Παρακολούθηση
Fabrice Thouverez
Fabrice Thouverez
Professeur
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ec-lyon.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Rotor to stator contacts in turbomachines. Review and application
G Jacquet-Richardet, M Torkhani, P Cartraud, F Thouverez, TN Baranger, ...
Mechanical Systems and Signal Processing 40 (2), 401-420, 2013
2012013
A dynamic Lagrangian frequency–time method for the vibration of dry-friction-damped systems
S Nacivet, C Pierre, F Thouverez, L Jézéquel
Journal of Sound and Vibration 265 (1), 201-219, 2003
1902003
Analysis of mechanical systems using interval computations applied to finite element methods
O Dessombz, F Thouverez, JP Laîné, L Jézéquel
Journal of Sound and Vibration 239 (5), 949-968, 2001
1872001
Vibration prediction of bladed disks coupled by friction joints
M Krack, L Salles, F Thouverez
Archives of Computational Methods in Engineering 24 (3), 589-636, 2017
1852017
Complex non-linear modal analysis for mechanical systems: Application to turbomachinery bladings with friction interfaces
D Laxalde, F Thouverez
Journal of sound and vibration 322 (4-5), 1009-1025, 2009
1662009
Stability and vibration analysis of a complex flexible rotor bearing system
C Villa, JJ Sinou, F Thouverez
Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation 13 (4), 804-821, 2008
1382008
Qualitative analysis of forced response of blisks with friction ring dampers
D Laxalde, F Thouverez, JJ Sinou, JP Lombard
European Journal of Mechanics-A/Solids 26 (4), 676-687, 2007
1382007
Numerical and experimental study of friction damping blade attachments of rotating bladed disks
D Charleux, C Gibert, F Thouverez, J Dupeux
International Journal of Rotating Machinery 2006, 2006
1272006
Analysis of friction and instability by the centre manifold theory for a non-linear sprag-slip model
JJ Sinou, F Thouverez, L Jezequel
Journal of Sound and Vibration 265 (3), 527-559, 2003
982003
Forced response analysis of integrally bladed disks with friction ring dampers
D Laxalde, F Thouverez, JP Lombard
Journal of Vibration and Acoustics 132 (1), 2010
922010
Dynamics of multistage bladed disks systems
D Laxalde, JP Lombard, F Thouverez
912007
Assessment of a semi-Hertzian method for determination of wheel–rail contact patch
X Quost, M Sebes, A Eddhahak, JB Ayasse, H Chollet, PE Gautier, ...
Vehicle System Dynamics 44 (10), 789-814, 2006
892006
Multi-dimensional harmonic balance applied to rotor dynamics
M Guskov, JJ Sinou, F Thouverez
International Design Engineering Technical Conferences and Computers and …, 2007
852007
Contact analysis of a flexible bladed-rotor
N Lesaffre, JJ Sinou, F Thouverez
European Journal of Mechanics-A/Solids 26 (3), 541-557, 2007
802007
Friction-induced vibration for an aircraft brake system—Part 1: Experimental approach and stability analysis
JJ Sinou, O Dereure, GB Mazet, F Thouverez, L Jezequel
International journal of mechanical sciences 48 (5), 536-554, 2006
782006
On a new harmonic selection technique for harmonic balance method
A Grolet, F Thouverez
Mechanical Systems and Signal Processing 30, 43-60, 2012
762012
Presentation of the ECL benchmark
F Thouverez
Mechanical Systems and Signal Processing 17 (1), 195-202, 2003
722003
Free and forced vibration analysis of a nonlinear system with cyclic symmetry: Application to a simplified model
A Grolet, F Thouverez
Journal of sound and vibration 331 (12), 2911-2928, 2012
672012
The influence of crack-imbalance orientation and orbital evolution for an extended cracked Jeffcott rotor
J Gomez-Mancilla, JJ Sinou, VR Nosov, F Thouverez, A Zambrano
Comptes Rendus Mecanique 332 (12), 955-962, 2004
662004
Experimental and numerical investigations of friction rings damping of blisks
D Laxalde, C Gibert, F Thouverez
Turbo expo: power for land, sea, and air 43154, 469-479, 2008
642008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20