Παρακολούθηση
Duy Nhat Phan
Duy Nhat Phan
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uml.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Accelerated Difference of Convex functions Algorithm and its Application to Sparse Binary Logistic Regression.
DN Phan, HM Le, HA Le Thi
IJCAI, 1369-1375, 2018
402018
Stochastic DCA for the large-sum of non-convex functions problem and its application to group variable selection in classification
HA Le Thi, HM Le, DN Phan, B Tran
International Conference on Machine Learning, 3394-3403, 2017
282017
DC programming and DCA for sparse Fisher linear discriminant analysis
HA Le Thi, DN Phan
Neural Computing and Applications 28 (9), 2809-2822, 2017
222017
DC programming and DCA for sparse optimal scoring problem
HA Le Thi, DN Phan
Neurocomputing 186, 170-181, 2016
212016
An inertial block majorization minimization framework for nonsmooth nonconvex optimization
LTK Hien, DN Phan, N Gillis
Journal of Machine Learning Research 24, 1-41, 2023
18*2023
Stochastic DCA for minimizing a large sum of DC functions with application to Multi-class Logistic Regression
HAL Thi, HM Le, DN Phan, B Tran
Neural Networks, 2020
182020
Group variable selection via ℓp, 0 regularization and application to optimal scoring
DN Phan, HA Le Thi
Neural Networks 118, 220-234, 2019
182019
Sparse covariance matrix estimation by DCA-based algorithms
DN Phan, HA Le Thi, TP Dinh
Neural computation 29 (11), 3040-3077, 2017
142017
Novel DCA based algorithms for a special class of nonconvex problems with application in machine learning
HA Le Thi, HM Le, DN Phan, B Tran
Applied Mathematics and Computation 409, 125904, 2021
13*2021
SpeedyIBL: A comprehensive, precise, and fast implementation of instance-based learning theory
TN Nguyen, DN Phan, C Gonzalez
Behavior Research Methods, 1-24, 2022
12*2022
Block Bregman Majorization Minimization with Extrapolation
LT Khanh Hien, DN Phan, N Gillis, M Ahookhosh, P Patrinos
SIAM Journal on Mathematics of Data Science 4 (1), 1-25, 2022
72022
DCA based approaches for bi-level variable selection and application for estimate multiple sparse covariance matrices
HA Le Thi, DN Phan, TP Dinh
Neurocomputing 466, 162-177, 2021
62021
An accelerated IRNN-Iteratively Reweighted Nuclear Norm algorithm for nonconvex nonsmooth low-rank minimization problems
DN Phan, TN Nguyen
Journal of Computational and Applied Mathematics 396, 113602, 2021
62021
Inertial alternating direction method of multipliers for non-convex non-smooth optimization
LTK Hien, DN Phan, N Gillis
Computational Optimization and Applications 83 (1), 247-285, 2022
5*2022
DCA based algorithms for learning with sparsity in high dimensional setting and stochastical learning
DN Phan
Université de Lorraine, 2016
5*2016
Efficient bi-level variable selection and application to estimation of multiple covariance matrices
DN Phan, HA Le Thi, DT Pham
Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 304-316, 2017
32017
A DC programming approach for sparse linear discriminant analysis
PD Nhat, MC Nguyen, HA Le Thi
Advanced Computational Methods for Knowledge Engineering: Proceedings of the …, 2014
32014
A Novel Approach for Estimating Multiple Sparse Precision Matrices Using ℓ0, 0 Regularization
DN Phan, HA Le Thi
2017 IEEE International Conference on Data Science and Advanced Analytics …, 2017
22017
Stochastic DCA for sparse multiclass logistic regression
HA Le Thi, HM Le, DN Phan, B Tran
International Conference on Computer Science, Applied Mathematics and …, 2017
22017
DCA based Algorithm with Extrapolation for Nonconvex Nonsmooth Optimization
DN Phan, HAL Thi
arXiv preprint arXiv:2106.04743, 2021
12021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20