Παρακολούθηση
Konstantinos Parsopoulos
Konstantinos Parsopoulos
Professor, University of Ioannina, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uoi.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Recent approaches to global optimization problems through particle swarm optimization
KE Parsopoulos, MN Vrahatis
Natural computing 1, 235-306, 2002
21342002
Particle swarm optimization method in multiobjective problems
KE Parsopoulos, MN Vrahatis
Proceedings of the 2002 ACM symposium on Applied computing, 603-607, 2002
11072002
On the computation of all global minimizers through particle swarm optimization
KE Parsopoulos, MN Vrahatis
IEEE transactions on evolutionary computation 8 (3), 211-224, 2004
9772004
Particle swarm optimization method for constrained optimization problems
KE Parsopoulos, MN Vrahatis
Intelligent technologies–theory and application: New trends in intelligent …, 2002
8712002
Particle swarm optimization and intelligence: advances and applications: advances and applications
KE Parsopoulos, MN Vrahatis
IGI global, 2010
7852010
UPSO: A unified particle swarm optimization scheme
KE Parsopoulos, MN Vrahatis
International Conference of Computational Methods in Sciences and …, 2019
4392019
Particle swarm optimization for integer programming
EC Laskari, KE Parsopoulos, MN Vrahatis
wcci, 1582-1587, 2002
3742002
Unified particle swarm optimization for solving constrained engineering optimization problems
KE Parsopoulos, MN Vrahatis
International conference on natural computation, 582-591, 2005
3102005
Multiobjective optimization using parallel vector evaluated particle swarm optimization
KE Parsopoulos, DK Tasoulis, MN Vrahatis
Proceedings of the IASTED international conference on artificial …, 2004
2652004
Particle swarm optimizer in noisy and continuously changing environments
KE Parsopoulos, MN Vrahatis
methods 5 (6), 23, 2001
2342001
A first study of fuzzy cognitive maps learning using particle swarm optimization
KE Parsopoulos, EI Papageorgiou, PP Groumpos, MN Vrahatis
The 2003 Congress on Evolutionary Computation, 2003. CEC'03. 2, 1440-1447, 2003
2262003
Stretching technique for obtaining global minimizers through particle swarm optimization
KE Parsopoulos, VP Plagianakos, GD Magoulas, MN Vrahatis
Proceedings of the particle swarm optimization Workshop 29, 1-8, 2001
2202001
Fuzzy cognitive maps learning using particle swarm optimization
EI Papageorgiou, KE Parsopoulos, CS Stylios, PP Groumpos, ...
Journal of intelligent information systems 25, 95-121, 2005
2082005
Parameter selection and adaptation in unified particle swarm optimization
KE Parsopoulos, MN Vrahatis
Mathematical and Computer Modelling 46 (1-2), 198-213, 2007
1962007
Memetic particle swarm optimization
YG Petalas, KE Parsopoulos, MN Vrahatis
Annals of operations research 156, 99-127, 2007
1952007
Modification of the particle swarm optimizer for locating all the global minima
KE Parsopoulos, MN Vrahatis
Artificial Neural Nets and Genetic Algorithms: Proceedings of the …, 2001
1672001
Computing Nash equilibria through computational intelligence methods
NG Pavlidis, KE Parsopoulos, MN Vrahatis
Journal of Computational and Applied Mathematics 175 (1), 113-136, 2005
1642005
Initializing the particle swarm optimizer using the nonlinear simplex method
KE Parsopoulos, MN Vrahatis
Advances in intelligent systems, fuzzy systems, evolutionary computation 216 …, 2002
1582002
Objective function" stretching" to alleviate convergence to local minima
KE Parsopoulos, VP Plagianakos, GD Magoulas, MN Vrahatis
Nonlinear Analysis-Theory Methods and Applications 47 (5), 3419-3424, 2001
1552001
Particle swarm optimization for minimax problems
EC Laskari, KE Parsopoulos, MN Vrahatis
Proceedings of the 2002 Congress on Evolutionary Computation. CEC'02 (Cat …, 2002
1482002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20