Παρακολούθηση
Eleni Isa
Eleni Isa
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ceid.upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Smart Home Automation: GSM Security System Design & Implementation.
E Isa, N Sklavos
Journal of Engineering Science & Technology Review 10 (3), 2017
402017
On the Hardware Trojans and Confidentiality
NS Eleni Isa
Cryptanalysis of Ubiquitous Computing Systems Workshop 2017, 2017
2017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–2