the generation of sampling schemes for magnetic resonance imaging
C Boyer, N Chauffert, P Ciuciu, J Kahn, P Weiss
SIAM Journal on Imaging Sciences 9 (4), 2039-2072, 2016
692016
SPARKLING: variable‐density k‐space filling curves for accelerated T2*‐weighted MRI
C Lazarus, P Weiss, N Chauffert, F Mauconduit, L El Gueddari, ...
Magnetic resonance in medicine 81 (6), 3643-3661, 2019
662019
Data-driven HRF estimation for encoding and decoding models
F Pedregosa, M Eickenberg, P Ciuciu, B Thirion, A Gramfort
NeuroImage 104, 209-220, 2015
652015
Structural analysis of fMRI data revisited: improving the sensitivity and reliability of fMRI group studies
B Thirion, P Pinel, A Tucholka, A Roche, P Ciuciu, JF Mangin, JB Poline
IEEE transactions on medical imaging 26 (9), 1256-1269, 2007
642007
The neural bases of the constructive nature of autobiographical memories studied with a self-paced fMRI design
A Botzung, E Denkova, P Ciuciu, C Scheiber, L Manning
Memory 16 (4), 351-363, 2008
632008
Variable density compressed sensing in MRI. Theoretical vs heuristic sampling strategies
N Chauffert, P Ciuciu, P Weiss
2013 IEEE 10th International Symposium on Biomedical Imaging, 298-301, 2013
592013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20