Παρακολούθηση
Apostolos Ziakopoulos
Apostolos Ziakopoulos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα central.ntua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A review of spatial approaches in road safety
A Ziakopoulos, G Yannis
Accident Analysis & Prevention 135, 105323, 2020
1792020
Review and ranking of crash risk factors related to the road infrastructure
E Papadimitriou, A Filtness, A Theofilatos, A Ziakopoulos, C Quigley, ...
Accident Analysis & Prevention 125, 85-97, 2019
1032019
A systematic cost-benefit analysis of 29 road safety measures
S Daniels, H Martensen, A Schoeters, W Van den Berghe, ...
Accident Analysis & Prevention 133, 105292, 2019
602019
Identifying the impact of the COVID-19 pandemic on driving behavior using naturalistic driving data and time series forecasting
C Katrakazas, E Michelaraki, M Sekadakis, A Ziakopoulos, A Kontaxi, ...
Journal of safety research 78, 189-202, 2021
562021
Combined impact of road and traffic characteristic on driver behavior using smartphone sensor data
V Petraki, A Ziakopoulos, G Yannis
Accident Analysis & Prevention 144, 105657, 2020
532020
Meta-analysis of the effect of road work zones on crash occurrence
A Theofilatos, A Ziakopoulos, E Papadimitriou, G Yannis, ...
Accident Analysis & Prevention 108, 1-8, 2017
472017
A critical overview of driver recording tools
A Ziakopoulos, D Tselentis, A Kontaxi, G Yannis
Journal of safety research 72, 203-212, 2020
402020
A meta-analysis of the impacts of operating in-vehicle information systems on road safety
A Ziakopoulos, A Theofilatos, E Papadimitriou, G Yannis
IATSS research 43 (3), 185-194, 2019
402019
To cross or not to cross? Review and meta-analysis of pedestrian gap acceptance decisions at midblock street crossings
A Theofilatos, A Ziakopoulos, O Oviedo-Trespalacios, A Timmis
Journal of Transport & Health 22, 101108, 2021
382021
Investigation of accidents involving powered two wheelers and bicycles–A European in-depth study
L Brown, A Morris, P Thomas, K Ekambaram, D Margaritis, R Davidse, ...
Journal of safety research 76, 135-145, 2021
332021
How many crashes are caused by driver interaction with passengers? A meta-analysis approach
A Theofilatos, A Ziakopoulos, E Papadimitriou, G Yannis
Journal of safety research 65, 11-20, 2018
332018
Investigation of the effect of tourism on road crashes
V Bellos, A Ziakopoulos, G Yannis
Journal of Transportation Safety & Security 12 (6), 782-799, 2019
292019
Spatial predictions of harsh driving events using statistical and machine learning methods
A Ziakopoulos, E Vlahogianni, C Antoniou, G Yannis
Safety science 150, 105722, 2022
232022
Examining injury severity of moped and motorcycle occupants with real-time traffic and weather data
A Theofilatos, A Ziakopoulos
Journal of Transportation Engineering, Part A: Systems 144 (11), 04018066, 2018
232018
Spatial analysis of harsh driving behavior events in urban networks using high-resolution smartphone and geometric data
A Ziakopoulos
Accident Analysis & Prevention 157, 106189, 2021
222021
Predicting VLCC fuel consumption with machine learning using operationally available sensor data
C Papandreou, A Ziakopoulos
Ocean Engineering 243, 110321, 2022
212022
Trip characteristics impact on the frequency of harsh events recorded via smartphone sensors
A Kontaxi, A Ziakopoulos, G Yannis
IATSS research 45 (4), 574-583, 2021
192021
Correlations of multiple rider behaviors with self-reported attitudes, perspectives on traffic rule strictness and social desirability
A Ziakopoulos, D Nikolaou, G Yannis
Transportation research part F: traffic psychology and behaviour 80, 313-327, 2021
162021
Investigation of the speeding behavior of motorcyclists through an innovative smartphone application
A Kontaxi, A Ziakopoulos, G Yannis
Traffic injury prevention 22 (6), 460-466, 2021
152021
Analysis of mobile phone use engagement during naturalistic driving through explainable imbalanced machine learning
A Ziakopoulos, A Kontaxi, G Yannis
Accident Analysis & Prevention 181, 106936, 2023
142023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20