Παρακολούθηση
Jianxin Li
Jianxin Li
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα deakin.edu.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Community-diversified influence maximization in social networks
J Li, T Cai, K Deng, X Wang, T Sellis, F Xia
Information Systems 92, 101522, 2020
1492020
Target-aware holistic influence maximization in spatial social networks
T Cai, J Li, AS Mian, T Sellis, JX Yu
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2020
1282020
Exploring human mobility patterns in urban scenarios: A trajectory data perspective
F Xia, J Wang, X Kong, Z Wang, J Li, C Liu
IEEE Communications Magazine 56 (3), 142-149, 2018
1172018
Fast ELCA computation for keyword queries on XML data
R Zhou, C Liu, J Li
Proceedings of the 13th International Conference on Extending Database …, 2010
1112010
Finding maximal k-edge-connected subgraphs from a large graph
R Zhou, C Liu, JX Yu, W Liang, B Chen, J Li
Proceedings of the 15th international conference on extending database …, 2012
1062012
Most influential community search over large social networks
J Li, X Wang, K Deng, X Yang, T Sellis, JX Yu
2017 IEEE 33rd international conference on data engineering (ICDE), 871-882, 2017
902017
Dynamic network embedding survey
G Xue, M Zhong, J Li, J Chen, C Zhai, R Kong
Neurocomputing 472, 212-223, 2022
872022
Top-k keyword search over probabilistic xml data
J Li, C Liu, R Zhou, W Wang
2011 IEEE 27th International Conference on Data Engineering, 673-684, 2011
862011
Bi-CLKT: Bi-graph contrastive learning based knowledge tracing
X Song, J Li, Q Lei, W Zhao, Y Chen, A Mian
Knowledge-Based Systems 241, 108274, 2022
852022
Jkt: A joint graph convolutional network based deep knowledge tracing
X Song, J Li, Y Tang, T Zhao, Y Chen, Z Guan
Information Sciences 580, 510-523, 2021
802021
Deep attributed network representation learning of complex coupling and interaction
Z Li, X Wang, J Li, Q Zhang
Knowledge-Based Systems 212, 106618, 2021
802021
Detecting topic and sentiment dynamics due to COVID-19 pandemic using social media
H Yin, S Yang, J Li
International conference on advanced data mining and applications, 610-623, 2020
802020
Maximum co-located community search in large scale social networks
L Chen, C Liu, R Zhou, J Li, X Yang, B Wang
Proceedings of the VLDB Endowment 11 (10), 1233-1246, 2018
802018
Interpretable and efficient heterogeneous graph convolutional network
Y Yang, Z Guan, J Li, W Zhao, J Cui, Q Wang
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2021
762021
Geo-social influence spanning maximization
J Li, T Sellis, JS Culpepper, Z He, C Liu, J Wang
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 29 (8), 1653-1666, 2017
662017
Personalized influential topic search via social network summarization
J Li, C Liu, JX Yu, Y Chen, T Sellis, JS Culpepper
IEEE transactions on knowledge and data engineering 28 (7), 1820-1834, 2016
652016
Suggestion of promising result types for XML keyword search
J Li, C Liu, R Zhou, W Wang
Proceedings of the 13th International Conference on Extending Database …, 2010
652010
Benchmark data and method for real-time people counting in cluttered scenes using depth sensors
S Sun, N Akhtar, H Song, C Zhang, J Li, A Mian
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 20 (10), 3599-3612, 2019
612019
Effective deep attributed network representation learning with topology adapted smoothing
J Chen, M Zhong, J Li, D Wang, T Qian, H Tu
IEEE Transactions on Cybernetics, 2021
592021
Influence propagation model for clique-based community detection in social networks
N Alduaiji, A Datta, J Li
IEEE Transactions on Computational Social Systems 5 (2), 563-575, 2018
472018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20