Παρακολούθηση
Amjad Almahairi
Amjad Almahairi
Research Scientist, Anyscale Inc.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα anyscale.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Llama 2: Open foundation and fine-tuned chat models
H Touvron, L Martin, K Stone, P Albert, A Almahairi, Y Babaei, ...
arXiv preprint arXiv:2307.09288, 2023
56122023
Theano: A Python framework for fast computation of mathematical expressions
R Al-Rfou, G Alain, A Almahairi, C Angermueller, D Bahdanau, N Ballas, ...
arXiv e-prints, arXiv: 1605.02688, 2016
9172016
Augmented cyclegan: Learning many-to-many mappings from unpaired data
A Almahairi, S Rajeshwar, A Sordoni, P Bachman, A Courville
International conference on machine learning, 195-204, 2018
5022018
Theano: A Python framework for fast computation of mathematical expressions
TTD Team, R Al-Rfou, G Alain, A Almahairi, C Angermueller, D Bahdanau, ...
arXiv preprint arXiv:1605.02688, 2016
2102016
Unsupervised learning of dense visual representations
PO O Pinheiro, A Almahairi, R Benmalek, F Golemo, AC Courville
Advances in Neural Information Processing Systems 33, 4489-4500, 2020
1912020
Learning distributed representations from reviews for collaborative filtering
A Almahairi, K Kastner, K Cho, A Courville
Proceedings of the 9th ACM Conference on Recommender Systems, 147-154, 2015
1372015
Dynamic capacity networks
A Almahairi, N Ballas, T Cooijmans, Y Zheng, H Larochelle, A Courville
International Conference on Machine Learning, 2549-2558, 2016
1332016
Unipelt: A unified framework for parameter-efficient language model tuning
Y Mao, L Mathias, R Hou, A Almahairi, H Ma, J Han, W Yih, M Khabsa
arXiv preprint arXiv:2110.07577, 2021
1272021
Calibrating energy-based generative adversarial networks
Z Dai, A Almahairi, P Bachman, E Hovy, A Courville
arXiv preprint arXiv:1702.01691, 2017
1092017
A closer look at the optimization landscapes of generative adversarial networks
H Berard, G Gidel, A Almahairi, P Vincent, S Lacoste-Julien
arXiv preprint arXiv:1906.04848, 2019
722019
First result on Arabic neural machine translation
A Almahairi, K Cho, N Habash, A Courville
arXiv preprint arXiv:1606.02680, 2016
642016
Progressive prompts: Continual learning for language models
A Razdaibiedina, Y Mao, R Hou, M Khabsa, M Lewis, A Almahairi
arXiv preprint arXiv:2301.12314, 2023
632023
Theano: A Python framework for fast computation of mathematical expressions. arXiv
R Al-Rfou, G Alain, A Almahairi, C Angermueller, D Bahdanau, N Ballas, ...
arXiv preprint arXiv:1605.02688 10, 2016
522016
Llama 2: Open foundation and fine-tuned chat models. arXiv
H Touvron, L Martin, K Stone, P Albert, A Almahairi, Y Babaei, ...
arXiv preprint arXiv:2307.09288, 2023
512023
The impact of preprocessing on Arabic-English statistical and neural machine translation
M Oudah, A Almahairi, N Habash
arXiv preprint arXiv:1906.11751, 2019
492019
Harm de Vries, David Warde-Farley, Dustin J
R Al-Rfou, G Alain, A Almahairi, C Angermueller, D Bahdanau, N Ballas, ...
Webb, Matthew Willson, Kelvin Xu, Lijun Xue, Li Yao, Saizheng Zhang, and …, 2016
302016
Theano: A Python framework for fast computation of mathematical expressions. arXiv e-prints, abs/1605.02688
R Al-Rfou, G Alain, A Almahairi, C Angermueller, D Bahdanau, N Ballas, ...
URL http://arxiv. org/abs/1605.02688, 2016
232016
Residual prompt tuning: Improving prompt tuning with residual reparameterization
A Razdaibiedina, Y Mao, R Hou, M Khabsa, M Lewis, J Ba, A Almahairi
arXiv preprint arXiv:2305.03937, 2023
172023
Adversarial computation of optimal transport maps
J Leygonie, J She, A Almahairi, S Rajeswar, A Courville
arXiv preprint arXiv:1906.09691, 2019
172019
Theano: A Python framework for fast computation of mathematical expressions. arXiv e-prints, abs/1605.02688, May 2016
R Al-Rfou, G Alain, A Almahairi, C Angermueller, D Bahdanau, N Ballas, ...
URL http://arxiv. org/abs/1605.02688. Project URL http://github. com/Theano …, 2016
112016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20