Παρακολούθηση
Christos Tryfonopoulos
Christos Tryfonopoulos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uop.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
inTIME: A Machine Learning-Based Framework for Gathering and Leveraging Web Data to Cyber-Threat Intelligence
P Koloveas, T Chantzios, S Alevizopoulou, S Skiadopoulos, ...
Electronics 10 (7), 818, 2021
642021
Agents in decentralised information ecosystems: the diet approach
P Marrow, M Koubarakis, RH van Lengen, F Valverde-Albacete, ...
622001
Publish/subscribe functionality in ir environments using structured overlay networks
C Tryfonopoulos, S Idreos, M Koubarakis
Proceedings of the 28th annual international ACM SIGIR conference on …, 2005
532005
P2p-diet: An extensible p2p service that unifies ad-hoc and continuous querying in super-peer networks
S Idreos, M Koubarakis, C Tryfonopoulos
Proceedings of the 2004 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 2004
442004
Selective information dissemination in P2P networks: Problems and solutions
M Koubarakis, C Tryfonopoulos, S Idreos, Y Drougas
ACM SIGMOD Record 32 (3), 71-76, 2003
442003
Information alert in distributed digital libraries: The models, languages, and architecture of DIAS
M Koubarakis, T Koutris, C Tryfonopoulos, P Raftopoulou
Research and Advanced Technology for Digital Libraries: 6th European …, 2002
442002
Information filtering and query indexing for an information retrieval model
C Tryfonopoulos, M Koubarakis, Y Drougas
ACM Transactions on Information Systems (TOIS) 27 (2), 1-47, 2009
412009
A crawler architecture for harvesting the clear, social, and dark web for IoT-related cyber-threat intelligence
P Koloveas, T Chantzios, C Tryfonopoulos, S Skiadopoulos
2019 IEEE World Congress on Services (SERVICES) 2642, 3-8, 2019
392019
Filtering algorithms for information retrieval models with named attributes and proximity operators
C Tryfonopoulos, M Koubarakis, Y Drougas
Proceedings of the 27th annual international ACM SIGIR conference on …, 2004
392004
SECRETA: A system for evaluating and comparing relational and transaction anonymization algorithms
G Poulis, A Gkoulalas-Divanis, G Loukides, S Skiadopoulos, ...
OpenProceedings. org, University of Konstanz, 2014
342014
R-susceptibility: An ir-centric approach to assessing privacy risks for users in online communities
JA Biega, KP Gummadi, I Mele, D Milchevski, C Tryfonopoulos, G Weikum
Proceedings of the 39th International ACM SIGIR conference on Research and …, 2016
322016
LibraRing: an architecture for distributed digital libraries based on DHTs
C Tryfonopoulos, S Idreos, M Koubarakis
International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries, 25-36, 2005
272005
Data models and languages for agent-based textual information dissemination
M Koubarakis, C Tryfonopoulos, P Raftopoulou, T Koutris
Cooperative Information Agents VI: 6th International Workshop, CIA 2002 …, 2002
272002
Distributed evaluation of continuous equi-join queries over large structured overlay networks
S Idreos, C Tryfonopoulos, M Koubarakis
22nd International Conference on Data Engineering (ICDE'06), 43-43, 2006
262006
Approximate information filtering in peer-to-peer networks
C Zimmer, C Tryfonopoulos, K Berberich, M Koubarakis, G Weikum
Web Information Systems Engineering-WISE 2008: 9th International Conference …, 2008
252008
Benchmarking and scaling of deep learning models for land cover image classification
I Papoutsis, NI Bountos, A Zavras, D Michail, C Tryfonopoulos
ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 195, 250-268, 2023
242023
Efficient Continuous Multi-Query Processing over Graph Streams
L Zervakis, V Setty, C Tryfonopoulos, K Hose
Proceedings of the 23rd International Conference on Extending Database …, 2020
242020
Secreta: A tool for anonymizing relational, transaction and rt-datasets
G Poulis, A Gkoulalas-Divanis, G Loukides, S Skiadopoulos, ...
Medical data privacy handbook, 83-109, 2015
242015
Rewiring strategies for semantic overlay networks
P Raftopoulou, EGM Petrakis, C Tryfonopoulos
Distributed and Parallel Databases 26, 181-205, 2009
232009
EverLast: a distributed architecture for preserving the web
A Anand, S Bedathur, K Berberich, R Schenkel, C Tryfonopoulos
Proceedings of the 9th ACM/IEEE-CS joint conference on Digital libraries …, 2009
222009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20