Παρακολούθηση
Rıza Alp Güler
Rıza Alp Güler
Snap Inc
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα snapchat.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Densepose: Dense human pose estimation in the wild
RA Güler, N Neverova, I Kokkinos
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2018
10262018
DenseReg: Fully convolutional dense shape regression in-the-wild
RA Güler, G Trigeorgis, E Antonakos, P Snape, S Zafeiriou, I Kokkinos
2017 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2017), 2017
192*2017
Dense pose transfer
N Neverova, RA Guler, I Kokkinos
Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV), 123-138, 2018
1862018
Deforming autoencoders: Unsupervised disentangling of shape and appearance
Z Shu, M Sahasrabudhe, RA Guler, D Samaras, N Paragios, I Kokkinos
Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV), 650-665, 2018
1782018
Shrec'15 track: Non-rigid 3d shape retrieval
Z Lian, J Zhang, S Choi, H ElNaghy, J El-Sana, T Furuya, A Giachetti, ...
8th Eurographics Workshop on 3D Object Retrieval, 3DOR 2015, 107-120, 2015
1652015
Holopose: Holistic 3d human reconstruction in-the-wild
RA Guler, I Kokkinos
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2019
1642019
Weakly-supervised mesh-convolutional hand reconstruction in the wild
D Kulon, RA Guler, I Kokkinos, MM Bronstein, S Zafeiriou
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2020
1102020
Single image 3d hand reconstruction with mesh convolutions
D Kulon, H Wang, RA Güler, M Bronstein, S Zafeiriou
arXiv preprint arXiv:1905.01326, 2019
402019
Lifting autoencoders: Unsupervised learning of a fully-disentangled 3d morphable model using deep non-rigid structure from motion
M Sahasrabudhe, Z Shu, E Bartrum, R Alp Guler, D Samaras, I Kokkinos
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2019
292019
Slim densepose: Thrifty learning from sparse annotations and motion cues
N Neverova, J Thewlis, RA Guler, I Kokkinos, A Vedaldi
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2019
272019
I-Support: A robotic platform of an assistive bathing robot for the elderly population
A Zlatintsi, AC Dometios, N Kardaris, I Rodomagoulakis, P Koutras, ...
Robotics and Autonomous Systems 126, 103451, 2020
212020
Human joint angle estimation and gesture recognition for assistive robotic vision
A Guler, N Kardaris, S Chandra, V Pitsikalis, C Werner, K Hauer, ...
European Conference on Computer Vision, ACVR Workshop, 415-431, 2016
172016
Landmarks inside the shape: Shape matching using image descriptors
RA Guler, S Tari, G Unal
Pattern Recognition 49, 79-88, 2016
152016
Densepose: Dense human pose estimation in the wild
I Kokkinos, RA Güler, N Neverova
The IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018
132018
Screened poisson hyperfields for shape coding
RA Guler, S Tari, G Unal
SIAM Journal on Imaging Sciences 7 (4), 2558-2590, 2014
112014
Densepose: Dense human pose estimation in the wild. arXiv 2018
RA Güler, N Neverova, I Kokkinos
arXiv preprint arXiv:1802.00434, 2018
92018
Structured output prediction and learning for deep monocular 3D human pose estimation
S Kinauer, RA Güler, S Chandra, I Kokkinos
International Workshop on Energy Minimization Methods in Computer Vision and …, 2017
92017
Blsm: A bone-level skinned model of the human mesh
H Wang, RA Güler, I Kokkinos, G Papandreou, S Zafeiriou
European Conference on Computer Vision, 1-17, 2020
72020
3d body model generation
RA Guler, H Wang, I Kokkinos, S Zafeiriou
US Patent App. 16/949,781, 2021
42021
Context-self contrastive pretraining for crop type semantic segmentation
M Tarasiou, RA Güler, S Zafeiriou
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 60, 1-17, 2022
32022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20