Παρακολούθηση
Chee Cheow Lim
Chee Cheow Lim
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα apu.edu.my
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An inverse-class-F CMOS oscillator with intrinsic-high-Q first harmonic and second harmonic resonances
CC Lim, H Ramiah, J Yin, PI Mak, RP Martins
IEEE Journal of Solid-State Circuits 53 (12), 3528-3539, 2018
312018
An inverse-class-F CMOS VCO with intrinsic-high-Q 1st- and 2nd-harmonic resonances for 1/f2-to-1/f3 phase-noise suppression achieving 196.2dBc/Hz FOM
CC Lim, J Yin, PI Mak, H Ramiah, RP Martins
2018 IEEE International Solid-State Circuits Conference-(ISSCC), 374-376, 2018
262018
A low-power fast transient output capacitor-free adaptively biased LDO based on slew rate enhancement for SoC applications
HR Chee Cheow Lim, Nai Shyan Lai, Gim Heng Tan
Microelectronics Journal 46 (8), 740–749, 2015
222015
17.9 A 9mW 54.9-to-63.5GHz Current-Reuse LO Generator with a 186.7dBc/Hz FoM by Unifying a 20GHz 3rd-Harmonic-Rich Current-Output VCO, a Harmonic …
C Fan, J Yin, CC Lim, PI Mak, RP Martins
2020 IEEE International Solid-State Circuits Conference-(ISSCC), 282-284, 2020
152020
Design of a MEMS-based oscillator using 180nm CMOS technology
S Roy, H Ramiah, AW Reza, CC Lim, EM Ferrer
PloS one 11 (7), e0158954, 2016
92016
A high-Q spiral inductor with dual-layer patterned floating shield in a class-B VCO achieving a 190.5-dBc/Hz FoM
CC Lim, H Ramiah, J Yin, PI Mak, RP Martins
2016 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), 2759-2762, 2016
62016
A 5.1-to-7.3 mW, 2.4-to-5 GHz Class-C Mode-Switching Single-Ended-Complementary VCO Achieving> 190 dBc/Hz FoM
CC Lim, H Ramiah, J Yin, N Kumar, PI Mak, RP Martins
IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs 66 (2), 237-241, 2018
32018
LC-VCOs using spiral inductors with single-and dual-layer patterned floating shields: a comparative study
CC Lim, H Ramiah, J Yin, PI Mak, RP Martins
Analog Integrated Circuits and Signal Processing 91 (3), 497-502, 2017
22017
A 0.079 mm2 2.1-to-4.2 GHz ring-VCO employing programmable current topology
M Awais, H Ramiah, CC Lim, JH Chuah
Microelectronics International 35 (2), 85-91, 2018
12018
Fully-Integrated Timers for Ultra-Low-Power Internet-of-Things Nodes–Fundamentals and Design Techniques
MHW Loo, H Ramiah, KM Lei, CC Lim, NS Lai, PI Mak, RP Martins
IEEE Access, 2022
2022
An Enhanced Slew Rate Output Capacitor-free Low Dropout Regulator Based on Differential Transconductance Amplifier
CC Lim, NS Lai, GH Tan
Conference Title, 111, 2014
2014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–11