Παρακολούθηση
Evangelos Markatos
Evangelos Markatos
University of Crete and Foundation for Research and Technology - Hellas
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα csd.uoc.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Gnort: High performance network intrusion detection using graphics processors
G Vasiliadis, S Antonatos, M Polychronakis, EP Markatos, S Ioannidis
Recent Advances in Intrusion Detection: 11th International Symposium, RAID …, 2008
4702008
Defending against hitlist worms using network address space randomization
S Antonatos, P Akritidis, EP Markatos, KG Anagnostakis
Proceedings of the 2005 ACM workshop on Rapid malcode, 30-40, 2005
3532005
Detecting targeted attacks using shadow honeypots
KG Anagnostakis, S Sidiroglou, P Akritidis, K Xinidis, E Markatos, ...
3252005
A top-10 approach to prefetching on the web
EP Markatos, CE Chronaki
Proceedings of INET 98, 276-290, 1998
3251998
Using processor affinity in loop scheduling on shared-memory multiprocessors
EP Markatos, TJ LeBlanc
IEEE Transactions on Parallel and Distributed systems 5 (4), 379-400, 1994
3101994
First-class user-level threads
BD Marsh, ML Scott, TJ LeBlanc, EP Markatos
Proceedings of the Thirteenth ACM Symposium on Operating Systems Principles …, 1991
2991991
On caching search engine query results
EP Markatos
Computer Communications 24 (2), 137-143, 2001
2952001
Generating realistic workloads for network intrusion detection systems
S Antonatos, KG Anagnostakis, EP Markatos
Proceedings of the 4th International Workshop on Software and Performance …, 2004
2662004
Tracing a large-scale peer to peer system: an hour in the life of gnutella
EP Markatos
2nd IEEE/ACM International Symposium on Cluster Computing and the Grid …, 2002
2562002
Regular expression matching on graphics hardware for intrusion detection
G Vasiliadis, M Polychronakis, S Antonatos, EP Markatos, S Ioannidis
Recent Advances in Intrusion Detection: 12th International Symposium, RAID …, 2009
1952009
Implementation of a Reliable Remote Memory Pager.
EP Markatos, G Dramitinos
USENIX Annual Technical Conference, 177-190, 1996
1891996
Combining static and dynamic analysis for the detection of malicious documents
Z Tzermias, G Sykiotakis, M Polychronakis, EP Markatos
Proceedings of the Fourth European Workshop on System Security, 1-6, 2011
1842011
Detecting social network profile cloning
G Kontaxis, I Polakis, S Ioannidis, EP Markatos
2011 IEEE international conference on pervasive computing and communications …, 2011
1832011
Network–level polymorphic shellcode detection using emulation
M Polychronakis, KG Anagnostakis, EP Markatos
International Conference on Detection of Intrusions and Malware, and …, 2006
1712006
Main memory caching of web documents
EP Markatos
Computer networks and ISDN Systems 28 (7-11), 893-905, 1996
1691996
Rise of the planet of the apps: A systematic study of the mobile app ecosystem
T Petsas, A Papadogiannakis, M Polychronakis, EP Markatos, ...
Proceedings of the 2013 conference on Internet measurement conference, 277-290, 2013
1582013
we. b: The web of short URLs
D Antoniades, I Polakis, G Kontaxis, E Athanasopoulos, S Ioannidis, ...
Proceedings of the 20th international conference on World Wide Web, 715-724, 2011
1512011
Emulation-based detection of non-self-contained polymorphic shellcode
M Polychronakis, KG Anagnostakis, EP Markatos
Recent Advances in Intrusion Detection: 10th International Symposium, RAID …, 2007
1402007
The network RamDisk: Using remote memory on heterogeneous NOWs
MD Flouris, EP Markatos
Cluster computing 2, 281-293, 1999
1381999
Cookie synchronization: Everything you always wanted to know but were afraid to ask
P Papadopoulos, N Kourtellis, E Markatos
The World Wide Web Conference, 1432-1442, 2019
1352019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20