Παρακολούθηση
Norman W. Paton
Norman W. Paton
Professor of Computer Science, University of Manchester
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα manchester.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A common open representation of mass spectrometry data and its application to proteomics research
PGA Pedrioli, JK Eng, R Hubley, M Vogelzang, EW Deutsch, B Raught, ...
Nature biotechnology 22 (11), 1459-1466, 2004
9002004
Active database systems
NW Paton, O Diaz
ACM Computing Surveys (CSUR) 31 (1), 63-103, 1999
8901999
The minimum information about a proteomics experiment (MIAPE)
CF Taylor, NW Paton, KS Lilley, PA Binz, RK Julian, AR Jones, W Zhu, ...
Nature biotechnology 25 (8), 887-893, 2007
7582007
The design and implementation of Grid database services in OGSA‐DAI
M Antonioletti, M Atkinson, R Baxter, A Borley, NP Chue Hong, B Collins, ...
Concurrency and Computation: Practice and Experience 17 (2‐4), 357-376, 2005
5062005
Active rules in database systems
NW Paton
Springer Science & Business Media, 2012
4022012
TAMBIS: transparent access to multiple bioinformatics information sources
R Stevens, P Baker, S Bechhofer, G Ng, A Jacoby, NW Paton, CA Goble, ...
Bioinformatics 16 (2), 184-186, 2000
3832000
An ontology for bioinformatics applications.
PG Baker, CA Goble, S Bechhofer, NW Paton, R Stevens, A Brass
Bioinformatics (Oxford, England) 15 (6), 510-520, 1999
3551999
A proposed framework for the description of plant metabolomics experiments and their results
H Jenkins, N Hardy, M Beckmann, J Draper, AR Smith, J Taylor, O Fiehn, ...
Nature biotechnology 22 (12), 1601-1606, 2004
3132004
A systematic approach to modeling, capturing, and disseminating proteomics experimental data
CF Taylor, NW Paton, KL Garwood, PD Kirby, DA Stead, Z Yin, ...
Nature biotechnology 21 (3), 247-254, 2003
3072003
TAMBIS: Transparent access to multiple bioinformatics information sources.
PG Baker, A Brass, S Bechhofer, CA Goble, NW Paton, R Stevens
Ismb 6, 25-34, 1998
2971998
Growth control of the eukaryote cell: a systems biology study in yeast
JI Castrillo, LA Zeef, DC Hoyle, N Zhang, A Hayes, DCJ Gardner, ...
Journal of biology 6 (2), 1-25, 2007
2852007
Transparent access to multiple bioinformatics information sources
CA Goble, R Stevens, G Ng, S Bechhofer, NW Paton, PG Baker, M Peim, ...
IBM Systems Journal 40 (2), 532-551, 2001
2672001
Rule Management in Object Oriented Databases: A Uniform Approach.
O Diaz, NW Paton, PMD Gray
VLDB, 317-326, 1991
2571991
Object-oriented databases: a semantic data model approach
PMD Gray, KG Kulkarni, NW Paton
Prentice-Hall, Inc., 1992
2271992
Comparative genome analysis of filamentous fungi reveals gene family expansions associated with fungal pathogenesis
DM Soanes, I Alam, M Cornell, HM Wong, C Hedeler, NW Paton, ...
PLoS One 3 (6), e2300, 2008
2002008
Conceptual modelling of genomic information
NW Paton, SA Khan, A Hayes, F Moussouni, A Brass, K Eilbeck, ...
Bioinformatics 16 (6), 548-557, 2000
1552000
Teallach: a model-based user interface development environment for object databases
T Griffiths, PJ Barclay, NW Paton, J McKirdy, J Kennedy, PD Gray, ...
Interacting with Computers 14 (1), 31-68, 2001
1532001
Distributed query processing on the grid
J Smith, A Gounaris, P Watson, NW Paton, AAA Fernandes, R Sakellariou
International Workshop on Grid Computing, 279-290, 2002
1492002
User interface modeling in UMLi
PP Da Silva, NW Paton
IEEE software 20 (4), 62-69, 2003
1462003
Web Service Grids: an evolutionary approach
M Atkinson, D DeRoure, A Dunlop, G Fox, P Henderson, T Hey, N Paton, ...
Concurrency and Computation: Practice and Experience 17 (2‐4), 377-389, 2005
1442005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20