Παρακολούθηση
Thomas John
Thomas John
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uni-paderborn.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Software tools for business model innovation: current state and future challenges
D Szopinski, T Schoormann, T John, R Knackstedt, D Kundisch
Electronic Markets 30, 469-494, 2020
1012020
Visual Languages for Modeling Business Models: A Critical Review and Future Research Directions.
T John, D Kundisch, D Szopinski
ICIS, 2017
382017
Approaches for business model representation: An overview
D Kundisch, T John, J Honnacker, C Meier
Multikonferenz Wirtschaftsinformatik, 1821-1832, 2012
322012
Business Model Representation Incorporating Real Options: An Extension of e3-Value
D Kundisch, T John
2012 45th Hawaii International Conference on System Sciences, 4456-4465, 2012
262012
Why fit leads to surprise: An extension of cognitive fit theory to creative problems
T John, D Kundisch
232015
How software can support innovating business models: A taxonomy of functions of business model development tools
D Szopinski, T Schoormann, T John, R Knackstedt, D Kundisch
192017
Supporting Business Model Idea Generation Through Machine-generated Ideas: A Design Theory.
T John
ICIS, 2016
192016
Geschäftsmodelle als Thema der Wirtschaftsinformatik
T Hess, D Veit, D Steininger, D Kundisch, T John, M Spann, A Dechant, ...
University of Munich, Munich School of Management, Institute for Information …, 2012
192012
Towards a Lean Approach to Gamifying Education.
T John, M Feldotto, P Hemsen, K Klingsieck, D Kundisch, M Langendorf
ECIS, 2017
142017
Towards explaining the popularity of the business model canvas: a dual coding approach
T John, D Szopinski
Multikonferenz Wirtschaftsinformatik 2018, 1509-1515, 2018
132018
Modeling business models: a cross-disciplinary analysis of business model modeling languages and directions for future research
D Szopinski, L Massa, T John, D Kundisch, CL Tucci
Communications of the Association for Information Systems 51 (1), 39, 2022
92022
Why Use the Canvas for Idea Generation? A Design Theory and First Evidence
T John, D Kundisch
Working Paper, Paderborn University, 2015
62015
Creativity Through Cognitive Fit: Theory and Preliminary Evidence in a Business Model Idea Generation Context
T John, D Kundisch
12th International Conference on Wirtschaftsinformatik, 2015
62015
Making Gamification Easy for the Professor: Decoupling Game and Content with the StudyNow Mobile App
M Feldotto, T John, D Kundisch, P Hemsen, K Klingsieck, A Skopalik
Designing the Digital Transformation: 12th International Conference, DESRIST …, 2017
32017
Business Model Representations: A Cross-Disciplinary Review of the Pragmatic, Semantic and Syntactic Foundations of Existing Approaches
T John, D Kundisch
Digitization in Business Models and Entrepreneurship, 2013
32013
Geschäftsmodelle als Thema der Wirtschaftsinformatik–Statements zum Themenfeld „Stand der Forschung “
D Kundisch, T John
Arbeitsberichte des Instituts für Wirtschaftsinformatik und Neue Medien der …, 2012
32012
Modeling Languages for Business Models as Tools for Innovation: Towards a Theoretical Foundation
T John
12014
In need of change: The scientific practice of representing business models
T John, D Kundisch
International Conference on Enterprise Information Systems, 287-290, 2012
12012
„Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung”: Kann Selbstbeobachtung in einer gamifizierten Smartphone-Anwendung akademische Prokrastination reduzieren?
K Klingsieck, T John, D Kundisch
die hochschullehre, 2022
2022
Research on electric mobility in Germany: A systematic review of publicly funded projects
T John, D Kundisch, J Kammann, T Sauerland
European Electric Vehicle Congress, 2012
2012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20