Παρακολούθηση
Mustafa Riza Akdeniz
Mustafa Riza Akdeniz
Intel Labs
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα intel.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Millimeter wave channel modeling and cellular capacity evaluation
MR Akdeniz, Y Liu, MK Samimi, S Sun, S Rangan, TS Rappaport, E Erkip
IEEE journal on selected areas in communications 32 (6), 1164-1179, 2014
26142014
On the temporal effects of mobile blockers in urban millimeter-wave cellular scenarios
M Gapeyenko, A Samuylov, M Gerasimenko, D Moltchanov, S Singh, ...
IEEE Transactions on Vehicular Technology 66 (11), 10124-10138, 2017
1702017
5G mmWave module for the ns-3 network simulator
M Mezzavilla, S Dutta, M Zhang, MR Akdeniz, S Rangan
Proceedings of the 18th ACM International Conference on Modeling, Analysis …, 2015
1182015
Coded computing for low-latency federated learning over wireless edge networks
S Prakash, S Dhakal, MR Akdeniz, Y Yona, S Talwar, S Avestimehr, ...
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 39 (1), 233-250, 2020
1022020
On the degree of multi-connectivity in 5G millimeter-wave cellular urban deployments
M Gapeyenko, V Petrov, D Moltchanov, MR Akdeniz, S Andreev, ...
IEEE Transactions on Vehicular Technology 68 (2), 1973-1978, 2018
802018
On the analysis of scheduling in dynamic duplex multihop mmWave cellular systems
J García-Rois, F Gomez-Cuba, MR Akdeniz, FJ Gonzalez-Castano, ...
IEEE Transactions on Wireless Communications 14 (11), 6028-6042, 2015
782015
Millimeter wave picocellular system evaluation for urban deployments
MR Akdeniz, Y Liu, S Rangan, E Erkip
2013 IEEE Globecom Workshops (GC Wkshps), 105-110, 2013
782013
Resource management and fairness for federated learning over wireless edge networks
R Balakrishnan, M Akdeniz, S Dhakal, N Himayat
2020 IEEE 21st International Workshop on Signal Processing Advances in …, 2020
332020
Handover-related technology, apparatuses, and methods
M Akdeniz, DA Cavalcanti, T Clevorn, B Elliott, JR Foerster, MT Galeev, ...
US Patent 11,290,923, 2022
322022
Detecting and mitigating drone interference
F Xue, M Akdeniz, BAI Jingwen, YH Heo, N Himayat, PH Huang, CS Lee, ...
US Patent App. 16/234,273, 2019
252019
Spatially-consistent human body blockage modeling: A state generation procedure
M Gapeyenko, A Samuylov, M Gerasimenko, D Moltchanov, S Singh, ...
IEEE Transactions on Mobile Computing 19 (9), 2221-2233, 2019
232019
Improved network coverage with adaptive navigation of mmWave-based drone-cells
N Tafintsev, M Gerasimenko, D Moltchanov, M Akdeniz, S Yeh, N Himayat, ...
2018 IEEE Globecom Workshops (GC Wkshps), 1-7, 2018
172018
An analytical representation of the 3GPP 3D channel model parameters for mmWave bands
M Gapeyenko, V Petrov, D Moltchanov, S Andreev, Y Koucheryavy, ...
Proceedings of the 2nd ACM workshop on millimeter wave networks and sensing …, 2018
152018
Optimal wireless scheduling with interference cancellation
MR Akdeniz, S Rangan
2013 IEEE International Symposium on Information Theory, 246-250, 2013
152013
Systems and methods for distributed learning for wireless edge dynamics
MR Akdeniz, A Anand, N Himayat, AS Avestimehr, R Balakrishnan, ...
US Patent App. 17/790,950, 2023
132023
Coded computing for federated learning at the edge
S Prakash, S Dhakal, M Akdeniz, AS Avestimehr, N Himayat
arXiv preprint arXiv:2007.03273, 2020
132020
Management of mimo communication systems
J Schreck, N Himayat, H Nikopour, F Xue, E Aryafar, O Orhan, M Akdeniz, ...
US Patent App. 16/489,087, 2020
112020
Differentially private coded federated linear regression
A Anand, S Dhakal, M Akdeniz, B Edwards, N Himayat
2021 IEEE Data Science and Learning Workshop (DSLW), 1-6, 2021
102021
Resource management and model personalization for federated learning over wireless edge networks
R Balakrishnan, M Akdeniz, S Dhakal, A Anand, A Zeira, N Himayat
Journal of Sensor and Actuator Networks 10 (1), 17, 2021
92021
Detailed interference analysis in dense mmwave systems employing dual-polarized antennas
D Solomitckii, V Petrov, H Nikopour, M Akdeniz, O Orhan, N Himayat, ...
2017 IEEE Globecom Workshops (GC Wkshps), 1-7, 2017
62017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20