Παρακολούθηση
Dimitar Bozalakov
Dimitar Bozalakov
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ugent.be - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Grid balancing with a large‐scale electrolyser providing primary reserve
AE Samani, A D'Amicis, JDM De Kooning, D Bozalakov, P Silva, ...
IET Renewable Power Generation 14 (16), 3070-3078, 2020
562020
Overvoltage and voltage unbalance mitigation in areas with high penetration of renewable energy resources by using the modified three-phase damping control strategy
D Bozalakov, J Laveyne, J Desmet, L Vandevelde
Electric Power Systems Research 168, 283-294, 2019
552019
Damping-Based Droop Control Strategy Allowing an Increased Penetration of Renewable Energy Resources in Low Voltage Grids
DV Bozalakov, T Vandoorn, B Meersman, G Papagiannis, A Chrysochos, ...
IEEE Transactions on Power Delivery 31 (4), 1447 - 1455, 2016
552016
Wind and solar intermittency and the associated integration challenges: A comprehensive review including the status in the Belgian power system
S Asiaban, N Kayedpour, AE Samani, D Bozalakov, JDM De Kooning, ...
Energies 14 (9), 2630, 2021
412021
On the optimal planning of a hydrogen refuelling station participating in the electricity and balancing markets
A Dadkhah, D Bozalakov, JDM De Kooning, L Vandevelde
International Journal of Hydrogen Energy 46 (2), 1488-1500, 2021
362021
Impact of Solar Panel Orientation on the Integration of Solar Energy in Low-Voltage Distribution Grids
J Laveyne, D Bozalakov, G Van Eetvelde, L Vandevelde
International Journal of Photoenergy 2020, ID 2412780, 2020
342020
Voltage dip mitigation capabilities of three-phase damping control strategy
D Bozalakov, V T, B Meersman, C Demoulias, L Vandevelde
Electric Power Systems Research 121 (192-199), 8, 2015
342015
Simultaneous DC-link and stator current ripple reduction with interleaved carriers in multiphase controlled integrated modular motor drives
L Verkroost, J Van Damme, DV Bozalakov, F De Belie, P Sergeant, ...
IEEE Transactions on Industrial Electronics 68 (7), 5616-5625, 2020
282020
Rotor Temperature Virtual Sensing for Induction Machines using a Lumped-Parameter Thermal Network and Dual Kalman Filtering
PN Phuc, D Bozalakov, H Vansompel, K Stockman, G Crevecoeur
IEEE Transactions on Energy Conversion, 1-1, 2021
272021
A simulation tool for extended distribution grids with controlled distributed generation
GC Kryonidis, EO Kontis, AI Chrysochos, CS Demoulias, D Bozalakov, ...
2015 IEEE Eindhoven PowerTech, 1-6, 2015
272015
Analytical and calculation DC-link capacitor of a three-phase grid-tied photovoltaic inverter
MJ Mnati, JK Abed, DV Bozalakov, A Van den Bossche
2018 IEEE 12th International Conference on Compatibility, Power Electronics …, 2018
262018
Battery Storage Integration in Voltage Unbalance and Overvoltage Mitigation Control Strategies and Its Impact on the Power Quality
DV Bozalakov, MJ Mnati, J Laveyne, J Desmet, L Vandevelde
Energies 12 (8), 2019
252019
PID Control of a Three Phase Photovoltaic Inverter Tied to a Grid Based on a 120-Degree Bus Clamp PWM
MJ Mnati, DV Bozalakov, A Van den Bossche
IFAC-PapersOnLine 51 (4), 388-393, 2018
242018
Voltage Unbalance and Overvoltage Mitigation by Using the Three-phase Damping Control Strategy in Battery Storage Applications
DV Bozalakov, MJ Mnati, J Laveyne, AV den Bossche, L Vandevelde
7th International Conference on Renewable Energy Research and Applications …, 2018
202018
An Adaptive Predictive control scheme with dynamic Hysteresis Modulation applied to a DC-DC buck converter
L Puiga, Nubia, Ilia, Ponce, de, D Bozalakov, L Achoc, L Vandevelde, ...
ISA Transactions, 2020
182020
DC bus voltage balancing controllers for split DC-link four-wire inverters and their impact on the quality of the injected currents
D Bozalakov, B Meersman, A Bottenberg, JRJ Desmet, L Vandevelde
CIRED, 2017
182017
Smart monitoring and controlling of three phase photovoltaic inverter system using lora technology. 6th Eur
MJ Mnati, A Hasan, DV Bozalakov, AV Bossche
Conf. Ren. Energy Sys, 25-27, 2018
172018
Inverse thermal identification of a thermally instrumented induction machine using a lumped-parameter thermal model
P Nguyen Phuc, H Vansompel, D Bozalakov, K Stockman, G Crevecoeur
Energies 13 (1), 37, 2019
162019
A new synchronization technique of a three-phase grid tied inverter for photovoltaic applications
MJ Mnati, DV Bozalakov, A Van den Bossche
Mathematical Problems in Engineering 2018, 2018
132018
Two channel high voltage differential probe for power electronics applications
A Van den Bossche, D Bozalakov
2013 15th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE), 1-6, 2013
132013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20