Παρακολούθηση
Emmanouil Benetos
Emmanouil Benetos
Queen Mary University of London / The Alan Turing Institute
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα qmul.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Detection and classification of acoustic scenes and events
D Stowell, D Giannoulis, E Benetos, M Lagrange, MD Plumbley
IEEE Transactions on Multimedia 17 (10), 1733-1746, 2015
5592015
Automatic music transcription: challenges and future directions
E Benetos, S Dixon, D Giannoulis, H Kirchhoff, A Klapuri
Journal of Intelligent Information Systems 41 (3), 407-434, 2013
3662013
An end-to-end neural network for polyphonic piano music transcription
S Sigtia, E Benetos, S Dixon
IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 24 (5), 927-939, 2016
3102016
Detection and classification of acoustic scenes and events: Outcome of the DCASE 2016 challenge
A Mesaros, T Heittola, E Benetos, P Foster, M Lagrange, T Virtanen, ...
IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 26 (2), 379-393, 2017
2812017
Detection and classification of acoustic scenes and events: An IEEE AASP challenge
D Giannoulis, E Benetos, D Stowell, M Rossignol, M Lagrange, ...
2013 IEEE Workshop on Applications of Signal Processing to Audio and …, 2013
2412013
Automatic music transcription: An overview
E Benetos, S Dixon, Z Duan, S Ewert
IEEE Signal Processing Magazine 36 (1), 20-30, 2018
1672018
A shift-invariant latent variable model for automatic music transcription
E Benetos, S Dixon
Computer Music Journal 36 (4), 81-94, 2012
1072012
Music genre classification: A multilinear approach
I Panagakis, E Benetos, C Kotropoulos
ISMIR, 583-588, 2008
1062008
A database and challenge for acoustic scene classification and event detection
D Giannoulis, D Stowell, E Benetos, M Rossignol, M Lagrange, ...
21st European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2013), 1-5, 2013
952013
Roadmap for Music Information ReSearch
X Serra, M Magas, E Benetos, M Chudy, S Dixon, A Flexer
932013
Multiple-instrument polyphonic music transcription using a temporally constrained shift-invariant model
E Benetos, S Dixon
The Journal of the Acoustical Society of America 133 (3), 1727-1741, 2013
832013
Speaker recognition with hybrid features from a deep belief network
H Ali, SN Tran, E Benetos, AS d’Avila Garcez
Neural Computing and Applications 29 (6), 13-19, 2018
822018
An efficient temporally-constrained probabilistic model for multiple-instrument music transcription
E Benetos, T Weyde
International Society for Music Information Retrieval, 2015
812015
Musical instrument classification using non-negative matrix factorization algorithms and subset feature selection
E Benetos, M Kotti, C Kotropoulos
Acoustics, Speech and Signal Processing, 2006. ICASSP 2006 Proceedings. 2006 …, 2006
782006
Subspectralnet–using sub-spectrogram based convolutional neural networks for acoustic scene classification
SSR Phaye, E Benetos, Y Wang
ICASSP 2019-2019 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2019
692019
Automatic music transcription: Breaking the glass ceiling
E Benetos, S Dixon, D Giannoulis, H Kirchhoff, A Klapuri
FEUP Edições, 2012
692012
Non-negative tensor factorization applied to music genre classification
E Benetos, C Kotropoulos
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 18 (8), 1955-1967, 2010
582010
Polyphonic music transcription using note onset and offset detection
E Benetos, S Dixon
2011 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2011
562011
A hybrid recurrent neural network for music transcription
S Sigtia, E Benetos, N Boulanger-Lewandowski, T Weyde, ASA Garcez, ...
2015 IEEE international conference on acoustics, speech and signal …, 2015
552015
Detection of overlapping acoustic events using a temporally-constrained probabilistic model
E Benetos, G Lafay, M Lagrange, MD Plumbley
2016 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2016
542016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20