Παρακολούθηση
Tommaso Melodia
Tommaso Melodia
Institute for the Wireless Internet of Things at Northeastern University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα northeastern.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Underwater acoustic sensor networks: research challenges
IF Akyildiz, D Pompili, T Melodia
Ad Hoc Networks (Elsevier), 2005
37862005
A survey on wireless multimedia sensor networks
IF Akyildiz, T Melodia, KR Chowdhury
Computer networks 51 (4), 921-960, 2007
31902007
Challenges for efficient communication in underwater acoustic sensor networks
IF Akyildiz, D Pompili, T Melodia
ACM Sigbed Review 1 (2), 3-8, 2004
8632004
Wireless multimedia sensor networks: A survey
IF Akyildiz, T Melodia, KR Chowdury
IEEE Wireless Communications 14 (6), 32-39, 2007
7542007
State-of-the-art in protocol research for underwater acoustic sensor networks
IF Akyildiz, D Pompili, T Melodia
Proceedings of the 1st ACM international workshop on Underwater networks, 7-16, 2006
5542006
Wireless multimedia sensor networks: Applications and testbeds
IF Akyildiz, T Melodia, KR Chowdhury
Proceedings of the IEEE 96 (10), 1588-1605, 2008
4642008
Deployment analysis in underwater acoustic wireless sensor networks
D Pompili, T Melodia, IF Akyildiz
Proceedings of the 1st ACM international workshop on Underwater networks, 48-55, 2006
3412006
A CDMA-based medium access control for underwater acoustic sensor networks
D Pompili, T Melodia, IF Akyildiz
IEEE Transactions on Wireless Communications 8 (4), 1899-1909, 2009
2992009
Cross-Layer Routing and Dynamic Spectrum Allocation in Cognitive Radio Ad Hoc Networks
L Ding, T Melodia, SN Batalama, JD Matyjas, MJ Medley
Vehicular Technology, IEEE Transactions on 59 (4), 1969-1979, 2010
2922010
Communication and coordination in wireless sensor and actor networks
T Melodia, D Pompili, VC Gungor, IF Akyildiz
IEEE transactions on mobile computing 6 (10), 1116-1129, 2007
2922007
Routing algorithms for delay-insensitive and delay-sensitive applications in underwater sensor networks
D Pompili, T Melodia, IF Akyildiz
Proceedings of the 12th annual international conference on Mobile computing …, 2006
2922006
A distributed coordination framework for wireless sensor and actor networks
T Melodia, D Pompili, VC Gungor, IF Akyildiz
Proceedings of the 6th ACM international symposium on Mobile ad hoc …, 2005
2552005
Advances in Underwater Acoustic Networking.
T Melodia, H Kulhandjian, LC Kuo, E Demirors, S Basagni, M Conti, ...
Mobile Ad Hoc Networking, 804-852, 2013
2492013
The state of the art in cross-layer design for wireless sensor networks
T Melodia, MC Vuran, D Pompili
International workshop of the EuroNGI network of excellence, 78-92, 2005
2482005
Optimal local topology knowledge for energy efficient geographical routing in sensor networks
T Melodia, D Pompili, IF Akyildiz
IEEE INFOCOM 2004 3, 1705-1716, 2004
2402004
Three-dimensional and two-dimensional deployment analysis for underwater acoustic sensor networks
D Pompili, T Melodia, IF Akyildiz
Ad Hoc Networks 7 (4), 778-790, 2009
2272009
Securing the internet of things in the age of machine learning and software-defined networking
F Restuccia, S D’Oro, T Melodia
IEEE Internet of Things Journal 5 (6), 4829-4842, 2018
217*2018
Compressed-sensing-enabled video streaming for wireless multimedia sensor networks
S Pudlewski, A Prasanna, T Melodia
IEEE Transactions on Mobile Computing 11 (6), 1060-1072, 2012
2062012
Machine learning for wireless communications in the Internet of Things: A comprehensive survey
J Jagannath, N Polosky, A Jagannath, F Restuccia, T Melodia
Ad Hoc Networks 93, 101913, 2019
1742019
On the interdependence of distributed topology control and geographical routing in ad hoc and sensor networks
T Melodia, D Pompili, IF Akyildiz
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 23 (3), 520-532, 2005
1562005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20