Παρακολούθηση
Wojciech Kusa
Wojciech Kusa
PhD Candidate at TU Wien
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tuwien.ac.at - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
BLOOM: A 176B-Parameter Open-Access Multilingual Language Model
TL Scao, A Fan, C Akiki, E Pavlick, S Ilić, D Hesslow, R Castagné, ...
arXiv preprint arXiv:2211.05100, 2022
12272022
Bigbio: A framework for data-centric biomedical natural language processing
J Fries, L Weber, N Seelam, G Altay, D Datta, S Garda, S Kang, R Su, ...
Advances in Neural Information Processing Systems 35, 25792-25806, 2022
412022
Automation of Citation Screening for Systematic Literature Reviews using Neural Networks: A Replicability Study
W Kusa, A Hanbury, P Knoth
Advances in Information Retrieval: 44th European Conference on IR Research …, 2022
182022
ORCAS-I: Queries Annotated with Intent using Weak Supervision
D Alexander, W Kusa, A P. de Vries
Proceedings of the 45th International ACM SIGIR Conference on Research and …, 2022
112022
An analysis of work saved over sampling in the evaluation of automated citation screening in systematic literature reviews
W Kusa, A Lipani, P Knoth, A Hanbury
Intelligent Systems with Applications 18, 200193, 2023
102023
Dataset Debt in Biomedical Language Modeling
J Fries, N Seelam, G Altay, L Weber, M Kang, D Datta, R Su, S Garda, ...
Proceedings of BigScience Episode\# 5--Workshop on Challenges & Perspectives …, 2022
62022
DoSSIER at MedVidQA 2022: Text-based Approaches to Medical Video Answer Localization Problem
W Kusa, G Peikos, O Espitia, A Hanbury, G Pasi
Proceedings of the 21st Workshop on Biomedical Language Processing, 432-440, 2022
42022
External Evaluation of Event Extraction Classifiers for Automatic Pathway Curation: An extended study of the mTOR pathway
W Kusa, M Spranger
Proceedings of the 16th BioNLP Workshop, 247–256, 2017
42017
CSMeD: Bridging the Dataset Gap in Automated Citation Screening for Systematic Literature Reviews
W Kusa, OE Mendoza, M Samwald, P Knoth, A Hanbury
Thirty-seventh Conference on Neural Information Processing Systems Datasets …, 2023
32023
VoMBaT: A Tool for Visualising Evaluation Measure Behaviour in High-Recall Search Tasks
W Kusa, A Lipani, P Knoth, A Hanbury
Proceedings of the 46th International ACM SIGIR Conference on Research and …, 2023
32023
Statute-enhanced lexical retrieval of court cases for COLIEE 2022
T Fink, G Recski, W Kusa, A Hanbury
arXiv preprint arXiv:2304.08188, 2023
32023
Bloom: A 176b-parameter open-access multilingual language model
BS Workshop, TL Scao, A Fan, C Akiki, E Pavlick, S Ilić, D Hesslow, ...
arXiv preprint arXiv:2211.05100, 2022
32022
Benchmark for research theme classification of scholarly documents
ÓE Mendoza, W Kusa, A El-Ebshihy, R Wu, D Pride, P Knoth, ...
Proceedings of the Third Workshop on Scholarly Document Processing, 253-262, 2022
32022
“Dr LLM, what do I have?”: The Impact of User Beliefs and Prompt Formulation on Health Diagnoses
W Kusa, E Mosca, A Lipani
Proceedings of the Third Workshop on NLP for Medical Conversations, 13-19, 2023
22023
Outcome-based Evaluation of Systematic Review Automation
W Kusa, G Zuccon, P Knoth, A Hanbury
Proceedings of the 2023 ACM SIGIR International Conference on Theory of …, 2023
22023
Effective matching of patients to clinical trials using entity extraction and neural re-ranking
W Kusa, ÓE Mendoza, P Knoth, G Pasi, A Hanbury
Journal of biomedical informatics 144, 104444, 2023
22023
Automatic detection and tracking of coronal bright points in SDO/AIA images
I Dorotovič, A Coelho, J Rybák, A Mora, R Ribeiro, W Kusa, R Pires
22018
CRUISE-Screening: Living Literature Reviews Toolbox
W Kusa, P Knoth, A Hanbury
Proceedings of the 32nd ACM International Conference on Information and …, 2023
12023
HEVS-TUW at SemEval-2023 Task 8: Ensemble of Language Models and Rule-based Classifiers for Claims Identification and PICO Extraction
A Dhrangadhariya, W Kusa, H Müller, A Hanbury
Proceedings of the 17th International Workshop on Semantic Evaluation …, 2023
12023
Evaluation of Automated Citation Screening in Systematic Literature Reviews with Work Saved over Sampling: an Analysis
W Kusa, P Knoth, A Hanbury
ALTARS, 2022
12022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20