Παρακολούθηση
Xenophon Frantzis
Xenophon Frantzis
Research Associate, Technical University of Crete, School of Mineral Resources Engineering, Laboratory of Geodesy and Geomatics
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mred.tuc.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Statistical models and latest results in the determination of the absolute bias for the radar altimeters of Jason satellites using the Gavdos facility
SP Mertikas, RT Ioannides, IN Tziavos, GS Vergos, W Hausleitner, ...
Marine Geodesy 33 (S1), 114-149, 2010
542010
Fifteen years of Cal/Val service to reference altimetry missions: Calibration of satellite altimetry at the Permanent Facilities in Gavdos and Crete, Greece
SP Mertikas, C Donlon, P Féménias, C Mavrocordatos, D Galanakis, ...
Remote Sensing 10 (10), 1557, 2018
302018
The ESA Permanent Facility for altimetry calibration: Monitoring performance of radar altimeters for Sentinel-3A, Sentinel-3B and Jason-3 using transponder and sea-surface …
S Mertikas, A Tripolitsiotis, C Donlon, C Mavrocordatos, P Féménias, ...
Remote Sensing 12 (16), 2642, 2020
252020
First preliminary results for the absolute calibration of the Chinese HY-2 altimetric mission using the CRS1 calibration facilities in West Crete, Greece
SP Mertikas, X Zhou, F Qiao, A Daskalakis, M Lin, H Peng, IN Tziavos, ...
Advances in space research 57 (1), 78-95, 2016
232016
Ascending and descending passes for the determination of the altimeter bias of Jason satellites using the Gavdos facility
SP Mertikas, A Daskalakis, IN Tziavos, GS Vergos, X Frantzis, ...
Marine Geodesy 34 (3-4), 261-276, 2011
192011
Altimetry, bathymetry and geoid variations at the Gavdos permanent Cal/Val facility
SP Mertikas, A Daskalakis, IN Tziavos, OB Andersen, GS Vergos, ...
Advances in space research 51 (8), 1418-1437, 2013
182013
Validation of Sentinel-3 OLCI integrated water vapor products using regional GNSS measurements in crete, Greece
S Mertikas, P Partsinevelos, A Tripolitsiotis, C Kokolakis, G Petrakis, ...
Remote Sensing 12 (16), 2606, 2020
152020
Ancient Mantinea's Defence Network Reconsidered Through a GIS Approach
S Topouzi, A Sarris, Y Pikoulas, S Mertikas, X Frantzis, A Giourou
Oxford: Archaeopress, 2002
132002
Absolute calibration of the European Sentinel-3A surface topography mission over the permanent facility for altimetry calibration in west Crete, Greece
S Mertikas, C Donlon, P Féménias, C Mavrocordatos, D Galanakis, ...
Remote Sensing 10 (11), 1808, 2018
122018
First calibration results for the SARAL/AltiKa altimetric mission using the gavdos permanent facilities
SP Mertikas, A Daskalakis, IN Tziavos, G Vergos, X Fratzis, A Tripolitsiotis
Marine geodesy 38 (sup1), 249-259, 2015
122015
The Western Crete geodetic infrastructure: Long-range power-law correlations in GPS time series using Detrended Fluctuation Analysis
V Tserolas, SP Mertikas, X Frantzis
Advances in Space Research 51 (8), 1448-1467, 2013
122013
Fiducial Reference Measurements for Satellite Altimetry Calibration: The Constituents
SP Mertikas, C Donlon, P Féménias, R Cullen, D Galanakis, X Frantzis, ...
Fiducial Reference Measurements for Altimetry: Proceedings of the …, 2020
92020
Performance evaluation of the CDN1 altimetry Cal/Val transponder to internal and external constituents of uncertainty
SP Mertikas, C Donlon, C Mavrocordatos, D Piretzidis, C Kokolakis, ...
Advances in Space Research 70 (8), 2458-2479, 2022
82022
Gavdos/West Crete Cal/Val site: Over a decade calibrations for Jason series, SARAL/AltiKa, CryoSat-2, Sentinel-3 and HY-2 altimeter satelites
SP Mertikas, C DonLon, A Tripolitsiotis, C Mavrocordatos, IN Tziavos, ...
Proceedings of the ESA Living Planet Symposium Prague, Czech Republic, 9-13, 2016
42016
Absolute calibration of Jason satellite radar altimeters at Gavdos Cal/Val facility using independent techniques
SP Mertikas, A Daskalakis, V Tserolas, W Hausleitner, IN Tziavos, ...
Remote Sensing of the Ocean, Sea Ice, and Large Water Regions 2010 7825, 97-107, 2010
42010
Absolute Calibration of the Chinese HY-2B Altimetric Mission with Fiducial Reference Measurement Standards
SP Mertikas, M Lin, D Piretzidis, C Kokolakis, C Donlon, C Ma, Y Zhang, ...
Remote Sensing 15 (5), 1393, 2023
32023
Absolute Calibration of Sentinel-3A and Jason-3 Altimeters with Sea-Surface and Transponder Techniques in West Crete, Greece
SP Mertikas, C Donlon, P Femenias, C Mavrocordatos, D Galanakis, ...
Fiducial Reference Measurements for Altimetry: Proceedings of the …, 2020
32020
Calibration of satellite radar altimeters at Gavdos Cal/Val Facility using three different methodologies
SP Mertikas, A Daskalakis, W Hausleitner, IN Tziavos, GS Vergos, ...
Proc. ESA Living Planet, 2010
32010
Recent developments for the estimation of the altimeter bias for the Jason-1 and 2 satellites using the dedicated calibration site at Gavdos
SP Mertikas, RT Ioannides, X Frantzis, A Tripolitsiotis, P Partsinevelos, ...
Remote Sensing of the Ocean, Sea Ice, and Large Water Regions 2009 7473, 108-117, 2009
32009
Multi-mission calibration results at the Permanent Facility for Altimetry Calibration in west Crete, Greece attaining Fiducial Reference Measurement Standards
SP Mertikas, C Donlon, C Mavrocordatos, A Tripolitsiotis, P Féménias, ...
Proceedings of the Ocean Surface Topography Science Team Meeting, 2017
22017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20