Παρακολούθηση
Bhavneet Kaur
Bhavneet Kaur
Assistant Professor
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα gndu.ac.in
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An efficient edge detection approach to provide better edge connectivity for image analysis
M Mittal, A Verma, I Kaur, B Kaur, M Sharma, LM Goyal, S Roy, TH Kim
IEEE access 7, 33240-33255, 2019
1312019
Evaluation of oral health awareness in parents of preschool children
B Kaur
Indian Journal of Dental Research 20 (4), 463, 2009
592009
An improved salient object detection algorithm combining background and foreground connectivity for brain image analysis
B Kaur, M Sharma, M Mittal, A Verma, LM Goyal, DJ Hemanth
Computers & Electrical Engineering 71, 692-703, 2018
422018
Robe’s problem: its extension to 2+ 2 bodies
B Kaur, R Aggarwal
Astrophysics and Space Science 339 (2), 283-294, 2012
302012
Robe’s restricted three-body problem when one of the primaries is a finite straight segment
D Kumar, B Kaur, S Chauhan, V Kumar
International Journal of Non-Linear Mechanics 109, 182-188, 2019
232019
Robe’s restricted problem of 2+ 2 bodies when the bigger primary is a Roche ellipsoid and the smaller primary is an oblate body
B Kaur, R Aggarwal
Astrophysics and Space Science 349, 57-69, 2014
232014
Robe's restricted problem of 2+ 2 bodies when the bigger primary is a Roche ellipsoid
B Kaur, R Aggarwal
Acta Astronautica 89, 31-37, 2013
232013
Robe’s restricted problem of 2+ 2 bodies with one of the primaries an oblate body
R Aggarwal, B Kaur
Astrophysics and Space Science 352 (2), 467-479, 2014
212014
A brief review on image restoration techniques
S Rani, S Jindal, B Kaur
International Journal of Computer Applications 150 (12), 30-33, 2016
152016
Relevance feedback based CBIR system using SVM and bayes classifier
N Kaur, S Jindal, B Kaur
2016 Second International Conference on Computational Intelligence …, 2016
152016
Urethro-venous intravasation during retrograde urethrography (report of 5 cases).
SK Gupta, B Kaur, RC Shulka
Journal of postgraduate medicine 37 (2), 102, 1991
141991
Effect of perturbations in the Coriolis and centrifugal forces in the Robe‐finite straight segment model with arbitrary density parameter
B Kaur, D Kumar, S Chauhan
Astronomische Nachrichten 341 (1), 32-43, 2020
102020
Crime against women: Analysis and prediction using data mining techniques
B Kaur, L Ahuja, V Kumar
2019 International Conference on Machine Learning, Big Data, Cloud and …, 2019
102019
Population dynamics of whitefly, Bemisia tabaci Gennadius and leaf hopper, Amrasca biguttula biguttula Ishida in cotton and their relationship with climatic factors
P Singh, SK Kataria, J Kaur, B Kaur
Journal of Entomology and Zoology studies 5 (4), 976-983, 2017
102017
Perturbed Robe’s restricted problem of 2+ 2 bodies when the primaries form a Roche ellipsoid-triaxial system
B Kaur, R Aggarwal, S Yadav
Journal of Dynamical Systems and Geometric Theories 14 (2), 99-117, 2016
102016
Harris's hawk multi-objective optimizer for reference point problems
AS DeBruyne, BD Kaur
Proceedings of the International Conference on Artificial Intelligence (ICAI), 2016
102016
Content based image retrieval with graphical processing unit
B Kaur, S Jindal
Proc Int Conf Recent Trends Inform Telecom Comput, 364-73, 2014
102014
A study of small perturbations in the Coriolis and centrifugal forces in RR3BP with finite straight segment
B Kaur, D Kumar, S Chauhan
Applications and Applied Mathematics: An International Journal (AAM) 15 (1), 6, 2020
92020
Impaction of the maxillary central incisor associated with supernumerary tooth: Surgical and orthodontic treatment.
RM Shetty, U Dixit, H Reddy, PK Shivaprakash, B Kaur
92011
“Politics of emotion”: Everyday affective circulation of women’s resistance and grief in Kashmir
B Kaur
Ethnography 22 (4), 515-533, 2021
82021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20