Παρακολούθηση
Afshin Rahimi
Afshin Rahimi
Applied Scientist @ Amazon
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uq.edu.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Semi-supervised User Geolocation via Graph Convolutional Networks
A Rahimi, T Cohn, T Baldwin
Proceedings of the 56th Annual Meeting of the Association for Computational …, 2018
1502018
Massively Multilingual Transfer for NER
A Rahimi, Y Li, T Cohn
Association for Computational Linguistics (ACL 2019), 2019
1252019
Twitter User Geolocation Using a Unified Text and Network Prediction Model
A Rahimi, T Cohn, T Baldwin
Proceedings of the 53rd Annual Meeting of the Association for Computational …, 2015
1012015
Exploiting text and network context for geolocation of social media users
A Rahimi, D Vu, T Cohn, T Baldwin
Proceedings of the 2015 Conference of the North American Chapter of the …, 2015
1002015
A Neural Model for User Geolocation and Lexical Dialectology
A Rahimi, T Cohn, T Baldwin
Proceedings of the 55th Annual Meeting of the Association for Computational …, 2017
792017
# isisisnotislam or# deportallmuslims? Predicting unspoken views
W Magdy, K Darwish, N Abokhodair, A Rahimi, T Baldwin
Proceedings of the 8th ACM Conference on Web Science, 95-106, 2016
712016
WNUT-2020 task 2: identification of informative COVID-19 english tweets
DQ Nguyen, T Vu, A Rahimi, MH Dao, LT Nguyen, L Doan
Proceedings of the 6th Workshop on Noisy User-generated Text, 2020
60*2020
Twitter geolocation prediction shared task of the 2016 workshop on noisy user-generated text
B Han, A Rahimi, L Derczynski, T Baldwin
Proceedings of the 2nd Workshop on Noisy User-generated Text (WNUT), 213-217, 2016
602016
IndoLEM and IndoBERT: A Benchmark Dataset and Pre-trained Language Model for Indonesian NLP
F Koto, A Rahimi, JH Lau, T Baldwin
The 28th International Conference on Computational Linguistics (COLING 2020), 2020
512020
Continuous Representation of Location for Geolocation and Lexical Dialectology using Mixture Density Networks
A Rahimi, T Baldwin, T Cohn
Empirical Methods in Natural Language Processing, 2017
402017
pigeo: A python geotagging tool
A Rahimi, T Cohn, T Baldwin
Proceedings of ACL-2016 System Demonstrations, 127-132, 2016
332016
Predicting online islamophobic behavior after# ParisAttacks
K Darwish, W Magdy, A Rahimi, T Baldwin, N Abokhodair
The Journal of Web Science 4 (3), 34-52, 2018
292018
Taxonomy learning using compound similarity measure
M Neshati, A Alijamaat, H Abolhassani, A Rahimi, M Hoseini
IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence (WI'07), 487-490, 2007
192007
Twitter geolocation using knowledge-based methods
T Miyazaki, A Rahimi, T Cohn, T Baldwin
Proceedings of the 2018 EMNLP Workshop W-NUT: The 4th Workshop on Noisy User …, 2018
182018
Does an lstm forget more than a cnn? an empirical study of catastrophic forgetting in nlp
G Arora, A Rahimi, T Baldwin
Proceedings of the The 17th Annual Workshop of the Australasian Language …, 2019
162019
Visualizing regional language variation across europe on Twitter
D Hovy, A Rahimi, T Baldwin, J Brooke
Handbook of the Changing World Language Map, 3719-3742, 2020
92020
Fairness-aware Class Imbalanced Learning
S Subramanian, A Rahimi, T Baldwin, T Cohn, L Frermann
The 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing …, 2021
82021
WikiUMLS: Aligning UMLS to Wikipedia via Cross-lingual Neural Ranking
A Rahimi, T Baldwin, K Verspoor
The 28th International Conference on Computational Linguistics (COLING 2020), 2020
52020
STAVICTA Group Report for RepLab 2014 Reputation Dimension Task.
A Rahimi, M Sahlgren, A Kerren, C Paradis
CLEF (Working Notes), 1519-1527, 2014
32014
Learning Causal Bayesian Networks from Text
F Moghimifar, A Rahimi, M Baktashmotlagh, X Li
The 18th Annual Workshop of the Australasian Language Technology Association …, 2020
22020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20