Παρακολούθηση
Foivos Zakkak
Foivos Zakkak
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα zakkak.net - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Dynamic application reconfiguration on heterogeneous hardware
J Fumero, M Papadimitriou, FS Zakkak, M Xekalaki, J Clarkson, ...
Proceedings of the 15th ACM SIGPLAN/SIGOPS International Conference on …, 2019
482019
Exploiting high-performance heterogeneous hardware for java programs using graal
J Clarkson, J Fumero, M Papadimitriou, FS Zakkak, M Xekalaki, ...
Proceedings of the 15th International Conference on Managed Languages …, 2018
352018
TProf: An energy profiler for task-parallel programs
I Manousakis, FS Zakkak, P Pratikakis, DS Nikolopoulos
Sustainable Computing: Informatics and Systems 5, 1-13, 2015
162015
Inference and declaration of independence: Impact on deterministic task parallelism
FS Zakkak, D Chasapis, P Pratikakis, A Bilas, DS Nikolopoulos
Proceedings of the 21st international conference on Parallel architectures …, 2012
152012
Transparent compiler and runtime specializations for accelerating managed languages on fpgas
M Papadimitriou, J Fumero, A Stratikopoulos, FS Zakkak, C Kotselidis
arXiv preprint arXiv:2010.16304, 2020
112020
Cross-ISA debugging in meta-circular VMs
C Kotselidis, A Nisbet, FS Zakkak, N Foutris
Proceedings of the 9th ACM SIGPLAN International Workshop on Virtual …, 2017
102017
You can’t hide you can’t run: a performance assessment of managed applications on a NUMA machine
O Papadakis, FS Zakkak, N Foutris, C Kotselidis
Proceedings of the 17th International Conference on Managed Programming …, 2020
72020
Say Goodbye to Off-heap Caches! On-heap Caches Using {Memory-Mapped}{I/O}
IG Kolokasis, A Papagiannis, P Pratikakis, A Bilas, F Zakkak
12th USENIX Workshop on Hot Topics in Storage and File Systems (HotStorage 20), 2020
72020
Hierarchical parallel dynamic dependence analysis for recursively task-parallel programs
N Papakonstantinou, FS Zakkak, P Pratikakis
2016 IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium (IPDPS …, 2016
62016
Teraheap: Reducing memory pressure in managed big data frameworks
IG Kolokasis, G Evdorou, S Akram, C Kozanitis, A Papagiannis, ...
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Architectural …, 2023
52023
Just-in-time compilation on arm—a closer look at call-site code consistency
T Hartley, FS Zakkak, A Nisbet, C Kotselidis, M Luján
ACM Transactions on Architecture and Code Optimization (TACO) 19 (4), 1-23, 2022
52022
DiSquawk: 512 cores, 512 memories, 1 JVM
FS Zakkak, P Pratikakis
Proceedings of the 13th International Conference on Principles and Practices …, 2016
42016
JDMM: a java memory model for non-cache-coherent memory architectures
FS Zakkak, P Pratikakis
ACM SIGPLAN Notices 49 (11), 83-92, 2014
42014
Inference and declaration of independence in task-parallel programs
FS Zakkak, D Chasapis, P Pratikakis, A Bilas, DS Nikolopoulos
Advanced Parallel Processing Technologies: 10th International Symposium …, 2013
42013
On the future of research VMs: A hardware/software perspective
FS Zakkak, A Nisbet, J Mawer, T Hartley, N Foutris, O Papadakis, ...
Companion Proceedings of the 2nd International Conference on the Art …, 2018
32018
An analysis of call-site patching without strong hardware support for self-modifying-code
T Hartley, FS Zakkak, C Kotselidis, M Luján
Proceedings of the 16th ACM SIGPLAN International Conference on Managed …, 2019
22019
Experiences with Building Domain-Specific Compilation Plugins in Graal
C Barrett, C Kotselidis, FS Zakkak, N Foutris, M Luján
Proceedings of the 14th International Conference on Managed Languages and …, 2017
22017
Building a Java™ Virtual Machine for Non-Cache-Coherent Many-core Architectures
FS Zakkak, P Pratikakis
Proceedings of the 14th International Workshop on Java Technologies for Real …, 2016
22016
Scaling Up Performance of Managed Applications on NUMA Systems
O Papadakis, A Andronikakis, N Foutris, M Papadimitriou, ...
Proceedings of the 2023 ACM SIGPLAN International Symposium on Memory …, 2023
12023
A Multifaceted Memory Analysis of Java Benchmarks
O Papadakis, A Andronikakis, N Foutris, M Papadimitriou, ...
Proceedings of the 20th ACM SIGPLAN International Conference on Managed …, 2023
2023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20