Παρακολούθηση
Georgios Ch. Sirakoulis
Georgios Ch. Sirakoulis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ee.duth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Review of stereo vision algorithms: from software to hardware
N Lazaros, GC Sirakoulis, A Gasteratos
International Journal of Optomechatronics 2 (4), 435-462, 2008
4472008
A cellular automaton model for the effects of population movement and vaccination on epidemic propagation
GC Sirakoulis, I Karafyllidis, A Thanailakis
Ecological Modelling 133 (3), 209-223, 2000
2982000
Handbook of Memristor Networks
L Chua, GC Sirakoulis, A Adamatzky
Springer International Publishing, 2019
250*2019
Emerging Memristor-Based Logic Circuit Design Approaches: A Review
I Vourkas, GC Sirakoulis
IEEE Circuits and Systems Magazine 16 (3), 15-30, 2016
1562016
A novel design and modeling paradigm for memristor-based crossbar circuits
I Vourkas, GC Sirakoulis
IEEE Transactions on Nanotechnology 11 (6), 1151-1159, 2012
1402012
Memristor-Based Nanoelectronic Computing Circuits and Architectures
I Vourkas, GC Sirakoulis
Springer, 2016
1202016
SPICE modeling of nonlinear memristive behavior
I Vourkas, A Batsos, GC Sirakoulis
International Journal of Circuit Theory and Applications 43 (5), 553-565, 2015
1082015
Boolean Logic Operations and Computing Circuits Based on Memristors
G Papandroulidakis, I Vourkas, N Vasileiadis, GC Sirakoulis
IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs 61 (12), 972-975, 2014
932014
Robot guided crowd evacuation
E Boukas, I Kostavelis, A Gasteratos, GC Sirakoulis
IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 12 (2), 739-751, 2015
772015
Real-time disparity map computation module
C Georgoulas, L Kotoulas, GC Sirakoulis, I Andreadis, A Gasteratos
Microprocessors and Microsystems 32 (3), 159-170, 2008
662008
An FPGA implemented cellular automaton crowd evacuation model inspired by the electrostatic-induced potential fields
IG Georgoudas, P Kyriakos, GC Sirakoulis, IT Andreadis
Microprocessors and Microsystems 34 (7-8), 285-300, 2010
642010
Cellular ants: a method to create collision free trajectories for a cooperative robot team
K Ioannidis, GC Sirakoulis, I Andreadis
Robotics and Autonomous Systems 59 (2), 113-127, 2011
632011
A novel cellular automata based technique for visual multimedia content encryption
SA Chatzichristofis, DA Mitzias, GC Sirakoulis, YS Boutalis
Optics Communications 283 (21), 4250-4260, 2010
632010
Crossbar-Based Memristive Logic-In-Memory Architecture
G Papandroulidakis, I Vourkas, A Abusleme, GC Sirakoulis, A Rubio
IEEE Transactions on Nanotechnology 16 (3), 491-501, 2017
622017
An anticipative crowd management system preventing clogging in exits during pedestrian evacuation processes
IG Georgoudas, GC Sirakoulis, IT Andreadis
IEEE Systems Journal 5 (1), 129-141, 2011
622011
Memristor based memories: Technology, design and test
S Hamdioui, H Aziza, GC Sirakoulis
2014 9th IEEE International Conference on Design & Technology of Integrated …, 2014
592014
Reconstruction of DNA sequences using genetic algorithms and cellular automata: Towards mutation prediction?
C Mizas, GC Sirakoulis, V Mardiris, I Karafyllidis, N Glykos, ...
Biosystems 92 (1), 61-68, 2008
592008
A CAD system for the construction and VLSI implementation of cellular automata algorithms using VHDL
GC Sirakoulis, I Karafyllidis, A Thanailakis
Microprocessors and Microsystems 27 (8), 381-396, 2003
552003
An FPGA processor for modelling wildfire spreading
P Progias, GC Sirakoulis
Mathematical and Computer Modelling 57 (5-6), 1436-1452, 2013
542013
Modeling and hardware implementation of an amoeba-like cellular automaton
MAI Tsompanas, GC Sirakoulis
Bioinspiration & Biomimetics 7 (3), 036013, 2012
532012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20