Georgios Papadimitriou
Georgios Papadimitriou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα csd.auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Optical switching: switch fabrics, techniques, and architectures
GI Papadimitriou, C Papazoglou, AS Pomportsis
Journal of lightwave technology 21 (2), 384-405, 2003
6712003
Wireless networks
P Nicopolitidis, AS Pomportsis, GI Papadimitriou, MS Obaidat
John Wiley & Sons, Inc., 2003
2692003
Introduction to Wireless Networks
P Nicopolitidis, MS Obaidat, GI Papadimitriou, AS Pomportsis
Wireless Networks, 1-24, 2003
269*2003
Guest editorial learning automata: theory, paradigms, and applications
MS Obaidat, GI Papadimitriou, AS Pomportsis
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics) 32 …, 2002
1242002
Using learning automata for adaptive push-based data broadcasting in asymmetric wireless environments
P Nicopolitidis, GI Papadimitriou, AS Pomportsis
IEEE Transactions on vehicular technology 51 (6), 1652-1660, 2002
1122002
Learning automata-based receiver conflict avoidance algorithms for WDM broadcast-and-select star networks
GI Papadimitriou, DG Maritsas
IEEE/ACM transactions on networking 4 (3), 407-412, 1996
1071996
Learning automata-based polling protocols for wireless LANs
P Nicopolitidis, GI Papadimitriou, AS Pomportsis
IEEE Transactions on Communications 51 (3), 453-463, 2003
1052003
Learning-automata-based TDMA protocols for broadcast communication systems with bursty traffic
GI Papadimitriou, AS Pomportsis
IEEE Communications Letters 4 (3), 107-109, 2000
1022000
A new approach to the design of reinforcement schemes for learning automata: Stochastic estimator learning algorithms
GI Papadimitriou
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 6 (4), 649-654, 1994
781994
Self-adaptive TDMA protocols for WDM star networks: A learning-automata-based approach
GI Papadimitriou, AS Pomportsis
IEEE Photonics Technology Letters 11 (10), 1322-1324, 1999
691999
Hierarchical discretized pursuit nonlinear learning automata with rapid convergence and high accuracy
GI Papadimitriou
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 6 (4), 654-659, 1994
651994
Architectures and bandwidth allocation schemes for hybrid wireless-optical networks
AG Sarigiannidis, M Iloridou, P Nicopolitidis, G Papadimitriou, ...
IEEE Communications Surveys & Tutorials 17 (1), 427-468, 2015
622015
Adaptive wireless networks using learning automata
P Nicopolitidis, GI Papadimitriou, AS Pomportsis, P Sarigiannidis, ...
IEEE Wireless Communications 18 (2), 2011
622011
Optical switching
GI Papadimitriou, C Papazoglou, AS Pomportsis
Wiley-interscience,, 2007
582007
Exploiting locality of demand to improve the performance of wireless data broadcasting
P Nicopolitidis, GI Papadimitriou, AS Pomportsis
IEEE Transactions on vehicular technology 55 (4), 1347-1361, 2006
582006
Applied system simulation: methodologies and applications
MS Obaidat, GI Papadimitriou
Springer Science & Business Media, 2012
572012
Time-aware web users' clustering
SG Petridou, VA Koutsonikola, AI Vakali, GI Papadimitriou
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 20 (5), 653-667, 2008
542008
A new class of/spl epsi/-optimal learning automata
GI Papadimitriou, M Sklira, AS Pomportsis
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics) 34 …, 2004
512004
Learning automata-based bus arbitration for shared-medium ATM switches
MS Obaidat, GI Papadimitriou, AS Pomportsis, HS Laskaridis
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics) 32 …, 2002
512002
Balancing wireless data broadcasting and information hovering for efficient information dissemination
C Liaskos, A Xeros, GI Papadimitriou, M Lestas, A Pitsillides
IEEE transactions on broadcasting 58 (1), 66-76, 2012
472012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20