Παρακολούθηση
Ross Anderson
Ross Anderson
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cl.cam.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Security engineering: a guide to building dependable distributed systems
R Anderson
John Wiley & Sons, 2020
42472020
Information hiding-a survey
FAP Petitcolas, RJ Anderson, MG Kuhn
Proceedings of the IEEE 87 (7), 1062-1078, 1999
39751999
On the limits of steganography
RJ Anderson, FAP Petitcolas
IEEE Journal on selected areas in communications 16 (4), 474-481, 1998
18951998
The resurrecting duckling: Security issues for ad-hoc wireless networks
F Stajano, R Anderson
Lecture Notes in Computer Science 1796, 172-182, 2000
18602000
Tamper resistance-a cautionary note
R Anderson, M Kuhn
Proceedings of the second Usenix workshop on electronic commerce 2, 1-11, 1996
16061996
Attacks on copyright marking systems
FAP Petitcolas, RJ Anderson, MG Kuhn
Information Hiding: Second International Workshop, IH’98 Portland, Oregon …, 1998
15021998
Why information security is hard-an economic perspective
R Anderson
Seventeenth Annual Computer Security Applications Conference, 358-365, 2001
12192001
Optical fault induction attacks
SP Skorobogatov, RJ Anderson
Cryptographic Hardware and Embedded Systems-CHES 2002: 4th International …, 2003
10992003
Low cost attacks on tamper resistant devices
R Anderson, M Kuhn
Security Protocols: 5th International Workshop Paris, France, April 7–9 …, 1998
9831998
Why cryptosystems fail
R Anderson
Proceedings of the 1st ACM Conference on Computer and Communications …, 1993
9521993
The economics of information security
R Anderson, T Moore
science 314 (5799), 610-613, 2006
9182006
Combining crypto with biometrics effectively
F Hao, R Anderson, J Daugman
IEEE transactions on computers 55 (9), 1081-1088, 2006
9012006
Password memorability and security: Empirical results
J Yan, A Blackwell, R Anderson, A Grant
IEEE Security & privacy 2 (5), 25-31, 2004
8772004
Measuring the cost of cybercrime
R Anderson, C Barton, R Böhme, R Clayton, MJG Van Eeten, M Levi, ...
The economics of information security and privacy, 265-300, 2013
7232013
Aurasium: practical policy enforcement for android applications.
R Xu, H Saïdi, RJ Anderson
USENIX security symposium 2012, 2012
6142012
Serpent: A proposal for the advanced encryption standard
R Anderson, E Biham, L Knudsen
NIST AES Proposal 174, 1-23, 1998
5701998
Soft tempest: Hidden data transmission using electromagnetic emanations
MG Kuhn, RJ Anderson
CAMBRIDGE UNIV (UNITED KINGDOM) COMPUTER LAB, 1998
4651998
The eternity service
R Anderson
Proceedings of PRAGOCRYPT 96, 242-252, 1996
3981996
Two remarks on public-key cryptology
R Anderson
the Fourth ACM Conference on Computer and Communications Security, Apr. 1997, 1997
3911997
Key infection: Smart trust for smart dust
R Anderson, H Chan, A Perrig
Proceedings of the 12th IEEE International Conference on Network Protocols …, 2004
3852004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20