Παρακολούθηση
Christos Katrakazas
Christos Katrakazas
Postdoctoral Research Associate, National Technical University of Athens (NTUA)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mail.ntua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Real-time motion planning methods for autonomous on-road driving: State-of-the-art and future research directions
C Katrakazas, M Quddus, WH Chen, L Deka
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 60, 416-442, 2015
7592015
A descriptive analysis of the effect of the COVID-19 pandemic on driving behavior and road safety
C Katrakazas, E Michelaraki, M Sekadakis, G Yannis
Transportation research interdisciplinary perspectives 7, 100186, 2020
1342020
A new integrated collision risk assessment methodology for autonomous vehicles
C Katrakazas, M Quddus, WH Chen
Accident Analysis & Prevention 127, 61-79, 2019
742019
Prediction of lane-changing maneuvers with automatic labeling and deep learning
V Mahajan, C Katrakazas, C Antoniou
Transportation research record 2674 (7), 336-347, 2020
602020
A simulation study of predicting real-time conflict-prone traffic conditions
C Katrakazas, M Quddus, WH Chen
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 19 (10), 3196-3207, 2017
312017
Identifying the impact of the COVID-19 pandemic on driving behavior using naturalistic driving data and time series forecasting
C Katrakazas, E Michelaraki, M Sekadakis, A Ziakopoulos, A Kontaxi, ...
Journal of safety research 78, 189-202, 2021
282021
Negotiation and decision-making for a pedestrian roadway crossing: A literature review
R Ezzati Amini, C Katrakazas, C Antoniou
Sustainability 11 (23), 6713, 2019
252019
Prediction of rear-end conflict frequency using multiple-location traffic parameters
C Katrakazas, A Theofilatos, MA Islam, E Papadimitriou, L Dimitriou, ...
Accident Analysis & Prevention 152, 106007, 2021
212021
Analysis of the impact of COVID-19 on collisions, fatalities and injuries using time series forecasting: The case of Greece
M Sekadakis, C Katrakazas, E Michelaraki, F Kehagia, G Yannis
Accident Analysis & Prevention 162, 106391, 2021
192021
Microscopic traffic simulation models for connected and automated vehicles (CAVs)–state-of-the-art
P Gora, C Katrakazas, A Drabicki, F Islam, P Ostaszewski
Procedia Computer Science 170, 474-481, 2020
182020
Interaction of automated driving systems with pedestrians: challenges, current solutions, and recommendations for eHMIs
R Ezzati Amini, C Katrakazas, A Riener, C Antoniou
Transport Reviews 41 (6), 788-813, 2021
152021
Crash risk estimation due to lane changing: A data-driven approach using naturalistic data
V Mahajan, C Katrakazas, C Antoniou
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2020
112020
A simulation study of predicting conflict-prone traffic conditions in real-time
C Katrakazas, M Quddus, WH Chen
Loughborough University, 2017
112017
Developing an advanced collision risk model for autonomous vehicles
C Katrakazas
Loughborough University, 2017
82017
A new methodology for collision risk assessment of autonomous vehicles
C Katrakazas, M Quddus, WH Chen
Transportation Research Board 96th Annual MeetingTransportation Research Board, 2017
82017
Cyber security and its impact on CAV safety: Overview, policy needs and challenges
C Katrakazas, A Theofilatos, G Papastefanatos, J Härri, C Antoniou
Advances in Transport Policy and Planning 5, 73-94, 2020
72020
Time series classification using imbalanced learning for real-time safety assessment
C Katrakazas, C Antoniou, G Yannis
Proceedings of the Transportation Research Board (TRB) 98th Annual Meeting …, 2019
72019
Post-trip safety interventions: state-of-the-art, challenges, and practical implications
E Michelaraki, C Katrakazas, G Yannis, A Filtness, R Talbot, G Hancox, ...
Journal of safety research 77, 67-85, 2021
62021
Did the COVID-19 pandemic influence traffic fatalities in 2020? A presentation of first findings
F Wegman, C Katrakazas
IATSS research 45 (4), 469-484, 2021
52021
A four-country comparative overview of the impact of COVID-19 on traffic safety behavior
E Michelaraki, M Sekadakis, C Katrakazas, A Ziakopoulos, G Yannis
10th International Congress on Transportation Research, Future Mobility and …, 2021
52021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20