Παρακολούθηση
Alexander Martin
Alexander Martin
Professor for Analytics & Optimization, University of Technology Nürnberg (UTN)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα utn.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Branching rules revisited
T Achterberg, T Koch, A Martin
Operations Research Letters 33 (1), 42-54, 2005
7432005
Cutting planes in integer and mixed integer programming
H Marchand, A Martin, R Weismantel, L Wolsey
Discrete Applied Mathematics 123 (1-3), 397-446, 2002
3762002
Solving Steiner tree problems in graphs to optimality
T Koch, A Martin
Networks: An International Journal 32 (3), 207-232, 1998
3551998
Mixed integer models for the stationary case of gas network optimization
A Martin, M Möller, S Moritz
Mathematical programming 105, 563-582, 2006
3542006
MIPLIB 2003
T Achterberg, T Koch, A Martin
Operations Research Letters 34 (4), 361-372, 2006
3192006
Using Piecewise Linear Functions for Solving MINLPs
B Geißler, A Martin, A Morsi, L Schewe
Mixed integer nonlinear programming, 287-314, 2011
2162011
SteinLib: An updated library on Steiner tree problems in graphs
T Koch, A Martin, S Voß
Steiner trees in industry, 285-325, 2001
2132001
Validation of nominations in gas network optimization: models, methods, and solutions
ME Pfetsch, A Fügenschuh, B Geißler, N Geißler, R Gollmer, B Hiller, ...
Optimization Methods and Software 30 (1), 15-53, 2015
1612015
Transmission and generation investment in electricity markets: The effects of market splitting and network fee regimes
V Grimm, A Martin, M Schmidt, M Weibelzahl, G Zöttl
European Journal of Operational Research 254 (2), 493-509, 2016
1582016
The node capacitated graph partitioning problem: a computational study
CE Ferreira, A Martin, CC de Souza, R Weismantel, LA Wolsey
Mathematical programming 81, 229-256, 1998
1551998
Formulations and valid inequalities for the node capacitated graph partitioning problem
CE Ferreira, A Martin, CC de Souza, R Weismantel, LA Wolsey
Mathematical Programming 74, 247-266, 1996
1201996
Combination of nonlinear and linear optimization of transient gas networks
P Domschke, B Geißler, O Kolb, J Lang, A Martin, A Morsi
INFORMS Journal on Computing 23 (4), 605-617, 2011
1092011
Frequency assignment in cellular phone networks
R Borndörfer, A Eisenblätter, M Grötschel, A Martin
Annals of Operations Research 76 (0), 73-93, 1998
1051998
Decomposing matrices into blocks
R Borndörfer, CE Ferreira, A Martin
SIAM Journal on optimization 9 (1), 236-269, 1998
971998
Solving multiple knapsack problems by cutting planes
CE Ferreira, A Martin, R Weismantel
SIAM Journal on Optimization 6 (3), 858-877, 1996
971996
The Steiner tree packing problem in VLSI design
M Grötschel, A Martin, R Weismantel
Mathematical Programming 78, 265-281, 1997
961997
General mixed integer programming: Computational issues for branch-and-cut algorithms
A Martin
Computational combinatorial optimization: Optimal or provably near-optimal …, 2001
942001
Packing Steiner trees: A cutting plane algorithm and computational results
M Grötschel, A Martin, R Weismantel
Mathematical Programming 72, 125-145, 1996
94*1996
Challenges in optimal control problems for gas and fluid flow in networks of pipes and canals: From modeling to industrial applications
FM Hante, G Leugering, A Martin, L Schewe, M Schmidt
Industrial mathematics and complex systems: Emerging mathematical models …, 2017
852017
Routing through virtual paths in layered telecommunication networks
G Dahl, A Martin, M Stoer
Operations Research 47 (5), 693-702, 1999
781999
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20