Παρακολούθηση
Lazaros Vasiliadis
Lazaros Vasiliadis
Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Democritus University of Thrace, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα civil.duth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Seismic response parametric study of ancient rocking columns
IE Kavvadias, LK Vasiliadis, A Elenas
International Journal of Architectural Heritage 11 (6), 791-804, 2017
372017
Rocking spectrum intensity measures for seismic assessment of rocking rigid blocks
IE Kavvadias, GA Papachatzakis, KE Bantilas, LK Vasiliadis, A Elenas
Soil Dynamics and Earthquake Engineering 101, 116-124, 2017
332017
Concrete Solutions: Proceedings of Concrete Solutions, 6th International Conference on Concrete Repair, Thessaloniki, Greece, 20-23 June 2016
M Grantham
CRC Press, 2016
31*2016
Performance of school buildings during the Athens earthquake of 7 September 1999
L Vasiliadis, A Elenas
12th European conference on earthquake engineering 264, 2002
292002
Structural damage prediction of a reinforced concrete frame under single and multiple seismic events using machine learning algorithms
PC Lazaridis, IE Kavvadias, K Demertzis, L Iliadis, LK Vasiliadis
Applied Sciences 12 (8), 3845, 2022
252022
Analytical investigation of the seismic response of elastic oscillators placed on the top of rocking storey
KE Bantilas, IE Kavvadias, LK Vasiliadis
Bulletin of Earthquake Engineering 19 (2), 1249-1270, 2021
202021
Seismic response of elastic multidegree of freedom oscillators placed on the top of rocking storey
KE Bantilas, IE Kavvadias, LK Vasiliadis
Earthquake Engineering & Structural Dynamics 50 (5), 1315-1333, 2021
192021
Seismic fragility and intensity measure investigation for rocking podium structures under synthetic pulse‐like excitations
KE Bantilas, IE Kavvadias, LK Vasiliadis, A Elenas
Earthquake Engineering & Structural Dynamics 50 (13), 3441-3459, 2021
152021
Seismic evaluation and retrofitting of reinforced concrete buildings with base isolation systems
LK Vasiliadis
Earthquakes and Structures 10 (2), 293-311, 2016
122016
Finite element modeling of single and multi-spherical friction pendulum bearings
IE Kavvadias, HF Bibo, LK Vasiliadis
COMPDYN 2017—proceedings of the 6th international conference on …, 2017
112017
Earthquake induced nonlinear behavior of structures in relation with characteristic acceleration parameters
A Elenas, A Liolios, L Vasiliadis
Proceedings of the 10th European conference on earthquake engineering 1 …, 1995
111995
Seismic intensity parameters as damage potential descriptors for life-cycle analysis of buildings
A Elenas, A Liolios, L Vasiliadis, M Favvata, A Liolios
Proceedings of the Third International Symposium on Life-Cycle Civil …, 2012
102012
Structural damage prediction under seismic sequence using neural networks
PC Lazaridis, IE Kavvadias, K Demertzis, L Iliadis, A Papaleonidas, ...
62021
Capacity spectrum method based on inelastic spectra for high viscous damped buildings
KE Bantilas, IE Kavvadias, LK Vasiliadis
Earthquakes and Structures 13 (4), 337-351, 2017
62017
Correlation factors between seismic acceleration parameters and damage indicators of reinforced concrete structures
A Elenas, A Liolios, L Vasiliadis
Balkema Publishers, Structural Dynamics: EURODYN'99 2, 1095-1100, 1999
51999
Effect of the aftershock intensity characteristics on the seismic response of RC frame buildings
IE Kavvadias, PZ Rovithis, LK Vasiliadis, A Elenas
Proceedings of the 16th European Conference on Earthquake Engineering …, 2018
42018
Influence of tension stiffening effect on design and behaviour of reinforced concrete structures
A Elenas, L Vasiliadis, E Pouliou, N Emmanouilidou
Measuring, Monitoring and Modeling Concrete Properties: An International …, 2006
42006
A numerical approach for a hemivariational inequality arising in the earthquake interaction between adjacent structures with different story levels
A Liolios, G Anagnostides, L Vasiliadis, A Elenas
Proceedings of international conference on computational engineering science …, 1991
41991
Numerical study on the dynamic response of classical column standing free on an isolated base
IE Kavvadias, HF Bibo, L Vasiliadis
6th ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural …, 2017
32017
Nonlinear behavior of reinforced concrete structures in relation with seismic acceleration parameters
A Elenas, A Liolios, L Vasiliadis, S Tsalkatidis
WIT Transactions on The Built Environment 15, 1970
31970
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20