Παρακολούθηση
Uwe Bovensiepen
Uwe Bovensiepen
Professor der Physik, Universität Duisburg-Essen
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uni-due.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Time Evolution of the Electronic Structure of through the Insulator-Metal Transition
L Perfetti, PA Loukakos, M Lisowski, U Bovensiepen, H Berger, ...
Physical review letters 97 (6), 067402, 2006
5372006
Transient electronic structure and melting of a charge density wave in TbTe3
F Schmitt, PS Kirchmann, U Bovensiepen, RG Moore, L Rettig, M Krenz, ...
Science 321 (5896), 1649-1652, 2008
4962008
Ultrafast Electron Relaxation in Superconducting by Time-Resolved Photoelectron Spectroscopy
L Perfetti, PA Loukakos, M Lisowski, U Bovensiepen, H Eisaki, M Wolf
Physical review letters 99 (19), 197001, 2007
3672007
Ultra-fast dynamics of electron thermalization, cooling and transport effects in Ru (001)
M Lisowski, PA Loukakos, U Bovensiepen, J Stähler, C Gahl, M Wolf
Applied Physics A 78, 165-176, 2004
2912004
Ultrafast Transport of Laser-Excited Spin-Polarized Carriers in
A Melnikov, I Razdolski, TO Wehling, ET Papaioannou, V Roddatis, ...
Physical review letters 107 (7), 076601, 2011
2612011
Hot-Electron-Driven Enhancement of Spin-Lattice Coupling in Gd and Tb Ferromagnets Observed by Femtosecond X-Ray Magnetic Circular Dichroism
M Wietstruk, A Melnikov, C Stamm, T Kachel, N Pontius, M Sultan, C Gahl, ...
Physical Review Letters 106 (12), 127401, 2011
2092011
Femtosecond dynamics of electronic states in the Mott insulator 1T-TaS2 by time resolved photoelectron spectroscopy
L Perfetti, PA Loukakos, M Lisowski, U Bovensiepen, M Wolf, H Berger, ...
New Journal of Physics 10 (5), 053019, 2008
2022008
Ultrafast dynamics of electron localization and solvation in ice layers on Cu (111)
C Gahl, U Bovensiepen, C Frischkorn, M Wolf
Physical review letters 89 (10), 107402, 2002
1592002
Coherent and incoherent excitations of the Gd (0001) surface on ultrafast timescales
U Bovensiepen
Journal of Physics: Condensed Matter 19 (8), 083201, 2007
1542007
Momentum-Resolved Ultrafast Electron Dynamics in Superconducting
R Cortés, L Rettig, Y Yoshida, H Eisaki, M Wolf, U Bovensiepen
Physical Review Letters 107 (9), 097002, 2011
1412011
Structure of ultrathin Ni/Cu (001) films as a function of film thickness, temperature, and magnetic order
W Platow, U Bovensiepen, P Poulopoulos, M Farle, K Baberschke, ...
Physical Review B 59 (19), 12641, 1999
1281999
Coherent optical phonons and parametrically coupled magnons induced by femtosecond laser excitation of the Gd (0001) surface
A Melnikov, I Radu, U Bovensiepen, O Krupin, K Starke, E Matthias, ...
Physical review letters 91 (22), 227403, 2003
1242003
Laser-induced magnetization dynamics of lanthanide-doped permalloy thin films
I Radu, G Woltersdorf, M Kiessling, A Melnikov, U Bovensiepen, JU Thiele, ...
Physical review letters 102 (11), 117201, 2009
1232009
Femtosecond electron and spin dynamics in Gd (0001) studied by time-resolved photoemission and magneto-optics
M Lisowski, PA Loukakos, A Melnikov, I Radu, L Ungureanu, M Wolf, ...
Physical review letters 95 (13), 137402, 2005
1232005
Optically excited structural transition in atomic wires on surfaces at the quantum limit
T Frigge, B Hafke, T Witte, B Krenzer, C Streubühr, A Samad Syed, ...
Nature 544 (7649), 207-211, 2017
1162017
Nanoscale interface confinement of ultrafast spin transfer torque driving non-uniform spin dynamics
I Razdolski, A Alekhin, N Ilin, JP Meyburg, V Roddatis, D Diesing, ...
Nature communications 8 (1), 15007, 2017
1062017
FemtoSpeX: a versatile optical pump–soft X-ray probe facility with 100 fs X-ray pulses of variable polarization
K Holldack, J Bahrdt, A Balzer, U Bovensiepen, M Brzhezinskaya, A Erko, ...
Journal of synchrotron radiation 21 (5), 1090-1104, 2014
962014
Two susceptibility maxima and element specific magnetizations in indirectly coupled ferromagnetic layers
U Bovensiepen, F Wilhelm, P Srivastava, P Poulopoulos, M Farle, A Ney, ...
Physical review letters 81 (11), 2368, 1998
951998
Ultrafast Momentum-Dependent Response of Electrons in Antiferromagnetic Driven by Optical Excitation
L Rettig, R Cortés, S Thirupathaiah, P Gegenwart, HS Jeevan, M Wolf, ...
Physical Review Letters 108 (9), 097002, 2012
902012
Femtosecond spin current pulses generated by the nonthermal spin-dependent Seebeck effect and interacting with ferromagnets in spin valves
A Alekhin, I Razdolski, N Ilin, JP Meyburg, D Diesing, V Roddatis, ...
Physical Review Letters 119 (1), 017202, 2017
842017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20