Παρακολούθηση
Cristina Ionela Pachiu - Popa
Cristina Ionela Pachiu - Popa
Physics Engineering
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα imt.ro
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Engineering graphene quantum dots for enhanced ultraviolet and visible light p-Si nanowire-based photodetector
I Mihalache, A Radoi, R Pascu, C Romanitan, E Vasile, M Kusko
ACS applied materials & interfaces 9 (34), 29234-29247, 2017
672017
Oxidized carbon nanohorn-hydrophilic polymer nanocomposite as the resistive sensing layer for relative humidity
BC Serban, O Buiu, N Dumbravescu, C Cobianu, V Avramescu, ...
Analytical Letters 54 (3), 527-540, 2021
222021
Organic–inorganic ternary nanohybrids of single-walled carbon nanohorns for room temperature chemiresistive ethanol detection
C Cobianu, BC Serban, N Dumbravescu, O Buiu, V Avramescu, C Pachiu, ...
Nanomaterials 10 (12), 2552, 2020
202020
Electrochromic Performance of V2O5 Thin Films Grown by Spray Pyrolysis
K Mouratis, V Tudose, C Romanitan, C Pachiu, O Tutunaru, M Suchea, ...
Materials 13 (17), 3859, 2020
202020
Novel water-based paints for composite materials used in electromagnetic shielding applications
IV Tudose, K Mouratis, ON Ionescu, C Romanitan, C Pachiu, M Popescu, ...
Nanomaterials 12 (3), 487, 2022
182022
Effect of the lattice mismatch on threading dislocations in heteroepitaxial GaN layers revealed by X-ray diffraction
C Romanitan, I Mihalache, O Tutunaru, C Pachiu
Journal of alloys and compounds 858, 157723, 2021
162021
Electrical percolation threshold and size effects in polyvinylpyrrolidone-oxidized single-wall carbon nanohorn nanocomposite: The impact for relative humidity resistive sensors …
BC Serban, C Cobianu, N Dumbravescu, O Buiu, M Bumbac, ...
Sensors 21 (4), 1435, 2021
162021
Effect of graphene nanoplatelets on the structure, the morphology, and the dielectric behavior of low-density polyethylene nanocomposites
A Maniadi, M Vamvakaki, M Suchea, IV Tudose, M Popescu, ...
Materials 13 (21), 4776, 2020
162020
Electrodeposited copper nanocubes on multi-layer graphene: A novel nanozyme for ultrasensitive dopamine detection from biological samples
LA Dinu, S Kurbanoglu, C Romanitan, S Pruneanu, AB Serban, ...
Applied Surface Science 604, 154392, 2022
152022
Nanocrystalline graphite thin layers for low-strain, high-sensitivity piezoresistive sensing
OG Simionescu, C Pachiu, O Ionescu, N Dumbrăvescu, O Buiu, RC Popa, ...
Reviews on Advanced Materials Science 59 (1), 306-313, 2020
152020
Unravelling the strain relaxation processes in silicon nanowire arrays by X-ray diffraction
C Romanitan, M Kusko, M Popescu, P Varasteanu, A Radoi, C Pachiu
Journal of Applied Crystallography 52 (5), 1077-1086, 2019
142019
Nano-crystalline graphite film on SiO2: Electrochemistry and electro-analytical application
C Albu, SAV Eremia, ML Veca, A Avram, RC Popa, C Pachiu, ...
Electrochimica Acta 303, 284-292, 2019
132019
Annealing Effect on the Properties of Electrochromic V2O5 Thin Films Grown by Spray Deposition Technique
K Mouratis, IV Tudose, A Bouranta, C Pachiu, C Romanitan, O Tutunaru, ...
Nanomaterials 10 (12), 2397, 2020
122020
Graphene and TiO2- PVDF Nanocomposites for Potential Applications in Triboelectronics
P Pascariu, IV Tudose, C Pachiu, M Danila, O Ioncscu, M Popescu, ...
2018 International Semiconductor Conference (CAS), 237-240, 2018
122018
Structural investigations in electrochromic vanadium pentoxide thin films
C Romanitan, IV Tudose, K Mouratis, MC Popescu, C Pachiu, S Couris, ...
physica status solidi (a) 219 (16), 2100431, 2022
112022
Comparative study of graphene nanoplatelets and multiwall carbon nanotubes-polypropylene composite materials for electromagnetic shielding
IV Tudose, K Mouratis, ON Ionescu, C Romanitan, C Pachiu, ...
Nanomaterials 12 (14), 2411, 2022
102022
WO3 Films Grown by Spray Pyrolysis for Smart Windows Applications
K Mouratis, IV Tudose, C Romanitan, C Pachiu, M Popescu, G Simistiras, ...
Coatings 12 (4), 545, 2022
92022
Carbon allotropes-based paints and their composite coatings for electromagnetic shielding applications
IV Tudose, K Mouratis, ON Ionescu, C Romanitan, C Pachiu, E Pricop, ...
Nanomaterials 12 (11), 1839, 2022
82022
A New Hybrid Sensitive PANI/SWCNT/Ferrocene-Based Layer for a Wearable CO Sensor
M Savin, CM Mihailescu, V Avramescu, S Dinulescu, B Firtat, G Craciun, ...
Sensors 21 (5), 1801, 2021
72021
Nanostructured ZnO-based materials for biomedical and environmental applications
IV Tudose, N Vrinceanu, C Pachiu, S Bucur, P Pascariu, L Rusen, ...
Functional Nanostructured Interfaces for Environmental and Biomedical …, 2019
72019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20