Παρακολούθηση
Tauhidul Alam
Tauhidul Alam
Louisiana State University Shreveport
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lsus.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Location based early disaster warning and evacuation system on mobile phones using OpenStreetMap
KM Rahman, T Alam, M Chowdhury
2012 IEEE conference on open systems, 1-6, 2012
672012
Location based emergency medical assistance system using OpenstreetMap
RC Das, T Alam
2014 International Conference on Informatics, Electronics & Vision (ICIEV), 1-5, 2014
312014
Automated road lane detection for intelligent vehicles
A Saha, DD Roy, T Alam, K Deb
Global Journal of Computer Science and Technology, 2012
302012
A data-driven deployment approach for persistent monitoring in aquatic environments
T Alam, GM Reis, L Bobadilla, RN Smith
2018 second IEEE international conference on robotic computing (IRC), 147-154, 2018
232018
Location based ATM locator system using OpenStreetMap
RC Das, PP Purohit, T Alam, M Chowdhury
The 8th International Conference on Software, Knowledge, Information …, 2014
222014
Space-efficient filters for mobile robot localization from discrete limit cycles
T Alam, L Bobadilla, DA Shell
IEEE Robotics and Automation Letters 3 (1), 257-264, 2017
202017
Minimalist robot navigation and coverage using a dynamical system approach
T Alam, L Bobadilla, DA Shell
2017 First IEEE International Conference on Robotic Computing (IRC), 249-256, 2017
172017
Distributed multi-robot area patrolling in adversarial environments
T Alam, M Edwards, L Bobadilla, D Shell
International Workshop on Robotic Sensor Networks, 2015
142015
Coordinated multi-robot planning while preserving individual privacy
L Li, A Bayuelo, L Bobadilla, T Alam, DA Shell
2019 International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2188-2194, 2019
132019
Multi-vehicle patrolling with limited visibility and communication constraints
T Alam, MM Rahman, L Bobadilla, B Rapp
Military Communications Conference (MILCOM), 465-470, 2017
132017
Stochastic multi-robot patrolling with limited visibility
T Alam, M Rahman, P Carrillo, L Bobadilla, B Rapp
Journal of Intelligent & Robotic Systems 97 (2), 411-429, 2020
122020
An underactuated vehicle localization method in marine environments
T Alam, GM Reis, L Bobadilla, RN Smith
OCEANS 2018 MTS/IEEE Charleston, 1-8, 2018
72018
Multi-robot coverage and persistent monitoring in sensing-constrained environments
T Alam, L Bobadilla
Robotics 9 (2), 47, 2020
52020
Feedback motion planning for long-range autonomous underwater vehicles
OS Orioke, T Alam, J Quinn, R Kaur, WH Alsabban, L Bobadilla, RN Smith
OCEANS 2019-Marseille, 1-6, 2019
52019
A whitening-based tracking algorithm for autonomous underwater vehicles
GM Reis, H Leon, T Alam, J Anderson, L Bobadilla, RN Smith
2018 OCEANS-MTS/IEEE Kobe Techno-Oceans (OTO), 1-6, 2018
52018
Decentralized and nondeterministic multi-robot area patrolling in adversarial environments
T Alam
International Journal of Computer Applications 156 (2), 1-8, 2016
52016
A data-driven deployment and planning approach for underactuated vehicles in marine environments
T Alam, GM Reis, L Bobadilla, RN Smith
IEEE Journal of Oceanic Engineering 46 (2), 372-388, 2020
42020
Computing feedback plans from dynamical system composition
A Bayuelo, T Alam, L Bobadilla, LF Niño, RN Smith
2019 IEEE 15th International Conference on Automation Science and …, 2019
42019
Feedback-based informative AUV planning from Kriging errors
GM Reis, T Alam, L Bobadilla, RN Smith
2018 IEEE/OES Autonomous Underwater Vehicle Workshop (AUV), 1-6, 2018
32018
Algorithm for optimal storage of a distributed bioinformatics system for analysis of DNA sequences
C Sheel, MI Khan, MIH Sarker, T Alam
Int J Comput Bioinfo In Silico Model 2, 106-109, 2013
32013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20