Παρακολούθηση
Derya AYDIN SARIKURT
Derya AYDIN SARIKURT
Research Assistant, Bogazici University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα boun.edu.tr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Sherwood correlation for dissolution of pooled NAPL in porous media
DA Sarikurt, C Gokdemir, NK Copty
Journal of contaminant hydrology 206, 67-74, 2017
152017
Experimental investigation and numerical modeling of enhanced DNAPL solubilization in saturated porous media
D Aydin-Sarikurt, Z Dokou, NK Copty, GP Karatzas
Water, Air, & Soil Pollution 227 (12), 1-16, 2016
142016
Air quality impact assessment for the Eurasia Tunnel in Istanbul, Turkey
TT Onay, NK Copty, HB Gökçe, D Aydın-Sarıkurt, M Mumcu, E Arıoğlu
Environmental monitoring and assessment 191 (3), 1-15, 2019
102019
Optimizing ethanol enhanced NAPL remediation using evolutionary algorithms
Z Dokou, GP Karatzas, DA Sarikurt, NK Copty
Procedia engineering 162, 317-323, 2016
52016
Laboratory Experiments and Modeling of Pooled NAPL Dissolution in Porous Media
NK Copty, DA Sarikurt, C Gokdemir
AGU Fall Meeting Abstracts 2017, H23O-08, 2017
2017
MODELING ETHANOL-ENHANCED DNAPL REMEDIATION IN A TWO-DIMENSIONAL EXPERIMENTAL SETTING
Z DOKOU, A STAMPOULI, GP KARATZAS, D AYDIN SARIKURT, ...
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–6