Παρακολούθηση
Tauhidul Alam
Tauhidul Alam
Louisiana State University Shreveport
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lsus.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Location based early disaster warning and evacuation system on mobile phones using OpenStreetMap
KM Rahman, T Alam, M Chowdhury
2012 IEEE conference on open systems, 1-6, 2012
812012
Location based emergency medical assistance system using OpenstreetMap
RC Das, T Alam
2014 International Conference on Informatics, Electronics & Vision (ICIEV), 1-5, 2014
342014
Automated road lane detection for intelligent vehicles
A Saha, DD Roy, T Alam, K Deb
Global Journal of Computer Science and Technology 12 (6), 2012
332012
Location based ATM locator system using OpenStreetMap
RC Das, PP Purohit, T Alam, M Chowdhury
The 8th International Conference on Software, Knowledge, Information …, 2014
292014
A data-driven deployment approach for persistent monitoring in aquatic environments
T Alam, GM Reis, L Bobadilla, RN Smith
2018 second IEEE international conference on robotic computing (IRC), 147-154, 2018
282018
Stochastic multi-robot patrolling with limited visibility
T Alam, MM Rahman, P Carrillo, L Bobadilla, B Rapp
Journal of Intelligent & Robotic Systems 97, 411-429, 2020
272020
Space-efficient filters for mobile robot localization from discrete limit cycles
T Alam, L Bobadilla, DA Shell
IEEE Robotics and Automation Letters 3 (1), 257-264, 2017
212017
Coordinated multi-robot planning while preserving individual privacy
L Li, A Bayuelo, L Bobadilla, T Alam, DA Shell
2019 International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2188-2194, 2019
202019
Minimalist robot navigation and coverage using a dynamical system approach
T Alam, L Bobadilla, DA Shell
2017 First IEEE International Conference on Robotic Computing (IRC), 249-256, 2017
202017
Distributed multi-robot area patrolling in adversarial environments
T Alam, M Edwards, L Bobadilla, D Shell
International Workshop on Robotic Sensor Networks, 2015
172015
Multi-vehicle patrolling with limited visibility and communication constraints
T Alam, MM Rahman, L Bobadilla, B Rapp
Military Communications Conference (MILCOM), 465-470, 2017
162017
Multi-robot coverage and persistent monitoring in sensing-constrained environments
T Alam, L Bobadilla
Robotics 9 (2), 47, 2020
152020
Label flipping data poisoning attack against wearable human activity recognition system
AR Shahid, A Imteaj, PY Wu, DA Igoche, T Alam
2022 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI), 908-914, 2022
82022
Long-term autonomy for AUVs operating under uncertainties in dynamic marine environments
AAR Newaz, T Alam, GM Reis, L Bobadilla, RN Smith
IEEE Robotics and Automation Letters 6 (4), 6313-6320, 2021
82021
An underactuated vehicle localization method in marine environments
T Alam, GM Reis, L Bobadilla, RN Smith
OCEANS 2018 MTS/IEEE Charleston, 1-8, 2018
82018
Decentralized and nondeterministic multi-robot area patrolling in adversarial environments
T Alam
International Journal of Computer Applications 156 (2), 1-8, 2016
72016
A data-driven deployment and planning approach for underactuated vehicles in marine environments
T Alam, GM Reis, L Bobadilla, RN Smith
IEEE Journal of Oceanic Engineering 46 (2), 372-388, 2020
62020
Feedback motion planning for long-range autonomous underwater vehicles
OS Orioke, T Alam, J Quinn, R Kaur, WH Alsabban, L Bobadilla, RN Smith
OCEANS 2019-Marseille, 1-6, 2019
62019
A whitening-based tracking algorithm for autonomous underwater vehicles
GM Reis, H Leon, T Alam, J Anderson, L Bobadilla, RN Smith
2018 OCEANS-MTS/IEEE Kobe Techno-Oceans (OTO), 1-6, 2018
62018
Towards energy-aware feedback planning for long-range autonomous underwater vehicles
T Alam, A Al Redwan Newaz, L Bobadilla, WH Alsabban, RN Smith, ...
Frontiers in Robotics and AI 8, 621820, 2021
52021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20