Παρακολούθηση
Bernard Uguen
Bernard Uguen
Professor Université de Rennes 1 - IETR - ESIR
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα univ-rennes1.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An impulse radio asynchronous transceiver for high data rates
S Paquelet, LM Aubert, B Uguen
2004 International Workshop on Ultra Wideband Systems Joint with Conference …, 2004
1582004
Dual function radar communication time-modulated array
J Euziere, R Guinvarc'h, M Lesturgie, B Uguen, R Gillard
2014 International Radar Conference, 1-4, 2014
1212014
A deterministic ultra wideband channel modeling
B Uguen, E Plouhinec, Y Lostanlen, G Chassay
2002 IEEE Conference on Ultra Wideband Systems and Technologies (IEEE Cat …, 2002
902002
Comparison of hybrid localization schemes using RSSI, TOA, and TDOA
M Laaraiedh, L Yu, S Avrillon, B Uguen
17th European Wireless 2011-Sustainable Wireless Technologies, 1-5, 2011
852011
Ultra Wide Band Radio Propagation Channel
P Pagani
Wiley-ISTE, 2010
60*2010
Advanced Bayesian filtering techniques for UWB tracking systems in indoor environments
B Denis, L Ouvry, B Uguen, F Tchoffo-Talom
2005 IEEE International Conference on Ultra-Wideband, 6 pp., 2005
572005
Hybrid data fusion techniques for localization in UWB networks
M Laaraiedh, S Avrillon, B Uguen
2009 6th Workshop on Positioning, Navigation and Communication, 51-57, 2009
442009
Enhancing positioning accuracy through direct position estimators based on hybrid RSS data fusion
M Laaraiedh, S Avrillon, B Uguen
VTC Spring 2009-IEEE 69th Vehicular Technology Conference, 1-5, 2009
422009
Pylayers: An open source dynamic simulator for indoor propagation and localization
N Amiot, M Laaraiedh, B Uguen
2013 IEEE International Conference on Communications Workshops (ICC), 84-88, 2013
412013
Fingerprinting localization based on neural networks and ultra-wideband signals
L Yu, M Laaraiedh, S Avrillon, B Uguen
2011 IEEE international symposium on signal processing and information …, 2011
412011
Optimization of sparse time-modulated array by genetic algorithm for radar applications
J Euziere, R Guinvarc'h, B Uguen, R Gillard
IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters 13, 161-164, 2014
342014
A site-specific tool for UWB channel modeling
F Tehoffo-Talom, B Uguen, E Plouhinec, G Chassay
2004 International Workshop on Ultra Wideband Systems Joint with Conference …, 2004
332004
A site-specific tool for UWB channel modeling
F Tehoffo-Talom, B Uguen, E Plouhinec, G Chassay
2004 International Workshop on Ultra Wideband Systems Joint with Conference …, 2004
332004
Communication ultra large bande: le canal de propagation radioélectrique
P Pagani, FT Talom, P Pajusco
Hermès science publications/Lavoisier, 2007
272007
Numerical and experimental processes for the analysis of a wire antenna mounted on a metallic body
H Jeuland, B Uguen, G Chassay, E Grorud
Microwave and Optical Technology Letters 15 (5), 267-273, 1997
231997
Tracking position and orientation through millimeter wave lens MIMO in 5G systems
A Shahmansoori, B Uguen, G Destino, G Seco-Granados, H Wymeersch
IEEE Signal Processing Letters 26 (8), 1222-1226, 2019
212019
Cooperative and heterogeneous indoor localization experiments
B Denis, R Raulefs, BH Fleury, B Uguen, N Amiot, L de Celis, ...
2013 IEEE International Conference on Communications Workshops (ICC), 6-10, 2013
202013
Qualitative analysis of RSSI behavior in cooperative wireless body area networks for mobility detection and navigation applications
B Denis, N Amiot, B Uguen, A Guizar, C Goursaud, A Ouni, C Chaudet
2014 21st IEEE international conference on electronics, circuits and systems …, 2014
192014
UWB non-coherent high data rates transceiver architecture and implementation
JB Doré, B Uguen, S Paquelet, S Mallégol, I Mitsubishi
IWCT Conference, 2005
192005
RIS-enabled localization continuity under near-field conditions
M Rahal, B Denis, K Keykhosravi, B Uguen, H Wymeersch
2021 IEEE 22nd International Workshop on Signal Processing Advances in …, 2021
172021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20