Παρακολούθηση
Wojciech Kusa
Wojciech Kusa
PhD Student, TU Wien
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tuwien.ac.at - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
BLOOM: A 176B-Parameter Open-Access Multilingual Language Model
TL Scao, A Fan, C Akiki, E Pavlick, S Ilić, D Hesslow, R Castagné, ...
arXiv preprint arXiv:2211.05100, 2022
1872022
Bigbio: A framework for data-centric biomedical natural language processing
J Fries, L Weber, N Seelam, G Altay, D Datta, S Garda, S Kang, R Su, ...
Advances in Neural Information Processing Systems 35, 25792-25806, 2022
112022
Automation of Citation Screening for Systematic Literature Reviews using Neural Networks: A Replicability Study
W Kusa, A Hanbury, P Knoth
Advances in Information Retrieval: 44th European Conference on IR Research …, 2022
52022
DoSSIER at MedVidQA 2022: Text-based Approaches to Medical Video Answer Localization Problem
W Kusa, G Peikos, O Espitia, A Hanbury, G Pasi
Proceedings of the 21st Workshop on Biomedical Language Processing, 432-440, 2022
42022
ORCAS-I: Queries Annotated with Intent using Weak Supervision
D Alexander, W Kusa, A P. de Vries
Proceedings of the 45th International ACM SIGIR Conference on Research and …, 2022
32022
Statute-enhanced lexical retrieval of court cases for COLIEE 2022
T Fink, G Recski, W Kusa, A Hanbury
arXiv preprint arXiv:2304.08188, 2023
22023
Automatic detection and tracking of coronal bright points in SDO/AIA images
I Dorotovič, A Coelho, J Rybák, A Mora, R Ribeiro, W Kusa, R Pires
22018
External Evaluation of Event Extraction Classifiers for Automatic Pathway Curation: An extended study of the mTOR pathway
W Kusa, M Spranger
Proceedings of the 16th BioNLP Workshop, 247–256, 2017
22017
Benchmark for research theme classification of scholarly documents
ÓE Mendoza, W Kusa, A El-Ebshihy, R Wu, D Pride, P Knoth, ...
Proceedings of the Third Workshop on Scholarly Document Processing, 253-262, 2022
12022
Dataset Debt in Biomedical Language Modeling
J Fries, N Seelam, G Altay, L Weber, M Kang, D Datta, R Su, S Garda, ...
Proceedings of BigScience Episode\# 5--Workshop on Challenges & Perspectives …, 2022
12022
An analysis of work saved over sampling in the evaluation of automated citation screening in systematic literature reviews
W Kusa, A Lipani, P Knoth, A Hanbury
Intelligent Systems with Applications 18, 200193, 2023
2023
Evaluation of Automated Citation Screening in Systematic Literature Reviews with Work Saved over Sampling: an Analysis
W Kusa, P Knoth, A Hanbury
ALTARS, 2022
2022
DOSSIER at TREC 2021 Clinical Trials Track
W Kusa, Y Ghafourian
2021
Solar differential rotation profile estimation using coronal bright points data derived from the SDO/AIA images
I Dorotovic, A Coelho, J Rybak, A Mora, R Ribeiro, W Kusa
Sun Geosph. 13, 129, 2018
2018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–14