Παρακολούθηση
Dr. Mahmoud Abdulwahed
Dr. Mahmoud Abdulwahed
Associate Professor, Qatar University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα qu.edu.qa - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Applying Kolb's experiential learning cycle for laboratory education
M Abdulwahed, ZK Nagy
Journal of engineering education 98 (3), 283-294, 2009
5542009
Orchestrating technology enhanced learning: a literature review and a conceptual framework
LP Prieto, M Holenko Dlab, I Gutiérrez, M Abdulwahed, W Balid
International Journal of Technology Enhanced Learning 3 (6), 583-598, 2011
2172011
The TriLab, a novel ICT based triple access mode laboratory education model
M Abdulwahed, ZK Nagy
Computers & Education 56 (1), 262-274, 2011
1342011
Innovative approaches to teaching mathematics in higher education: a review and critique
M Abdulwahed, B Jaworski, A Crawford
Loughborough University, 2012
1142012
Developing the TriLab, a triple access mode (hands‐on, virtual, remote) laboratory, of a process control rig using LabVIEW and Joomla
M Abdulwahed, ZK Nagy
Computer Applications in Engineering Education 21 (4), 614-626, 2013
972013
Skills of engineers in knowledge based economies: A comprehensive literature review, and model development
M Abdulwahed, W Balid, MO Hasna, S Pokharel
Proceedings of 2013 IEEE International Conference on Teaching, Assessment …, 2013
512013
Impact of first-year seminar on student engagement, awareness, and general attitudes toward higher education
BA Al-Sheeb, MS Abdulwahed, AM Hamouda
Journal of Applied Research in Higher Education 10 (1), 15-30, 2018
432018
Technology Innovation and Engineering’Education and Entrepreneurship (TIEE) in engineering schools: Novel model for elevating national knowledge based economy and socio …
M Abdulwahed
Sustainability 9 (2), 171, 2017
432017
The impact of the virtual lab on the hands-on lab learning outcomes, a two years empirical study
M Abdulwahed, ZK Nagy
20th Australasian Association for Engineering Education Conference, 255-260, 2009
372009
Ethics in engineering education: A literature review
JA Hamad, M Hasanain, M Abdulwahed, R Al-Ammari
2013 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE), 1554-1560, 2013
332013
Engineering and technology talent for innovation and knowledge-based economies
M Abdulwahed, MO Hasna
Cham: Springer International Publishing, 2017
272017
The impact of different preparation modes on enhancing the undergraduate process control engineering laboratory: A comparative study
M Abdulwahed, ZK Nagy
comparative study. Comput. Appl. Eng. Educ.. doi: 10.1002/cae.20536, 2011
232011
Development of digitalization road map for healthcare facility management
O Maki, M Alshaikhli, M Gunduz, KK Naji, M Abdulwahed
Ieee Access 10, 14450-14462, 2022
222022
Constructivist project based learning design, a cybernetics approach
M Abdulwahed, Z Nagy, R Blanchard
Loughborough University, 2008
212008
The TriLab, a novel view of laboratory education
M Abdulwahed, ZK Nagy, R Blanchard
International conference on innovation, good practice and research in …, 2008
202008
A novel FPGA educational paradigm using the next generation programming languages case of an embedded FPGA system course
W Balid, M Abdulwahed
2013 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), 23-31, 2013
192013
Towards enhancing laboratory education by the development and evaluation of the" TriLab": a triple access mode (virtual, hands-on and remote) laboratory
M Abdulwahed
© Mahmoud Abdulwahed, 2010
192010
Towards constructivist laboratory education: Case study for process control laboratory
M Abdulwahed, ZK Nagy
2008 38th Annual Frontiers in Education Conference, S1B-9-S1B-14, 2008
192008
Predictive modeling of first-year student performance in engineering education using sequential penalization-based regression
B Al Sheeb, GM Abdella, AM Hamouda, MS Abdulwahed
Journal of Statistics and Management Systems 22 (1), 31-50, 2019
172019
The role of engineering design in technological and 21st century competencies capacity building: Comparative case study in the Middle East, Asia, and Europe
M Abdulwahed, MO Hasna
Sustainability 9 (4), 520, 2017
172017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20