Παρακολούθηση
Carles Sierra
Carles Sierra
Professor of Artificial Intelligence
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iiia.csic.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Automated negotiation: prospects, methods and challenges
NR Jennings, P Faratin, AR Lomuscio, S Parsons, MJ Wooldridge, ...
Group Decision and Negotiation 10 (2), 199-215, 2001
20412001
Negotiation decision functions for autonomous agents
P Faratin, C Sierra, NR Jennings
Robotics and Autonomous Systems 24 (3-4), 159-182, 1998
16411998
Review on computational trust and reputation models
J Sabater, C Sierra
Artificial Intelligence Review 24 (1), 33-60, 2005
12242005
REGRET: reputation in gregarious societies
J Sabater, C Sierra
Proceedings of the fifth international conference on Autonomous agents, 194-195, 2001
10382001
Agents that reason and negotiate by arguing
S Parsons, C Sierra, N Jennings
Journal of Logic and computation 8 (3), 261-292, 1998
9291998
Reputation and social network analysis in multi-agent systems
J Sabater, C Sierra
Proceedings of the first international joint conference on Autonomous agents …, 2002
8972002
Using similarity criteria to make issue trade-offs in automated negotiations
P Faratin, C Sierra, NR Jennings
artificial Intelligence 142 (2), 205-237, 2002
7942002
On the formal specification of electronic institutions
M Esteva, JA Rodriguez-Aguilar, C Sierra, P Garcia, J Arcos
Agent mediated electronic commerce, 126-147, 2001
4882001
A framework for argumentation-based negotiation
C Sierra, N Jennings, P Noriega, S Parsons
Intelligent Agents IV Agent Theories, Architectures, and Languages, 177-192, 1998
4451998
ISLANDER: an electronic institutions editor
M Esteva, D De La Cruz, C Sierra
Proceedings of the first international joint conference on Autonomous agents …, 2002
3512002
A service-oriented negotiation model between autonomous agents
C Sierra, P Faratin, N Jennings
Multi-Agent Rationality, 17-35, 1997
3381997
Social regret, a reputation model based on social relations
J Sabater, C Sierra
ACM SIGecom Exchanges 3 (1), 44-56, 2001
2772001
Determining successful negotiation strategies: An evolutionary approach
N Matos, C Sierra, NR Jennings
Proceedings International Conference on Multi Agent Systems (Cat. No …, 1998
2751998
Formalizing a language for institutions and norms
M Esteva, J Padget, C Sierra
International Workshop on Agent Theories, Architectures, and Languages, 348-366, 2001
2662001
Engineering open environments with electronic institutions
JL Arcos, M Esteva, P Noriega, JA Rodríguez-Aguilar, C Sierra
Engineering applications of artificial intelligence 18 (2), 191-204, 2005
254*2005
Fm96. 5 a java-based electronic auction house
JA Rodriguez, P Noriega, C Sierra, J Padget, I Lania-iiia, IU Bath
2271997
Devising a trust model for multi-agent interactions using confidence and reputation
SD Ramchurn, NR Jennings, C Sierra, L Godo
Applied artificial intelligence 18 (9-10), 833-852, 2004
2072004
Dolor músculo-esquelético y su asociación con factores de riesgo ergonómicos, en trabajadores administrativos
P Vernaza-Pinzón, CH Sierra-Torres
Revista de salud pública 7, 317-326, 2005
1792005
On augmentation-based negotiation
NR Jennings, S Parsons, P Norriega, C Sierra
1781998
A computational trust model for multi-agent interactions based on confidence and reputation
S Ramchurn, C Sierra, L Godó, NR Jennings
1752003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20