Παρακολούθηση
Nikolaos Antonakakis
Nikolaos Antonakakis
Associate Professor of Economics, Business & Management Department at Webster University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα webster.ac.at - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Dynamic co-movements of stock market returns, implied volatility and policy uncertainty
N Antonakakis, I Chatziantoniou, G Filis
Economics Letters 120 (1), 87-92, 2013
5232013
Energy consumption, CO2 emissions, and economic growth: An ethical dilemma
N Antonakakis, I Chatziantoniou, G Filis
Renewable and Sustainable Energy Reviews 68, 808-824, 2017
4092017
Dynamic spillovers of oil price shocks and economic policy uncertainty
N Antonakakis, I Chatziantoniou, G Filis
Energy Economics 44, 433-447, 2014
3612014
How strong is the linkage between tourism and economic growth in Europe?
N Antonakakis, M Dragouni, G Filis
Economic Modelling 44, 142-155, 2015
340*2015
Refined measures of dynamic connectedness based on time-varying parameter vector autoregressions
N Antonakakis, I Chatziantoniou, D Gabauer
Journal of Risk and Financial Management 13 (4), 84, 2020
2952020
Exchange return co-movements and volatility spillovers before and after the introduction of euro
N Antonakakis
Journal of International Financial Markets, Institutions and Money 22 (5 …, 2012
2642012
Dynamic spillovers between commodity and currency markets
N Antonakakis, R Kizys
International Review of Financial Analysis 41, 303-319, 2015
2232015
Geopolitical risks and the oil-stock nexus over 1899–2016
N Antonakakis, R Gupta, C Kollias, S Papadamou
Finance Research Letters 23, 165-173, 2017
2152017
Oil volatility, oil and gas firms and portfolio diversification
N Antonakakis, J Cunado, G Filis, D Gabauer, FP De Gracia
Energy Economics 70, 499-515, 2018
1892018
The impact of fiscal austerity on suicide: on the empirics of a modern Greek tragedy
N Antonakakis, A Collins
Social science & medicine 112, 39-50, 2014
1832014
Dynamic connectedness of uncertainty across developed economies: A time-varying approach
N Antonakakis, D Gabauer, R Gupta, V Plakandaras
Economics Letters 166, 63-75, 2018
1782018
Cryptocurrency market contagion: Market uncertainty, market complexity, and dynamic portfolios
N Antonakakis, I Chatziantoniou, D Gabauer
Journal of International Financial Markets, Institutions and Money 61, 37-51, 2019
1772019
Robust determinants of OECD FDI in developing countries: Insights from Bayesian model averaging
N Antonakakis, G Tondl
Cogent Economics & Finance 3 (1), 1095851, 2015
175*2015
Sovereign bond yield spillovers in the Euro zone during the financial and debt crisis
N Antonakakis, K Vergos
Journal of International Financial Markets, Institutions and Money 26, 258-272, 2013
1742013
Refined measures of dynamic connectedness based on TVP-VAR
N Antonakakis, D Gabauer
1522017
Forecasting accuracy evaluation of tourist arrivals
H Hassani, ES Silva, N Antonakakis, G Filis, R Gupta
Annals of Tourism Research 63, 112-127, 2017
1492017
Oil shocks and stock markets: Dynamic connectedness under the prism of recent geopolitical and economic unrest
N Antonakakis, I Chatziantoniou, G Filis
International Review of Financial Analysis 50, 1-26, 2017
1352017
The impact of fiscal austerity on suicide mortality: Evidence across the ‘Eurozone periphery’
N Antonakakis, A Collins
Social Science & Medicine 145, 63-78, 2015
902015
Dynamic co-movements between economic policy uncertainty and housing market returns
N Antonakakis, R Gupta, C André
Journal of Real Estate Portfolio Management 21 (1), 53-60, 2015
822015
Economic growth, volatility, and cross-country spillovers: New evidence for the G7 countries
N Antonakakis, H Badinger
Economic modelling 52, 352-365, 2016
80*2016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20