Apostolos Ziakopoulos
Apostolos Ziakopoulos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα central.ntua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A review of spatial approaches in road safety
A Ziakopoulos, G Yannis
Accident Analysis & Prevention 135, 105323, 2020
302020
Review and ranking of crash risk factors related to the road infrastructure
E Papadimitriou, A Filtness, A Theofilatos, A Ziakopoulos, C Quigley, ...
Accident Analysis & Prevention 125, 85-97, 2019
252019
Meta-analysis of the effect of road work zones on crash occurrence
A Theofilatos, A Ziakopoulos, E Papadimitriou, G Yannis, ...
Accident Analysis & Prevention 108, 1-8, 2017
202017
A systematic cost-benefit analysis of 29 road safety measures
S Daniels, H Martensen, A Schoeters, W Van den Berghe, ...
Accident Analysis & Prevention 133, 105292, 2019
132019
A meta-analysis of the impacts of operating in-vehicle information systems on road safety
A Ziakopoulos, A Theofilatos, E Papadimitriou, G Yannis
IATSS research 43 (3), 185-194, 2019
122019
How many crashes are caused by driver interaction with passengers? A meta-analysis approach
A Theofilatos, A Ziakopoulos, E Papadimitriou, G Yannis
Journal of safety research 65, 11-20, 2018
112018
Examining injury severity of moped and motorcycle occupants with real-time traffic and weather data
A Theofilatos, A Ziakopoulos
Journal of Transportation Engineering, Part A: Systems 144 (11), 04018066, 2018
102018
A critical overview of driver recording tools
A Ziakopoulos, D Tselentis, A Kontaxi, G Yannis
Journal of safety research 72, 203-212, 2020
92020
Combined impact of road and traffic characteristic on driver behavior using smartphone sensor data
V Petraki, A Ziakopoulos, G Yannis
Accident Analysis & Prevention 144, 105657, 2020
72020
Investigation of the effect of tourism on road crashes
V Bellos, A Ziakopoulos, G Yannis
Journal of Transportation Safety & Security 12 (6), 782-799, 2019
72019
Identification of Road User Related Risk Factors
R Talbot, E Aigner-Breuss, S Kaiser, R Alfonsi, E Braun, A Eichhorn, ...
Deliverable, 2016
72016
Investigation of road accident severity and likelihood in urban areas with real-time traffic data
A Yannis, G., Theofilatos, A., Ziakopoulos, A., Chaziris
Traffic Engineering and Control 55 (1), 31-35., 2014
72014
A preliminary analysis of in-depth accident data for powered two-wheelers and bicycles in Europe
A Ziakopoulos, A Theofilatos, G Yannis, D Margaritis, P Thomas, A Morris, ...
Pre-sented at the International Research Council on the Biomechanics of …, 2018
52018
Meta-regressions of exposure parameters used in spatial road safety analyses
A Ziakopoulos, G Yannis
Advances in Transportation Studies 51, 2020
22020
SaferWheels study on powered two-wheeler and bicycle accidents in the EU-Final report
A Morris, L Brown, P Thomas, RJ Davidse, V Phan, D Margaritis, ...
Loughborough University, 2018
22018
Driver distraction without presence of secondary tasks: Inattention, cognitive overload and factors outside the vehicle–an overview
A Ziakopoulos, A Theofilatos, E Papadimitriou, G Yannis
Road Safety & Simulation International Conference, 2017
22017
Economic evaluation of road user related measures. Deliverable 4.3 of the H2020 project SafetyCube
S Daniels, E Aigner-Breuss, S Kaiser, C Goldenbeld, C Katrakazas, ...
Loughborough University, 2017
22017
Identification of infrastructure re-lated risk factors, Deliverable 5.1 of the H2020 project SafetyCube
A Filtness, E Papadimitriou, B Leskovsek, N Focant, H Martensen, ...
Loughbor-ough University, Loughborough: SafetyCube, 2016
22016
Συσχέτιση κυκλοφοριακών μεγεθών με τη σοβαρότητα και την πιθανότητα οδικών ατυχημάτων
ΑΝ Ζιακόπουλος
22013
Advanced driver monitoring using smartphone applications: The BeSmart project
A Ziakopoulos, A Kontaxi, G Yannis, P Fortsakis, KN Kontonasios, ...
Proceedings of 8th Transport Research Arena TRA 2020, 2020
12020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20