Παρακολούθηση
Stamatis Karnouskos
Stamatis Karnouskos
SAP, IEEE Fellow
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sap.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Internet of Things
J Holler, V Tsiatsis, C Mulligan, S Karnouskos, S Avesand, D Boyle
Academic Press, 2014
11122014
Interacting with the SOA-based Internet of Things: Discovery, query, selection, and on-demand provisioning of web services
D Guinard, V Trifa, S Karnouskos, P Spiess, D Savio
IEEE transactions on Services Computing 3 (3), 223-235, 2010
10152010
Industrial automation based on cyber-physical systems technologies: Prototype implementations and challenges
P Leitão, AW Colombo, S Karnouskos
Computers in industry 81, 11-25, 2016
8082016
The Internet of Things in an enterprise context
S Haller, S Karnouskos, C Schroth
Future Internet Symposium, 14-28, 2008
8022008
Stuxnet worm impact on industrial cyber-physical system security
S Karnouskos
IECON 2011-37th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society …, 2011
6572011
Smart agents in industrial cyber–physical systems
P Leitao, S Karnouskos, L Ribeiro, J Lee, T Strasser, AW Colombo
Proceedings of the IEEE 104 (5), 1086-1101, 2016
5132016
Mobile Payment: A Journey through Existing Procedures and Standardization Initiatives
S Karnouskos
Communications Surveys & Tutorials, IEEE 6 (4), 2004
4982004
SOA-based integration of the internet of things in enterprise services
P Spiess, S Karnouskos, D Guinard, D Savio, O Baecker, LMS Souza, ...
IEEE International Conference on Web Services (ICWS 2009), 2009
4942009
Industrial cyberphysical systems: A backbone of the fourth industrial revolution
AW Colombo, S Karnouskos, O Kaynak, Y Shi, S Yin
IEEE Industrial Electronics Magazine 11 (1), 6-16, 2017
4312017
SOCRADES: A web service based shop floor integration infrastructure
LMS de Souza, P Spiess, D Guinard, M Koehler, S Karnouskos, D Savio
Internet of Things 2008 Conference, Zurich, Switzerland (March 26-28, 2008), 2008
4032008
Industrial Cloud-Based Cyber-Physical Systems
AW Colombo, T Bangemann, S Karnouskos, J Delsing, P Stluka, ...
Springer, 2014
3732014
Simulation of a smart grid city with software agents
S Karnouskos, TN De Holanda
2009 Third UKSim European Symposium on Computer Modeling and Simulation, 424-429, 2009
2782009
An energy market for trading electricity in smart grid neighbourhoods
D Ilic, PG Da Silva, S Karnouskos, M Griesemer
2012 6th IEEE international conference on digital ecosystems and …, 2012
2762012
The impact of smart grid prosumer grouping on forecasting accuracy and its benefits for local electricity market trading
PG Da Silva, D Ilić, S Karnouskos
IEEE Transactions on Smart Grid 5 (1), 402-410, 2013
2582013
Cyber-physical systems in the smartgrid
S Karnouskos
2011 9th IEEE international conference on industrial informatics, 20-23, 2011
2422011
Smart houses for a smart grid
K Kok, S Karnouskos, D Nestle, A Dimeas, A Weidlich, C Warmer, ...
CIRED 2009-20th International Conference and Exhibition on Electricity …, 2009
2062009
Architecting the next generation of service-based SCADA/DCS system of systems
S Karnouskos, AW Colombo
IECON 2011-37th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society …, 2011
1862011
A Survey on Edge and Edge-Cloud Computing Assisted Cyber-Physical Systems
K Cao, S Hu, Y Shi, A Colombo, S Karnouskos, X Li
IEEE Transactions on Industrial Informatics 17 (11), 7806–7819, 2021
1832021
Integration of SOA-ready networked embedded devices in enterprise systems via a cross-layered web service infrastructure
S Karnouskos, O Baecker, LMS De Souza, P Spiess
2007 IEEE Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA …, 2007
1652007
The cooperative internet of things enabled smart grid
S Karnouskos
Proceedings of the 14th IEEE international symposium on consumer electronics …, 2010
1572010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20