Παρακολούθηση
Dunia Filippi
Dunia Filippi
Affiliated researcher, faculty of classics, university of Cambridge
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cam.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The Atlas of Ancient Rome
A Carandini, P Carafa
Biography and Portraits of the City 2, 2017
1052017
The clay beds in the Velabrum and the earliest tiles in Rome
AJ Ammerman, I Iliopoulos, F Bondioli, D Filippi, J Hilditch, A Manfredini, ...
Journal of Roman Archaeology 21, 7-30, 2008
482008
Dal Tevere all'Argileto: nuove osservazioni
AJ Ammerman, D Filippi
Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma 105, 7-28, 2004
432004
Il Velabro e le origini del Foro
D Filippi
Workshop di archeologia classica 2, 93-115, 2005
392005
Regione VIII. Forum Romanum Magnum
D Filippi
Atlante di Roma antica: biografia e ritratti della città, 143-206, 2012
322012
La domus regia
D Filippi
Workshop di archeologia classica 1, 101-121, 2004
302004
Santuario di Vesta, pendice del Palatino e via Sacra
A Carandini, P Carafa, MT D’Alessio, D Filippi
Scavi 1985-2016, 2017
212017
Dalla domus Regia al Foro: depositi di fondazione e di obliterazione nella prima età regia
D Filippi
Dalla domus Regia al Foro: depositi di fondazione e di obliterazione nella …, 2008
142008
Santuario di Vesta, pendice del Palatino e Via Sacra: scavi 1985-2016
A Carandini, P Carafa, DA Maria Teresa, D Filippi
Edizioni Quasar, 2017
122017
Forum Romanum Magnum
D Filippi, V Regione
The Atlas of Ancient Rome. Biography and Portraits of the City, I, Princeton …, 2017
112017
Dal Palatino al Foro Orientale: Le Mura e il Santuario di Vesta.”
D Filippi
Workshop di Archeologia Classica 1, 89-100, 2004
112004
La domus Regia (aggiornamenti)
D Filippi
Workshop di archeologia classica 2, 199-203, 2005
102005
La Casa delle Vestali: un immondezzaio di VI secolo dC
D Filippi, G Ricci, H Di Giuseppe, C Capelli, F Delussu
Paroli, L., e Vendittelli, L.,(eds.), 164-179, 2004
102004
Nuove osservazioni sull'area a nord del Comizio
AJ Ammerman, D Filippi
Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma 101, 27-38, 2000
102000
" L'arx Capitolina e le primae Capitolinae arcis fores" di Tacito (hist., III, 71): una proposta di lettura
D Filippi
Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma 99, 73-84, 1998
91998
Inquadramento topografico del deposito votivo capitolino
D Filippi
Roma, Romolo, Remo e la fondazione della città, 323-25, 2000
82000
Lo scavo alle pendici settentrionali del Palatino: il Santuario di Vesta
D Filippi
MA Tomei (a cura di), Roma. Memorie dal sottosuolo. Ritrovamenti …, 1980
81980
Regione VIII
D Filippi
Forum Romanum Magnum. In A. Carandini and P. Carafa (eds), Atlante di Roma …, 2012
72012
Il nuovo tempio del Velabro
AJ Ammerman, D Filippi
Bullettino Comunale 99, 272-276, 2004
72004
L’Atrium Vestae in età tardoantica
D Filippi
Roma dall'antichità al medioevo 1, 599-601, 2001
72001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20