Παρακολούθηση
Ivan Petrov
Ivan Petrov
MRL, Univ. of Illinois; Physics, Linköping University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα illinois.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Microstructural evolution during film growth
I Petrov, PB Barna, L Hultman, JE Greene
Journal of Vacuum Science & Technology A: Vacuum, Surfaces, and Films 21 (5 …, 2003
20782003
Stretchable batteries with self-similar serpentine interconnects and integrated wireless recharging systems
S Xu, Y Zhang, J Cho, J Lee, X Huang, L Jia, JA Fan, Y Su, J Su, H Zhang, ...
Nature communications 4 (1), 1543, 2013
14282013
A novel pulsed magnetron sputter technique utilizing very high target power densities
V Kouznetsov, K Macak, JM Schneider, U Helmersson, I Petrov
Surface and coatings technology 122 (2-3), 290-293, 1999
12961999
Growth of semiconducting graphene on palladium
SY Kwon, CV Ciobanu, V Petrova, VB Shenoy, J Bareno, V Gambin, ...
Nano letters 9 (12), 3985-3990, 2009
4592009
Development of preferred orientation in polycrystalline TiN layers grown by ultrahigh vacuum reactive magnetron sputtering
JE Greene, JE Sundgren, L Hultman, I Petrov, DB Bergstrom
Applied physics letters 67 (20), 2928-2930, 1995
4401995
Pathways of atomistic processes on TiN(001) and (111) surfaces during film growth: an ab initio study
D Gall, S Kodambaka, MA Wall, I Petrov, JE Greene
Journal of Applied Physics 93 (11), 9086-9094, 2003
3782003
Surface changes on LiNi0. 8Co0. 2O2 particles during testing of high-power lithium-ion cells
DP Abraham, RD Twesten, M Balasubramanian, I Petrov, J McBreen, ...
Electrochemistry communications 4 (8), 620-625, 2002
3742002
Microstructure modification of TiN by ion bombardment during reactive sputter deposition
I Petrov, L Hultman, U Helmersson, JE Sundgren, JE Greene
Thin Solid Films 169 (2), 299-314, 1989
3691989
Detection of single atoms and buried defects in three dimensions by aberration-corrected electron microscope with 0.5-Å information limit
C Kisielowski, B Freitag, M Bischoff, H Van Lin, S Lazar, G Knippels, ...
Microscopy and Microanalysis 14 (5), 469-477, 2008
3682008
Ionized sputter deposition using an extremely high plasma density pulsed magnetron discharge
K Macák, V Kouznetsov, J Schneider, U Helmersson, I Petrov
Journal of Vacuum Science & Technology A: Vacuum, Surfaces, and Films 18 (4 …, 2000
3532000
Interface microstructure engineering by high power impulse magnetron sputtering for the enhancement of adhesion
AP Ehiasarian, JG Wen, I Petrov
Journal of applied physics 101 (5), 2007
3462007
High‐flux low‐energy (≂20 eV) N+2 ion irradiation during TiN deposition by reactive magnetron sputtering: Effects on microstructure and preferred orientation
L Hultman, JE Sundgren, JE Greene, DB Bergstrom, I Petrov
Journal of Applied Physics 78 (9), 5395-5403, 1995
2781995
Polycrystalline TiN films deposited by reactive bias magnetron sputtering: Effects of ion bombardment on resputtering rates, film composition, and microstructure
I Petrov, L Hultman, JE Sundgren, JE Greene
Journal of Vacuum Science & Technology A: Vacuum, Surfaces, and Films 10 (2 …, 1992
2781992
Highly sensitive, mechanically stable nanopore sensors for DNA analysis
BM Venkatesan, B Dorvel, S Yemenicioglu, N Watkins, I Petrov, R Bashir
Advanced Materials 21 (27), 2771-2776, 2009
2772009
Microscopy and spectroscopy of lithium nickel oxide-based particles used in high power lithium-ion cells
DP Abraham, RD Twesten, M Balasubramanian, J Kropf, D Fischer, ...
Journal of The Electrochemical Society 150 (11), A1450, 2003
2732003
Crystal growth and microstructure of polycrystalline Ti1− xAlxN alloy films deposited by ultra-high-vacuum dual-target magnetron sputtering
U Wahlström, L Hultman, JE Sundgren, F Adibi, I Petrov, JE Greene
Thin Solid Films 235 (1-2), 62-70, 1993
2721993
Average energy deposited per atom: A universal parameter for describing ion‐assisted film growth?
I Petrov, F Adibi, JE Greene, L Hultman, JE Sundgren
Applied physics letters 63 (1), 36-38, 1993
2711993
Synthesis of metastable epitaxial zinc‐blende‐structure AlN by solid‐state reaction
I Petrov, E Mojab, RC Powell, JE Greene, L Hultman, JE Sundgren
Applied physics letters 60 (20), 2491-2493, 1992
2641992
Growth of poly- and single-crystal ScN on MgO(001): Role of low-energy irradiation in determining texture, microstructure evolution, and mechanical properties
D Gall, I Petrov, N Hellgren, L Hultman, JE Sundgren, JE Greene
Journal of Applied Physics 84 (11), 6034-6041, 1998
2621998
Microstructure and oxidation-resistance of Ti1− x− y− zAlxCryYzN layers grown by combined steered-arc/unbalanced-magnetron-sputter deposition
LA Donohue, IJ Smith, WD Münz, I Petrov, JE Greene
Surface and Coatings Technology 94, 226-231, 1997
2391997
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20