Παρακολούθηση
Ruben Rodriguez
Ruben Rodriguez
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucsf.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Angiotensin receptor-mediated oxidative stress is associated with impaired cardiac redox signaling and mitochondrial function in insulin-resistant rats
JP Vázquez-Medina, I Popovich, MA Thorwald, JA Viscarra, R Rodriguez, ...
American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 305 (4 …, 2013
732013
Angiotensin receptor blockade increases pancreatic insulin secretion and decreases glucose intolerance during glucose supplementation in a model of metabolic syndrome
R Rodriguez, JA Viscarra, JN Minas, D Nakano, A Nishiyama, RM Ortiz
Endocrinology 153 (4), 1684-1695, 2012
652012
Decreased expression of adipose CD36 and FATP1 are associated with increased plasma non-esterified fatty acids during prolonged fasting in northern elephant seal pups (Mirounga …
JA Viscarra, JP Vázquez-Medina, R Rodriguez, CD Champagne, ...
Journal of Experimental Biology 215 (14), 2455-2464, 2012
382012
Angiotensin Receptor Blockade Recovers Hepatic UCP2 Expression and Aconitase and SDH Activities and Ameliorates Hepatic Oxidative Damage in Insulin Resistant Rats
P Montez, JP Vázquez-Medina, R Rodríguez, MA Thorwald, JA Viscarra, ...
Endocrinology, 2012
342012
Insulin and GLP‐1 infusions demonstrate the onset of adipose‐specific insulin resistance in a large fasting mammal: potential glucogenic role for GLP‐1
JA Viscarra, R Rodriguez, JP Vazquez‐Medina, A Lee, MS Tift, SK Tavoni, ...
Physiological reports 1 (2), 2013
332013
Angiotensin receptor blockade improves cardiac mitochondrial activity in response to an acute glucose load in obese insulin resistant rats
M Thorwald, R Rodriguez, A Lee, B Martinez, J Peti-Peterdi, D Nakano, ...
Redox Biology 14, 371-378, 2018
272018
Ethnic and gender disparities in adolescent obesity and elevated systolic blood pressure in a rural US population
R Rodriguez, J Mowrer, J Romo, A Aleman, SE Weffer, RM Ortiz
Clinical Pediatrics 49 (9), 876-884, 2010
262010
Chronic AT1 blockade improves glucose homeostasis in obese OLETF rats
R Rodriguez, JN Minas, JP Vazquez-Medina, D Nakano, DG Parkes, ...
Journal of Endocrinology 237 (3), 271-284, 2018
242018
Prolonged fasting activates Nrf2 in post-weaned elephant seals
JP Vázquez-Medina, JG Soñanez-Organis, R Rodriguez, JA Viscarra, ...
Journal of Experimental Biology 216 (15), 2870-2878, 2013
232013
Reduced physical activity levels associated with obesity in rural Hispanic adolescent females
R Rodriguez, SE Weffer, J Romo, A Aleman, RM Ortiz
Childhood Obesity (Formerly Obesity and Weight Management) 7 (3), 194-205, 2011
122011
Angiotensin receptor and tumor necrosis factor-α activation contributes to glucose intolerance independent of systolic blood pressure in obese rats
R Rodriguez, A Lee, KW Mathis, HJ Broome, M Thorwald, B Martinez, ...
American Journal of Physiology-Renal Physiology 315 (4), F1081-F1090, 2018
92018
Simultaneous GLP-1 receptor activation and angiotensin receptor blockade increase natriuresis independent of altered arterial pressure in obese OLETF rats
R Rodriguez, M Moreno, AY Lee, JA Godoy-Lugo, D Nakano, ...
Hypertension Research 41 (10), 798-808, 2018
62018
Increased physical activity reduces the odds of elevated systolic blood pressure independent of body mass or ethnicity in rural adolescents
RM Ortiz, R Rodriguez, S Depaoli, SE Weffer
J Hypertens 3 (3), 1-8, 2014
42014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–13